Voorkomen of verminderen depressie via behandelingen internet

Voorkomen of verminderen depressie via behandelingen
Foto: Vrije Universiteit Amsterdam

Voorkomen of verminderen depressie via behandelingen internet

Behandelingen via het internet kunnen een depressie voorkomen, of depressieve klachten minderen. Van de mensen met depressieve klachten die een behandeling thuis via het internet krijgen, zijn na een jaar ongeveer 40 procent minder depressief. Bovendien is deze nieuwe vorm van therapie ook goedkoper dan de gebruikelijke zorg van depressieve klachten. Dat nieuws bracht de VU vandaag naar buiten naar aanleiding van conclusies uit het promotieonderzoek van Claudia Buntrock.

Buntrock via de VU: “Mijn onderzoek sluit aan bij de richtlijnen voor de behandeling van depressie in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Die raden aan om behandelingen van lage intensiteit te geven om (aanhoudende) depressieve klachten en milde tot matige depressie te kunnen controleren. Ondersteuning thuis via het internet kan een aanvulling op de traditionele behandelingen zijn. Bovendien geeft het internet de kans om veel mensen te bereiken en kan daarom een veelbelovende strategie zijn om de last van de ziekte veroorzaakt door een depressie efficiënt te verlichten.”

Via zes lessen konden personen met een grote kans op een depressie vanachter hun eigen computer vaardigheden aanleren. Daar wordt volgens Buntrock hopelijk in de toekomst narigheid op afstand gehouden. Buntrock verzamelde meer dan vierhonderd proefpersonen die allemaal een vergrote kans hadden om depressief te worden. Zij deelde de proefpersonen willekeurig in twee groepen in. De ene groep werd behandeld als altijd, en de andere groep had toegang tot de internetinterventie.

In eerste instantie zorgde de interventie voor een grotere vermindering van depressieve klachten en dit effect bleef tot de 6 en 12 maanden stabiel. Daarnaast bleek dat de behandeling via internet het risico op het ontstaan van een depressie effectief kon verminderen of vertragen, aldus het promotieonderzoek van Claudia Buntrock aan de VU.

vrijetijdamsterdam.nl

Publicatie: Amsterdam, 7 november 2017, 16:00 uur

PS Lees ook ons artikel over gezonde voeding