Extinction Rebellion claimt het luchtalarm voor massa-uitsterving

Bezorgde burgers van Extinction Rebellion vallen opnieuw als dood op de grond tijdens de maandelijkse test van het luchtalarm. Voor hen is het gevaar van het op grote schaal uitsterven van planten- en diersoorten reden genoeg om de alarmklok te luiden.

Onder het motto ‘dit is geen oefening, dit is een noodsituatie’ claimt Extinction Rebellion op maandag 2 maart opnieuw het luchtalarm, uit bezorgdheid voor de ecologische crisis en het uitsterven van plant- en diersoorten. Zij wil het sterven van planten, mensen en dieren zichtbaar maken met een zogenaamde die-in, waarbij alle deelnemers als dood op de grond vallen. Op deze manier rouwt Extinction Rebellion om wat verloren is gegaan en stelt de vraag hoe onze tijd herinnerd zal worden. “In deze musea gedenken we hoogte en dieptepunten uit onze geschiedenis en hoeveel er veranderd moest worden om te komen waar we nu zijn. Toch is vandaag ook weer een dieptepunt, een ecologisch dieptepunt, dat vraagt om grondige verandering.”

Massa-uitsterving
De actiegroep verwijst naar een onderzoek van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, dat stelt dat 1 miljoen diersoorten en 8 miljoen plantensoorten de komende decennia met uitsterven bedreigt gaan worden. De grootste bijdragen aan dit uitsterven wordt geleverd door de gevolgen van menselijk handelen, zoals het vernietigen van ecosystemen voor landbouw, het direct uitbuiten van ecosystemen voor grondstoffen en vervuiling van lucht, land en water.

Groeiend verzet
Waar Extinction Rebellion in april 2019 begon met zo’n die-in van dertig mensen op het binnenhof, zijn er nu bewegingen in meer dan dertig plekken in Nederland. Het merendeel daarvan houdt ook een lokale luchtalarmactie. Om twaalf uur wordt er dus door heel Nederland alarm geslagen voor de noodzaak van het behoud van ecosystemen en haar soortendiversiteit. “We hopen dat dit beeld mensen wakker schudt, maar we omarmen de dood niet. We willen juist opkomen voor alle leven dat bedreigt wordt, van Zandvoort tot Zernike.” Aldus één van de woordvoerders van Extinction Rebellion. Op beide locaties werd recent actie gevoerd. De eerste actie vond plaats bij een raadsvergadering in Zandvoort, om het natuurgebied Noordvoort te beschermen tegen de teams van de Grandprix die door dit stiltegebied naar de racebaan willen rijden. De andere actie werd gevoerd op de Zernike campus in Groningen, waar van de Hanzehogeschool en de RUG geëist werd hun relaties met fossiele bedrijven Shell, Gastera en de NAM te verbreken.

vrijetijdamsterdam.nl

Gerelateerd: Klimaatontwikkelingen 2020