Amsterdam wringt medewerkers uit

Amsterdam wringt medewerkers uit
Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Amsterdam wringt medewerkers uit

Gemeentemedewerkers met kanker die tijdens hun behandeling ontslagen worden, zwangere vrouwen die geen contractverlenging krijgen en een angstcultuur zijn op de Stopera aan de orde van de dag. De Partij van de Ouderen springt in de bres. ‘Zekerheid bestaat niet, Amsterdam wringt mensen volledig uit.’ Vakbond FNV noemt de omgang met gemeentemedewerkers ‘een doorn in het oog’. “Sinds 2015 zijn wij intensief in gesprek met medewerkers en daar zijn verhalen naar boven gekomen die absoluut niet stroken met het coalitieakkoord van de stad”, zegt Fatima El Mourabit van FNV.

Ontslag door kanker

Het meest schrijnende wat bij de vakbond naar voren kwam zijn uitzendkrachten die tijdens hun behandeling tegen kanker hun baan verloren. “Alle medewerkers kregen van de Arbo-arts te horen dat zij zich op hun herstel moesten focussen en niet mochten werken. De gemeente Amsterdam zei op haar beurt; ‘herstel eerst en kom dan weer werken’”, aldus El Mourabit. Bij terugkomst blijkt de medewerker opnieuw te moeten beginnen bij fase A. Echter, zonder opgaaf van redenen kunnen de medewerkers weggestuurd worden in die fase. “Dat zou nooit gebeurd zijn als de medewerker in vast dienst was”, voegt El Mourabit toe. Ook vrouwen die zwanger zijn hebben het zwaar bij de gemeente. “Meestal worden de contracten van de zwangere vrouwen niet verlengd. Mocht de kersverse moeder wel contractverlenging hebben gehad tijdens haar verlof; dan wordt de periode van zwangerschapsverlof afgetrokken van de dienstperiode.”

Desastreus

De Partij van de Ouderen heeft ‘met verbijstering’ kennisgenomen van de schrijnende verhalen. “Ik zat werkelijk met mijn oren te klapperen, het sociale gezicht van het linkse stadsbestuur is heel ver te zoeken”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. “Het beleid om te werken met flexwerkers heeft desastreuze gevolgen. Zeer kwetsbare mensen worden er zonder pardon uitgegooid en na twee jaar worden contracten beëindigd. Het is te gek voor woorden”, zegt van Soest. In afwachting van een definitief besluit van wethouder Touria Meliani, is met de vakbond afgesproken dat er in de tussentijd geen contractbeëindigingen mogen plaats vinden. “De gemeente lapt dit volledig aan haar laars. Er zijn contracten niet verlengd na einde datum en dat is tegen de afspraken in van de gemeente. De gemeente toont zich hiermee een buitengewoon onbetrouwbare partner”, zegt het raadslid.

FNV organiseert op 22 mei een bijeenkomst en de Partij van de Ouderen stelt raadsvragen.

Schriftelijke vragen: Amsterdam wringt medewerkers uit

Gesprekken met vakbond FNV hebben ontluisterende verhalen opgeleverd over het beleid van de gemeente Amsterdam om met flexwerkers te werken. Medewerkers met kanker die tijdens hun behandeling hun baan verloren, zwangere vrouwen die geen contractverlenging kregen en een angstcultuur onder medewerkers zijn aan de orde van de dag.

  1. Is het juist dat medewerkers die behandeld werden tegen kanker, tijdens die behandeling hun baan verloren?
  2. Tijdens de ziekteperiode wordt tussentijds het contract van de zieke medewerker niet verlengd en als men meer dan een halfjaar weggeweest is dan vervallen alle opgebouwde jaren als uitzendkracht. Is dit correct?
  3. Is het juist dat vrouwelijke medewerkers die zwanger waren, tijdens die zwangerschap geen contractverlenging kregen?
  4. Is het juist dat bij vrouwelijke medewerkers die zwanger waren, hun verlofperiode van de vaste contractperiode is afgetrokken?
  5. Is het juist dat medewerkers nooit langer in dienst zijn dan 3,5 jaar? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.
  6. Uitzendkrachten zijn bang na 2 jaar weg te moeten en er een nieuwe uitzendkracht in hun plaats wordt aangenomen. Is deze angst gegrond op basis van een voorgenomen besluit? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.
  7. In afwachting van een definitief besluit van het college, is met de FNV afgesproken dat er in de tussentijd geen contractbeëindigingen mogen plaats vinden. Echter, er zijn contracten niet verlengd na einde datum. Toont de gemeente zich hiermee een betrouwbare partner? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.

Door: Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl