ASSV Handboogsport: “Veiligheid en gezondheid van onze leden staat voorop”
Foto: © ASSV

‘Veiligheid, gezelligheid en samen doen’, zijn volgens voorzitter Theo Duncker de belangrijkste kernwaarden van de afdeling Handboogsport, dat een onderafdeling is van de in 1948 opgerichte Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging. VTA Sport ging met de voorzitter op zoek naar het verhaal achter de in 1973 opgestarte en 35 leden tellende handboogtak van ASSV.

Introductie ASSV

“ASSV of voluit “Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging” is een sportclub of activiteitenclub voor (oud) werknemers en hun familieleden van de NS en aanverwante bedrijven. Er worden allerlei activiteiten beoefend; Biljarten, Computer, Darten, Handboogsport, Klaverjassen, Linedance, Schietsport, Showdown, Sjoelen en Tafeltennis. Handboogschieten is hier dus een onderdeel van.”

Foto: © ASSV

Boogschieten boven de Koninklijke Wachtkamer

“Er bleek binnen de club ook een aantal mensen behoefte te hebben om te gaan boogschieten. Onder de paraplu van de ASSV was dit makkelijk te realiseren en dus werd de onderafdeling gestart. In die periode was de club nog op de zolder van het Centraal Station gevestigd, we schoten boven de Koninklijke Wachtkamer, dus dit was een zeer bijzondere locatie.

In 2006 had de NS deze ruimtes echter nodig als kantoor en konden we het huidige clubgebouw tussen station Duivendrecht en Strandvliet betrekken.”

Foto: © ASSV

Kracht van vrijwilligers

“Zoals elke vereniging kan ook onze club niet zonder vrijwilligers. Door hun inzet kan de club blijven voortbestaan en biedt het een veilige en gezellige plaats aan alle andere leden.”

De boog als oorlogswapen

“De boog als oorlogswapen is al heel oud. In Spanje zijn ca 10.000 jaar oude rotstekeningen gevonden waarop mensen met pijlen op elkaar schieten. De Hettieten (2de decennium v. Chr.) perfectioneerden al het boogschieten vanaf strijdwagens tot een effectieve manier van oorlog voeren.

De boogschutter werd zó belangrijk gevonden voor de strijd dat hij op de strijdwagen een soldaat mee kreeg met schild om hem te beschermen.

Ook de Assyriers, Chinezen en Egyptenaren hadden veel succes met deze strijdmethode. Met de opkomst van het geweer verdween de handboog als wapen voor de jacht of de strijd geleidelijk naar de achtergrond. Als vrijetijdsbesteding bleef het wel bestaan.”

Foto: © ASSV

Herleven van het handboogschieten

“Het is ook altijd al een sport geweest, als afgeleide van het oefenen voor de jacht of strijd. In het oude Griekenland was het een vast onderdeel op de talrijke spelen die regelmatig gehouden werden, evenals tijdens ridderspelen in de Middeleeuwen.

Na een periode van verval in de Napoleontische periode (de bescherming van steden en dorpen werd overgenomen door een nieuw ingesteld veiligheidsapparaat) herleefde het handboogschieten via de sociëteiten van de elite.

Behalve praten en lezen, kon men in deze sociëteiten ook biljarten, kaarten, kegelen, schaken én handboogschieten. Zeer veel sociëteiten hadden hun thuis in koffiehuizen, kroegen en cafés. Er werd vanuit het café naar een doel buiten geschoten. Het begin van handboogschieten als recreatieve sport.”

Films met boogschutters in de hoofdrol

“De handboogsport komt dus voort uit een lange historie en wordt tegenwoordig als recreatieve sport beoefend. De sport komt de laatste tijd steeds meer in de aandacht, niet in de laatste plaats door een aantal films met boogschutters in de hoofdrol, maar ook door de aandacht op televisie en deelname van een aantal Nederlandse boogschutters op internationale wedstrijden en de Olympische spelen. Als ASSV zien wij een stijgende belangstelling om de sport te beoefenen of om zomaar eens te proberen.”

Foto: © ASSV

Uitkijken naar het voorjaar

“Er is niet één hoogtepunt als mooiste aan te wijzen, wij genieten van elke keer dat wij gezamenlijk kunnen schieten. Wel kijken we elk jaar weer uit naar het voorjaar; het moment dat we weer de buitenbaan op kunnen en op afstanden tot 70 meter kunnen schieten.

Ook nemen we als vereniging jaarlijks deel aan een aantal zogenaamde 3D wedstrijden. Je loopt dan in het bos een parcours en komt onderweg een aantal plastic diermodellen (3D) tegen waar je op vooraf ingestelde afstanden kunt schieten.”

Het oudste lid

“Het oudste lid wordt dit jaar 75, maar is tegelijk het meest actieve lid en de beste schutter van de club. Boogschieten is niet aan leeftijd gebonden en kun je doen vanaf 12 jaar totdat de spieren gaan tegensputteren.”

De toekomst van ASSV Handboogsport

“Wij willen als onderafdeling graag groeien en hebben een aantal plannen op stapel staan die we hopelijk mogen gaan uitvoeren. De club ligt in het nieuw te ontwikkelen gebied dat ‘De Nieuwe Kern’ heet en er worden daar de komende jaren 10 tot 15.000 nieuwe bewoners verwacht. Wij hopen een groot deel van deze nieuwe bewoners als lid te mogen begroeten.”

Leven na de coronacrisis

“Het zou fantastisch zijn om samen weer op de baan een pijltje te kunnen schieten en na afloop gezamenlijk wat aan de bar na te praten.”

Groei en gevolgen corona

“In de zomermaanden organiseren wij iedere woensdagavond een beginnerscursus van 4 aaneengesloten avonden. Dit blijkt echter zo gewild dat het aantal aanmeldingen groter is dan wij aankunnen. Daardoor hebben we de cursussen voor juli en augustus voorlopig moeten schrappen.

Ook de corona crisis verstoord de planning, wij mogen tot eind mei geen gebruik maken van de faciliteiten en misschien zelfs pas in juli weer voorzichtig bij elkaar komen. De veiligheid en gezondheid van onze leden staat voorop dus moeten we dit helaas gelaten accepteren”, aldus voorzitter Theo Duncker.

VTA Sport bedankt voorzitter Theo Duncker voor zijn tijd en wenst de Amsterdamse Spoorweg Sportvereniging een gezonde en gezellige toekomst toe!

Interview door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl

Ps Heb je ons artikel over BeatZone al gelezen?