Zeilvereniging het Y:

Vrije Tijd Amsterdam is altijd maar zeker in tijden van Corona op zoek naar leuke verhalen in de hoofdstad. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Bob van der Winden, de voorzitter van Zeilvereniging het Y.

Kunt u iets vertellen over het ontstaan van Zeilvereniging het Y?

“Het Y heeft een lange geschiedenis: vorig jaar vierden we onze 135e verjaardag! De vereniging werd opgericht in 1885 en had toen een haventje aan het Y, ongeveer op de plek van de huidige houthavens. Daar moest de haven toen plaatsmaken voor de industrie, de houthaven. De vereniging verhuisde naar Amsterdam Noord, naar waar nu gebouw Amsterdam, het voormalige Shellgebouw, staat. En alweer moest de haven verhuizen omdat Shell ging uitbreiden: vanaf 1951 is de haven in Durgerdam deels bij ons in gebruik en vanaf 1975 hebben wij ook een stuk van de haven op het eiland Marken gekregen.”

Zeilvereniging het Y: "Vorig jaar vierden we onze 135e verjaardag"
C. Grasweg oude clubhuis

Welke rol heeft u bij de vereniging?

“Ik ben voorzitter van het bestuur, maar daar moet ik meteen bijzeggen dat Het Y een ‘platte’ vereniging is: we hebben meer dan 100 vrijwilligers, die van alles regelen in de vereniging: van commissies die de havens besturen, tot aan wedstrijdcommissie, evenementencommissie, milieucommissie, jeugdzeilcommissie, websitecommissie (www.zvhety.nl) enzovoort. De voornaamste rol van het bestuur is al die commissies ‘een beetje bij elkaar houden’ en zoals nu in de corona-tijden ervoor waken dat we elkaar niet ziek maken.”

Zeilvereniging het Y: "Vorig jaar vierden we onze 135e verjaardag"
Vrijwilligers van Zeilvereniging het Y

Waar vinden de activiteiten plaats?

“Leden van de vereniging zeilen met hun boten over de hele wereld, laatst is er nog lid naar Aruba gezeild. Veel mensen houden het bij Europa, zoals Engeland, Frankrijk, Middellandse Zee en Oostzee. Maar de nadruk ligt op het Buiten-IJ, het IJmeer dicht bij Amsterdam, het Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee. De meeste activiteiten die we organiseren, zoals jeugdzeilen, wedstrijden en bijeenkomsten, zijn trouwens op het Buiten-IJ en Markermeer vanuit Durgerdam en Marken.”

Is er een vaste accommodatie waar jullie samenkomen?

“We hebben een hele mooie club-ark en haven-ark in de haven van Durgerdam, daar zit ook onze verenigingsbar, en daar zijn jaarlijks de jeugdlessen op zaterdag en zondag in Optimist-jollen, Lasers en Pico’s van de vereniging. Elk jaar zijn er twee grote zeilevenementen, de Y-toren race in begin mei en de Pampusregatta in begin september, waar vaak zo’n 60 tot 80 schepen aan mee doen. Dan is het groot feest op de haven! Vanuit Marken organiseren we elk jaar de ‘6-uurs van Het Y’: het gaat er dan om wie in 6 uur het verste gezeild heeft, dus de meeste kilometers. Hier kan iedereen aan meedoen, want het gaat op ‘handicap’: als je een kleinere boot hebt, die langzamer vaart, krijg je extra punten, zodat je ook kan winnen… Maar het belangrijkste is de gezelligheid op je boot en in de haven: hele gezinnen varen hier vrolijk mee.”

Is de zeilvereniging er voor jong & oud?

“Ik noemde al de jeugdlessen, we hebben dit jaar zo’n 50 jeugdleden tussen de 8 en 18 jaar op de 500 leden in totaal. We hebben bij elkaar meer dan 100 leden onder de 30, het grootste deel van de leden is tussen de 40 en de 60 jaar. Ons oudste lid is 96. Het oudste lid dat zelf nog een schip in de haven heeft en er rustig mee naar Vlieland vaart is 89. Dus voor jong en oud, dat kan je wel zeggen.”

Zeilen jullie mee met wedstrijden? Is er een officiële zeilcompetitie?

“Zeker varen leden mee met zeilwedstrijden. Om te beginnen hebben we onze jaarlijkse clubcompetities op dinsdagavonden, van mei tot en met september de zomercompetitie en van oktober tot aan maart de wintercompetitie op zondagmiddagen. Meestal organiseren wij op dezelfde avonden of middagen ook lezingen, uitwisselingen enzovoort voor de leden die niet aan de wedstrijden meedoen. Elk jaar wordt er plechtig een echte ‘zeiloverall’ uitgereikt aan de overall-winnaar. Ook tijdens de jeugdlessen voor de wat verder gevorderden worden er wedstrijdjes gevaren in de Optimisten en de Lasers, dat is vooral erg leuk om te doen!

Daarnaast organiseren we in mei de Y-toren race. Daaraan doen grote schepen mee, denk aan Lemsteraken, grote wedstrijdjachten en deze wedstrijden tellen ook voor de nationale competitie van het Watersportverbond. Enkele leden doen mee met die nationale competitie. Dan in september, samen met de vereniging van Muiderzand, organiseren we de Pampus-regatta, inderdaad rondom Pampus. Daar doen meer clubmensen mee. Het is voor de meesten vooral een wedstrijd ‘tegen zichzelf’: kan ik het dit jaar nog beter doen dan vorig jaar?”

Hoe zou u de sfeer bij Zeilvereniging het Y omschrijven?

“Het Y is een echte zeilvereniging en geen ‘ligvereniging’: het gaat er dus niet in de eerste plaats om een ligplaats in een van onze havens (hoewel dat wel fijn liggen is!) maar om met elkaar bezig te zijn met de zeilsport, in brede zin. Dat neemt helaas niet weg, dat we nog steeds een lange wachtlijst hebben. Het duurt 5 tot 10 jaar voordat je een plek krijgt in de haven, niet verwonderlijk als enige haven in Amsterdam die direct toegang heeft tot het grote water.

Ook hier zijn grote verschillen: mensen die vooral graag over het IJsselmeer en de Waddenzee ‘toeren’ en elke avond in een andere haven ‘passagieren’, tot aan de fanatiekere wedstrijdzeilers. Van jeugdzeilers tot oude rotten die graag vertellen over hun grote reizen. Van jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Het is vooral ook gezellig met zo’n divers gezelschap. Wij hebben leden, die bouwvakker zijn, maar ook academici. Mensen helpen elkaar met klussen en onderhoud doen, en geloof me er valt heel wat te klussen aan boten, tot aan mensen die vooral op nationaal niveau helpen bij wedstrijden, bijvoorbeeld in jury’s enzovoort.

Sinds een paar jaar kan je als lid ook boten lenen van de vereniging: de lasers (open twee-mansboot) en een J22 (een klein kajuitjachtje). Ook daar is veel belangstelling voor bij leden die geen boot hebben. En niet onbelangrijk: we hebben ook een prachtig zonnedek, met barbecue in de havens, waar het goed toeven is met een drankje.”

Zeilvereniging het Y: "Vorig jaar vierden we onze 135e verjaardag"
Gezelligheid tijdens een clubweekend

Wat is het mooiste dat jullie ooit meegemaakt hebben?

“Tja, dat is voor iedereen verschillend: voor de één is het, het zeilreizen langs de kusten van Frankrijk en Spanje, voor de ander is het de zeilwedstrijd die hij won. Voor mij is het vooral het gevoel, dat je samen met je hobby bezig kan zijn en elkaar daarbij kan stimuleren. Zoals bij het 130-jarig lustrum dat wél doorging. Op het water lopen voor de kleintjes, zeilwedstrijden met oude en jonge bemanning, goed eten en drinken, met Shanti-koor en Klezmer-band. Zoals in mijn geval de ‘6-uren van het Y’ waar ik met onze logge, langzame boot toch in de middenmoot eindigde… Wat mooi is aan al deze diversiteit: mensen hebben altijd het zeilen gemeen of je nou met een jolletje van nog geen 3 meter of met een oceaanzeiler van 15 meter lang zeilt, de verwondering dat je met louter windkracht bijna overal kan komen zonder het milieu te vervuilen en waarbij heel veel van de natuur te genieten valt, blijft voor iedereen hetzelfde!”

Wie is het boegbeeld van de vereniging?

“We hebben veel boegbeelden bij de vereniging, maar die hangen bij ons letterlijk aan de boeg van de schepen! En – zonder gekheid – we hebben ook onze ‘bakens’: de ereleden. Daar zijn er in de hele 135 jaar van de vereniging 28 van benoemd, waarvan er nu nog 13 in leven en ook lid zijn. Dat zijn onder andere de mensen die er in besturen voor hebben gezorgd, dat de vereniging na de oorlog in 1945 weer kon opleven en ook een nieuwe haven in Durgerdam kreeg. Maar het zijn vooral de mensen die altijd voor anderen klaar staan en met grote en kleine klussen de vereniging in leven houden.”

Moet er vanwege Corona veel geïmproviseerd worden?

“In deze corona crisis hebben we de grote- en de clubwedstrijden moeten aflasten, maar ook alle lustrum-festiviteiten van het 135e jaar. Onze jaarvergaderingen en bestuursvergaderingen houden we op het moment digitaal en de bar is net als alle andere sportkantines gesloten. Het wordt wel saai zo, voor een vereniging die vooral bestaat om samen dingen te doen… Maar we konden een deel van vorig jaar gelukkig nog wel in familieverband of met kleine gezelschappen door heel Nederland zeilen. We hebben goede hoop dat we het seizoen in 2021 dat in april begint, onze activiteiten weer langzamerhand kunnen opstarten!

We zullen de komende jaren nog wel meer uitdagingen tegenkomen. Zo worden binnenkort alle Markermeerdijken versterkt en verhoogd. Zowel op Marken als in Durgerdam krijgen we daarmee te maken en we weten nog niet precies wat dat voor ons gaat betekenen. Die dijken liggen natuurlijk wel middenin onze havens en er wordt nu druk aan gerekend en getekend. Daar ben je als bestuur natuurlijk wel druk mee bezig. Onze voornaamste taak is de vereniging zo levendig mogelijk te houden, zelfs in barre tijden”, laat de trotse voorzitter Bob van der Winden ten slotte weten namens Zeilvereniging het Y.

Interview door: Rik Verkaik

Lees ook: Dojo De Jong: “Judoschool waarbij plezier en judo als breedtesport voorop staan”