Partij van de Ouderen: Zet Dansmakers niet op straat
Binnen bij de Dansmakers. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Partij van de Ouderen: Zet Dansmakers niet op straat

Wil van Soest: “De gemeente gooit 9 ton in de Amstel”

De Dansmakers Amsterdam dreigen hun pand te verliezen door het stopzetten van de huursubsidie door de gemeente. De gemeente weigert om de 140.000 euro subsidie te verstrekken voor 2019 en 2020. De Partij van de Ouderen is woedend. De jonge dansers, scholieren, dansgezelschappen en talenten zitten in zak en as nu hun pand dreigt te sluiten. Zij stuurden op 19 februari een brandbrief naar wethouder Touria Meliani van Cultuur. “De plek is van wezenlijk belang voor de talentontwikkeling van Amsterdam. Het vervult daarnaast ook een functie voor de buurt met lessen voor kinderen en jongeren”, schrijven ze.

‘9 ton in de Amstel’

De Partij van de Ouderen is boos over de dreigende sluiting. “De gemeente heeft zelf 9 ton geïnvesteerd om dit pand geschikt te maken. Nu draait de gemeente de huurders de nek om en gooien ze 9 ton gemeenschapsgeld in de Amstel!”, briest fractievoorzitter Wil van Soest. De partij is van mening dat Dansmakers een podium biedt aan nationaal en internationaal talent en breed gesteund wordt door de sector. “Ze zijn een parel voor onze stad, daar moeten we zuinig op zijn”, aldus van Soest. De partij vraagt om continuering van de jaarlijkse huursubsidie voor Dansmakers. “Wij vragen GroenLinks wethouder Meliani om haar afkomst uit de culturele sector niet te verloochenen. Red de Dansmakers en behoud dit podium voor Amsterdam”, zegt van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen inzake ‘Behoud Dansmakers’

  1. Bent u bekend met het feit dat de gemeente Amsterdam een pand van een woningcorporatie geschikt heeft gemaakt, voor de Dansmakers met een investering 900.000,- euro?
  2. Met dank aan die investering biedt Amsterdam een podium voor talentontwikkeling van Nederlands en internationaal danstalent. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat dit podium van grote waarde is voor Amsterdam? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bekend met het feit dat Dansmakers een podium biedt voor de ontwikkeling van moderne vormen van dans die elders niet geboden wordt?
  4. Bent u bekend met het feit dat Dansmakers in Europa deelneemt aan een netwerk van dansgezelschappen en instellingen en dat Amsterdam aan Europa iets te bieden heeft dankzij het gebouw waarin Dansmakers een podium heeft?
  5. Bent u bereid tot continuering van de huursubsidie door de gemeente voor 2019 en 2020 van 140.000 euro per jaar? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat indien Dansmakers het pand moet verlaten, de 900.000 euro die de gemeente geïnvesteerd heeft als desinvestering gezien kan worden? Zo nee, waarom niet?

Geschreven door: Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook ons blog met politiek nieuws in Amsterdam 

Lees ook: Amsterdam kan zich opmaken voor nieuwe editie Heineken Roeivierkamp

Gerelateerde artikelen:

Partij van de Ouderen: Draagvlakonderdeel stadsnomaden Kadoelen 

Partij van de Ouderen wil klopjacht op pyromanen in Noord

Partij van de Ouderen onthutst na kunstroof uit ziekenhuis