Gemiddelde aantal suïcides in Amsterdam neemt af

Gemiddelde aantal suïcides in Amsterdam neemt af
GGD. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Gemiddelde aantal suïcides in Amsterdam neemt af

De Amsterdamse GGD heeft laten weten dat op 15 februari wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen tijdens de Conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie bij elkaar zijn gekomen om de suïcideaanpak van Amsterdam te bespreken. Suïcidepreventie is één van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid in Amsterdam. De GGD is in november 2010 gestart met haar programma Suïcidepreventie Amsterdam met als doel om het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam te verminderen. Hiervoor wordt ingezet op vier pijlers en dat zijn vroeg signalering, Toeleiding van suïcidepogers naar nazorg vanuit de Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen, beperken van toegang tot dodelijke middelen en de ondersteuning van nabestaanden.

Wethouder Zorg en Welzijn Eric van der Burg

Wethouder Zorg en Welzijn Eric van der Burg opende de conferentie met een presentatie over de Amsterdamse aanpak. Ad Kerkhof, hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suicidepreventie aan de VU, besprak vervolgens de resultaten van de aanpak tot nu toe. En er werden presentaties gegeven over de eerdergenoemde vier pijlers van de aanpak.

Statistieken

Terwijl het aantal suïcides in de rest van het land stijgt, daalt het aantal in onze stad al jaren achtereen. Tijdens de conferentie werd besproken wat er bereikt is, wat ze volgens de instanties in Amsterdam nog missen en hoe het programma en de samenwerking met andere organisaties verbeterd kunnen worden.

vrijetijdamsterdam.nl

Gerelateerd nieuws:

GGD start Amsterdamse aanpak valpreventie