Het verhaal achter workshop De Slimme Stad
Credits: De Slimme Stad

Het verhaal achter workshop De Slimme Stad

De redactie van Vrije Tijd Amsterdam ‘stuitte’ in een zoektocht naar bijzondere events in de stad op workshop ‘De Slimme Stad’, waarvan er woensdag 27 februari een nieuwe editie plaatsvindt.

“We worden allemaal in de gaten gehouden! Wist je dat? Big Brother is watching you! Dat alles levert ‘data’ op. En met die data kan de stad, of iemand anders, je helpen…of juist niet?! Maar wat vind jij er zelf van? Met TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en NEMO organiseert de Modestraat workshop ‘De Slimme Stad’”, is te lezen op de Facebook-event pagina.

Dit was voor ons aanleiding om in gesprek te gaan met een medewerker van Modestraat, als één van de organisatoren, nauw betrokken bij dit event. Zo gingen wij op zoek naar het verhaal dat schuil gaat achter dit evenement.

De slimme lantaarnpaal als één van de beweegredenen voor workshop ‘De Slimme Stad’

“Er zijn in de stad op dit moment meerdere ontwikkelingen gaande die stadsgebruikers volgen en hun gedrag in kaart brengen. Sommige mensen krijgen daar het zogenoemde ‘Big Brother’ gevoel van. Een voorbeeld van een technologie die sommige mensen dat gevoel geeft, is de zogenaamde slimme lantaarnpaal. Deze lantaarnpaal kan op basis van camerabeelden analyseren of mensen zich rondom de lantaarnpaal rustig of juist onrustig gedragen. Gedragen mensen zich onrustig, dan gaat de lantaarnpaal een andere kleur licht geven om zo te proberen deze mensen te kalmeren. Met dit voorbeeld wordt nu geëxperimenteerd in Eindhoven, in de straat Stratumseind.

De meeste mensen vinden dat het duidelijk moet zijn dat er gefilmd wordt

“Onze workshop is bedoeld om mensen zelf te laten ontdekken wat ze van deze ontwikkelingen vinden. Eén van de criteria dat door mensen wordt aangeven is dat de verantwoorde toepassing van deze technologieën duidelijk moet maken dat er gefilmd wordt, door wie en voor wat voor doeleinde er gefilmd wordt.”

De intentie kan goed zijn echter hoeven burgers dit niet zo te ervaren

“Een van de onderdelen die besproken wordt tijdens ‘De Slimme Stad’ is dat de ontwikkelaars van bepaalde technologieën zeker de intentie hebben om jou te helpen, maar dat niet iedereen dit op deze wijze hoeft te ervaren. De slimme lantaarnpaal kan het ook wel eens mis hebben, dus kalmerend licht gaan uitzenden als er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Of misschien helpt kalmerend licht in onrustige situaties bij jou niet goed, en zou je op dat moment liever iemand te spreken krijgen (al was het maar de politie). “

De Modestraat, TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en NEMO

“Wij van de Modestraat doen deze workshop als onderdeel van een onderzoeksproject. We vragen hoe wetenschapsmusea zoals het NEMO in de toekomst in gesprek kunnen gaan met (volwassen) bewoners van de stad over opkomende technologieën. We willen daarvoor mensen spreken die normaliter juist níet gehoord worden. Om dat te bereiken hebben we in een eerdere fase van het project straattheater over ‘De Slimme Stad’ gemaakt, en dat gedaan in meerdere winkelcentra in Amsterdam-Noord.

In deze fase gaan we dieper op de stof in door middel van een spel dat we in meerdere buurthuizen in Amsterdam-Noord spelen. Dit alles is een voorbereiding op een bijeenkomst in het NEMO waar technologieontwikkelaars, beleidsmakers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten om het samen te hebben over ‘De Slimme Stad’.

Net als NEMO zijn ook de Vrije Universiteit en TU Delft erbij betrokken. De Vrije Universiteit is daarbij vooral geïnteresseerd hoe je zo’n gesprek vormgeeft. Hoe kun je zorgen dat mensen elkaar goed begrijpen? Dat ze zich iets kunnen voorstellen bij deze nieuwe slimme stad.

De TU Delft brengt de ontwerpersvaardigheden, en is nieuwsgierig hoe je ervoor zorgt dat deelnemers het zelf ook echt leuk en belangrijk vinden om mee te doen. De Modestraat is de plek waar veel verschillende mensen uit de buurt samenkomen, en dus de perfect plek om ons spel te spelen.”

Iedere Amsterdammer krijgt gratis toegang, koffie en iets lekkers

“De activiteiten van de Modestraat worden grotendeels gesubsidieerd door fondsen als Stichting, DOEN, Het Oranjefonds en de Amsterdamse Fonds voor de Kunst. We zijn blij met deze steun omdat wij, maar ook zij het belangrijk vinden dat deze workshops georganiseerd worden. En het is natuurlijk mooi dat mensen deze workshops gratis kunnen bezoeken. We kunnen ze zelfs gratis koffie met iets lekkers aanbieden om er een mooi totaalplaatje van te maken.”

De toegevoegde waarde van de Modestraat voor Amsterdam, haar burgers en de maatschappij

“De Modestraat is een professionele broedplaats die inmiddels flinke stappen onderneemt naar een cultuurhuis van formaat. De focus ligt op een artistiek hoogwaardig programma die een maatschappelijke impact maakt, een professionele culturele broedplaats gericht op stadse sores zoals eenzaamheid, zoals gescheiden leefwerelden en de transformatie van de buurt. De Modestraat spreekt een doelgroep met affiniteit voor kunst en cultuur aan en door de herkenbaarheid van thema’s juist ook een zo breed mogelijke doelgroep. “

U kunt de eerstvolgende editie van Modestraat gratis bijwonen

“Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u deel te nemen aan ‘De Slimme Stad?’ De volgende workshop vindt plaats op woensdag 27 februari vanaf 13:00 uur”, laat de medewerker van Modestraat ten slotte enthousiast vooruit kijkend naar het evenement aan Vrije Tijd Amsterdam weten.

Interview door: Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw nog eventjes te zien 

-> VTA AGENDA WORKSHOP DE SLIMME STAD <-