Bewoners De Pijp en Oud-Zuid steeds negatiever over drukte

Bewoners De Pijp en Oud-Zuid steeds negatiever over drukte

De drukte in Amsterdam blijft voorlopig. Het wordt de komende jaren niet rustiger met de instroom van toeristen en de daarbij komende irritaties van Amsterdammers in de hoofdstad. Die conclusie trekt VTA na inzage in een gepubliceerd overzicht door TravelBird. De aan de Keizersgracht gevestigde online reisspecialist publiceerde woensdag 10 oktober een overzicht over de impact van massatoerisme in vier buurten van de stad. Het onderzoek is gebaseerd op de ‘Stadsenquête Drukte en Balans’ uitgevoerd door Gemeente Amsterdam en OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek).

Naar verwachting stijgt het toeristenaantal zelfs naar 30 miljoen in 2025

De afgelopen jaren ondervindt de stad een enorme toename van het aantal toeristen terwijl de bezoekersaantallen blijven stijgen. Er wordt verwacht dat dit jaar 18 miljoen bezoekers Amsterdam aandoen en dat dit aantal naar verwachting zelfs zal stijgen naar 30 miljoen in 2025. Volgens de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) zal het aantal internationale toeristen wereldwijd stijgen van 1,2 miljard naar 1,8 miljard in 2030.

Amsterdam moet geweldig blijven om te leven en te bezoeken

“Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om te werken aan duurzaam toerisme in Amsterdam. Amsterdam moet een stad blijven waar het geweldig is om te leven en om te bezoeken. De bewoners zijn degene die de stad karakter geven en dat is precies wat het zo aantrekkelijk maakt voor reizigers” aldus TravelBird CEO Steven Klooster in een reactie over het onderzoek tegenover Vrije Tijd Amsterdam.

Klooster vervolgt: “Als reisspecialist is het onze verantwoordelijkheid om op lange termijn over duurzaam toerisme na te denken voor de toekomst van reizen. We zijn momenteel de hoeveelheid aangeboden reizen naar meest drukke steden aan het verminderen en daarnaast verbreden wij ons portfolio, zodat reizigers andere fantastische steden leren kennen die geen last hebben van massatoerisme. Voorbeelden hiervan zijn Bari in Italië, Toulouse in Frankrijk en het opkomende Skopje in Macedonië die wij recentelijk hebben geïntroduceerd, terwijl we tegelijkertijd het aantal reizen naar Amsterdam hebben verminderd.

TravelBird gelooft dat het hun plicht is om als stakeholder in de toekomst van reizen, bewustzijn te verspreiden over toerisme en wil hier ook daadwerkelijk duurzame oplossingen voor vinden. Daarom heeft het online reisplatform de data gebruikt om de effecten van massatoerisme op Amsterdam en zijn bewoners beter te begrijpen. TravelBird heeft de data van de ‘Stadsenquête Drukte en Balans’ geanalyseerd en inzichtelijk
gemaakt per buurt. Zo geeft het overzicht een duidelijk beeld van de verschillen per buurt. Alle data uit 2017 kan worden vergeleken met de resultaten uit 2016.

De meeste bewoners vinden dat de stad drukker aanvoelt. De grootste toename in perceptie van drukte geldt voor de bewoners van Centrum Oost. Echter zijn de bewoners in Centrum West het meest negatief over de drukte, gevolgd door Centrum Oost. Bewoners van beide buurten zijn in 2017 negatiever over de situatie dan in 2016.”

Buitenlandse toeristen zijn bij bewoners vaak de zondebok

Nu buitenlandse toeristen zich steeds vaker in de buurten rondom het centrum bevinden, zijn bewoners van De Pijp/Rivierenbuurt en Oud-Zuid in toenemende mate negatief over drukte veroorzaakt door massatoerisme. De Pijp is de derde meest drukke buurt in Amsterdam, waar bewoners vrij negatief zijn over drukte. Bewoners uit deze buurt zijn van mening dat de hoofdoorzaak van de drukte de buitenlandse toeristen zijn. De resultaten laten zien dat de bewoners hun buurt als drukker ervaren dan in 2016.

Belemmering op de stoep, vuil, vervuiling en verkeerschaos

Oud-Zuid heeft ook een negatieve houding tegenover de drukte, dit sentiment is nu negatiever dan in 2016. De buurt staat op de vierde plek in het overzicht onder, drukte veroorzaakt door buitenlandse toeristen, wat tevens door de bewoners wordt gezien als de hoofdoorzaak van drukte. In de buurten waar de bewoners de gevolgen van de drukte het meest ondervinden met als belangrijkste reden buitenlandse toeristen (Centrum Oost, Centrum West, De Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Oud-West/De Baarsjes) zijn belemmerde doorgang op de stoep, vuil en vervuiling en verkeerschaos de drie voornaamste gevolgen.

Het aantal bewoners dat klaagt over de belemmerde doorgang op de stoep is in vergelijking met 2016 het meest gestegen in Oud-West/De Baarsjes en Centrum Oost.

vrijetijdamsterdam.nl