Partij van de Ouderen: Geen Nederlands is geen uitkering

Partij van de Ouderen: Geen Nederlands is geen uitkering
Credits: Flickr.com

Partij van de Ouderen: Geen Nederlands is geen uitkering

Wil van Soest: “Wij willen dat de gemeente per direct gaat handhaven”

Het bijstandsbeleid wordt door de meeste gemeenten niet uitgevoerd. Wie de taal niet spreekt, wordt vrijwel nergens gekort op de uitkering. Daarnaast vragen veel gemeenten (40 procent) geen tegenprestatie voor de bijstand. Dat schrijft De Telegraaf. De Partij van de Ouderen wil dat de gemeente Amsterdam direct gaat handhaven. “Ik wil van het college weten of Amsterdam bij de gemeenten hoort die niet korten op de bijstand als mensen de taal niet spreken. Wat ons betreft betekent geen Nederlands ook geen uitkering”, zegt Wil van Soest.

Tegenprestatie

Het CBS heeft op verzoek van staatssecretaris van Ark onderzoeken gedaan naar de uitvoering van het bijstandsbeleid. Daaruit blijkt dat maar 60 procent van de gemeenten eisen dat een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie levert. Zoals bijvoorbeeld koffieschenken in een buurthuis. De Partij van de Ouderen wil hier ook opheldering over. “Mensen die iets krijgen van de samenleving horen ook iets terug te geven aan de samenleving. Een tegenprestatie is dan ook meer dan terecht. Wij willen dat Amsterdam hier scherp op handhaaft”, aldus van Soest.

‘Handen jeuken’

Staatssecretaris Van Ark vindt dat de gemeenten het landelijk beleid gewoon moeten uitvoeren. Ze gaat in gesprek met de gemeenten. Ze moeten het beleid met de taaleis en de tegenprestatie uitvoeren, anders ’zal ik niet terugdeinzen voor verdergaande maatregelen’, zegt ze in een toelichting tegen De Telegraaf. Ze zegt dat ze dan ’wettelijke of financiële maatregelen’ kan nemen richting de gemeenten die het beleid niet uitvoeren. “Mijn handen jeuken.” Wil van Soest kan zich helemaal vinden in de woorden van de staatssecretaris. “Ze heeft groot gelijk!”, zegt van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt schriftelijke vragen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Niet Nederlands spreken, toch bijstand’, van De Telegraaf van 16 januari jl.? (1)

  2. Hoort Amsterdam bij de gemeenten die niet korten op de uitkering wanneer mensen geen Nederlands spreken? Zo ja, graag een toelichting waarom.

  3. Hoort Amsterdam bij de gemeenten die geen tegenprestatie vragen voor het ontvangen van een uitkering? Zo ja, graag een toelichting waarom.

  4. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat het spreken van de Nederlandse taal onontbeerlijk is voor het optimaal meedraaien in de Amsterdamse samenleving?

  5. Staatssecretaris Van Ark vindt dat de gemeenten het landelijk beleid gewoon moeten uitvoeren, gaat u dat ook doen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid om te handhaven op het spreken van de Nederlandse taal en het leveren van een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Geschreven door: Wil van Soest

vrijetijdamsterdam.nl

PS Volg ook ons blog met laatste nieuws van de politieke partijen in Amsterdam