We HaVe:
Presentatie nieuwe clubkleding door een deel van de leden. Foto credits: Coby van Rossum

VTA Sport, de sportafdeling van Vrije Tijd Amsterdam schrijft in samenwerking met handbalstartpunt.nl een reeks achtergrondverhalen over handbalclubs in Noord-Holland. Vandaag is het de beurt aan We HaVe uit Weesp. We stelde een aantal vragen aan voorzitter Edwin Hoving.

Het ontstaan van We HaVe

“We HaVe, is sinds eind 2004 de nieuwe naam voor handbal in Weesp. Onder de nieuwe naam, die staat voor Weesper Handbal Vereniging, zijn vele jaren handbal ervaring en plezier samengebracht. De vereniging is ontstaan uit handbalvereniging HVV en de afdeling handbal van WVGV.”

WVGV

“Wat betreft leeftijd ontlopen deze clubs elkaar niet veel. De handbalafdeling van de WVGV werd in 1944 opgericht. WVGV was toen nog een Gymnastiekvereniging, maar ontwikkelde zich naar een sportvereniging met meerdere afdelingen.”

HVV

“HVV is voortgekomen uit de RK-sportvereniging The Victory. De afdeling handbal van deze vereniging werd in 1948 opgericht. Men was toen van mening dat ook de meisjes en dames aan het sporten moesten. In 1958 kwam er een eerste herenteam bij. Eind jaren zestig werd, gezien het aantal leden, de noodzaak van een eigen accommodatie groot. Tot die tijd werd de kleedgelegenheid gedeeld met de afdeling voetbal. Er waren geen douches en fatsoenlijk sanitair.”

Handbal Vereniging Victory

“In 1970 werd de nieuwe accommodatie door grote zelfwerkzaamheid feestelijk geopend. De handbaltak was in die tijd op zoek naar financiële onafhankelijkheid ten opzichte van SV The Victory. Dit is in 1976 gerealiseerd. De statuten van de nieuwe handbalvereniging HVV werden in dat jaar ook gepasseerd, waarna Handbal Vereniging Victory officieel geboren was.”

Handbal op voetbalveld

“Zowel WVGV als HVV speelden in de beginjaren het ‘elf-handbal’ op gras met de afmetingen van een normaal voetbalveld. De overgang naar het spelen in de zaal, voor beide verenigingen in de oude RAI Amsterdam, was dan ook zeer groot. Een kleiner veld en minder spelers. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, spelen op gras.”

SV Rapiditas

“Ondertussen was de afdeling handbal van SV Rapiditas ontstaan. Dat was de derde handbalvereniging in Weesp. Ook deze vereniging mocht zich verheugen op veel teams al waren het hoofdzakelijk dames en meisjes die hier binnen de lijnen kwamen. In de jaren ’80 werd er, mede vanwege het feit dat de Gemeente Weesp uit 10.000 inwoners bestond, wel al gesproken over een fusie van de twee verenigingen. Dat is destijds echter nooit verwezenlijkt.”

Handbal naar hoger plan

“Bij het aantreden van Gertjan Winter, destijds de nieuwe voorzitter van WVGV handbal, stelde hij ten doel, te onderzoeken of het niet mogelijk was het handballen in Weesp naar een hoger plan te tillen.

Eén van zijn eerste doelen was te komen tot één Handbalvereniging in Weesp. De eerste gesprekken hiervoor zijn in 2002 gestart. Dit resulteerde in een samenwerking bij de verdeling van de trainingsuren in de sporthal.”

Onderzoek mogelijkheden fusie

“Op bestuurlijk niveau werd er druk overleg gevoerd over de te varen koers. Een commissie onderzocht de mogelijkheid van een fusie. Intussen waren de drie Weesper voetbalverenigingen wel al gefuseerd. Door deze fusie werd de noodzaak van nieuwe sportvelden en accommodatie in Weesp steeds dringender.”

Een nieuwe impuls

“In 2000 werd een plan van architecten en bouwkundigen, om in Weesp tot een combinatie van woningbouw en sportaccommodatie te komen, door de Weesper sportgemeenschap met gejuich ontvangen.

Nadat ook de woningbouw zich als partij aanmeldde en het plan budget neutraal voorstelde, was iedereen overtuigd dat dit de toekomst van de sport in Weesp een nieuwe impuls zou geven.

Binnen de handbal werd het alsmaar duidelijker dat wij hier als vereniging ook van wilde profiteren en samengaan toch echt noodzakelijk was. Het seizoen 2003/2004 werd dan ook gebruikt om als gecombineerde teams de competitie in te gaan. Dit werd een groot succes, met name in de zaalcompetitie.

Op de jaarvergaderingen in de zomer van 2004, werd de beslissing genomen om tot een statutenwijziging te komen. Hierdoor veranderde de naam van HVV definitief in We HaVe. De leden van de handbaltak van WVGV werden overgeschreven naar We HaVe. De teams speelde tijdens de competitie 2004/2005 voor het eerste seizoen onder de andere naam.”

Passie voor handbal

“Onze handbalvereniging bestaat nu uit ongeveer 130 leden die allemaal één passie hebben; Handbal. De handbalsport is een gezellige, sportieve en vooral fysieke sport, die iedereen eens zou ‘moeten’ proberen. Ons motto is dan ook: “Niet geschoten is altijd mis!” De teams van onze vereniging presteren op recreatie- en op wedstrijdniveau.”

Veld en zaalcompetitie

“Bij handbal zijn er een zaal- en veld competitie. Zaal speel je binnen en is tegenwoordig de belangrijkste competitie. Veldcompetitie wordt voornamelijk door de jeugd gespeeld met af en toe in de na zomerperiode nog een seniorenteam als voorbereiding op de zaal. De zaalcompetitie start meestal in de laatste week van oktober na de herfstvakantie. De competitie loopt door tot eind maart, begin april.”

Tijdelijke en nieuwe accommodatie

“We hebben tot eind dit jaar een nieuwe eigen accommodatie in bruikleen op sportpark Vechtoever in Weesp. Daar ligt ook ons veld. We trainen en spelen daar vanaf begin april tot eind oktober. Tussendoor is er een vakantiestop vanaf medio juni tot ergens in augustus.

Dit jaar, vanaf eind december, kunnen we in de nieuwgebouwde School met sporthal Weespersluis erbij onze eigen nieuwe accommodatie betrekken, met uitkijk in de sporthal. We hopen daarmee het verenigingsgevoel zoveel maal meer te creëren, daar we dan geen gescheiden accommodaties meer hebben, maar één voor het gehele seizoen. We zijn erg blij dat we van het Nederlandse Handbal verbond (NHV) de buitencompetitie binnen in de hal gaan spelen.

Op de foto hieronder zie je de nieuwe sporthal in aanbouw, waarbij boven op de eerste verdieping onze nieuwe accommodatie komt. Als je tussendoor kijkt naar de lange zijde van de hal, aan de overkant hiervandaan gezien, zie je een muur met deuropeningen. Precies daarboven komt onze nieuwe accommodatie. Waar de planken als afscheiding liggen. Kortom, onze club is volop in beweging en bezig met de toekomst. We gaan in een nieuwe wijk spelen met veel potentiële aanwas aan nieuwe leden.”

De nieuwe sporthal in aanbouw. Foto credits: We HaVe

Geen kampioenschappen, promotie of degradatie

“Er zijn op dit moment 11 teams. Daarmee zijn we in het handbal een middelgrote vereniging. We hebben bij de senioren een Hs1&2 team. Bij de dames Ds1&2 en een damesteam die alleen midweeks spelen. De overige teams spelen hun wedstrijden in het weekend.

Daarnaast hebben we een herenjunioren B-team, een heren/dames C team, een D-meisjes team, twee E-teams en een F-team. En, niet te vergeten, ruim 21 kabouters, die alleen trainen en proeven aan het grote Handbal. De échte proeftuin van de vereniging.

De jeugd presteerde gemiddeld goed, met uitschieters van mede bovenaan staan tot bijna onderaan op de ranglijst door leeftijd en grootte.Bij de senioren was ‘Hs2’, ‘Ds2’ en ‘Dames midweek’ onbedreigd op het kampioenschap af gegaan in de zaal. Dames 1 draaide bij de bovenste drie mee om het kampioenschap.

Al met al geen slechte resultaten. Helaas is de volledige zaal en veldcompetitie gestopt en zijn deze zaken niet meer relevant. De bond heeft alles bevroren, er zijn geen kampioenschappen en geen promotie/degradatie.”

Foto’s damesmidweek kampioen in de zaal voor Corona tijdperk
Foto’s damesmidweek kampioen in de zaal voor Corona tijdperk. Foto credits: We HaVe

Vrijwilligers moet je koesteren

“Vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen binnen de vereniging en moet je koesteren, maar daarvan heb je er altijd te weinig. Binnen de vereniging zijn er op dit moment te weinig vrijwilligers binnen het bestuur en kunnen ze meerdere handjes gebruiken. Voor de begeleiding en training van de teams mogen we zeker niet klagen en ook binnen andere commissies ook niet. Maar nogmaals, met iedereen die wat wil doen zijn we reuzeblij mee, zeker in deze tijd.”

Gezelligheidstoernooi en slaapweekend

“We hebben naast het handbal absoluut nevenactiviteiten die we zeer belangrijk vinden. Er worden diverse extra’s georganiseerd, als een jeugdweekend voor de jeugd tot aan de seniorenleeftijd aan toe, een familie gezelligheid toernooi voor ouders en hun kinderen, een slaapweekend, uitjes naar de Nederlandse dames en heren teams en ga zo maar door.”

Promotiebezoek landskampioen Aalsmeer

“Er is er zeker niet één hoogtepunt, maar meerdere hoogtepunten. Onder andere het kampioenschap bij onze dames en heren teams. De promotie van ons eerste damesteam naar eerste klasse.

Een ander mooi moment was dat landskampioen Aalsmeer een promotiebezoek bracht aan onze vereniging. Op die dag werd door de gehele herenselectie van deze vereniging een training verzorgd voor alle jeugdteams. De herenselectie heeft ook nog een wedstrijd tegen Aalsmeer gespeeld. Uiteraard hebben we deze wedstrijd niet gewonnen vanwege het klasse verschil. Andere uitschieters zijn dat er in het verleden verschillende spelers en speelsters via andere hogere verenigingen in Nederlandse elftallen waren vertegenwoordigd.”

Handbal in Nederland

“Volgens ons gaat het momenteel goed met de Nederlandse handbalsport. We zullen je uitleggen waarom. Dit hebben we te danken aan de recente successen van de Nederlands dames op de diverse kampioenschappen. Wat ook meespeelt is het feit dat het Nederlandse mannenteam op een mondiaal kampioenschap goed hebben gepresteerd. Mede door deze gebeurtenissen zit handbal in Nederland, na een jarenlange teruggang in het aantal leden, weer in de lift.

Goede prestaties van vertegenwoordigende teams heeft een aanzuigende werking op met name de jeugdteams. Weliswaar nog niet zoveel als in het verleden, zoals bij hockey, volleybal en recent nog bij het damesvoetbal. Maar, er is zeker een positief gestemde stijgende lijn waar te nemen.”

Hoe We HaVe naar de toekomst kijkt

“We kijken zonnig en optimistisch naar de toekomst. Aan het einde van het jaar verhuizen we naar de nieuwe sporthal, Weespersluis in Weesp. Daarin krijgen we een eigen accommodatie. Wij hopen en rekenen erop dat dit een grotere toename in leden met zich zal meebrengen. Mede omdat we in een jonge en nieuwe wijk in Weesp komen te zitten.

Hier wonen veel nieuwe mensen en kinderen. Het potentieel waaruit we kunnen putten wordt daardoor vele malen groter. We zijn ook veel zichtbaarder in deze nieuwe woonwijk. Het enige heikele punt dat op dit moment nog niet is te overzien, zijn de gevolgen van het Coronavirus.”

Het leven na de coronacrisis

“We kijken er in ieder geval enorm naar uit dat we weer met zijn allen kunnen gaan trainen en spelen. Dat iedereen elkaar op sportief gebied weer kan ontmoeten en vooral dat we weer samen iets kunnen ondernemen als vereniging. Nu ligt alles stil, we hebben zelf vroegtijdig alle activiteiten op ‘hold’ gezet, mede op advies van onze bond.

Daarbij is het een feit dat de Gemeente in een later stadium alle activiteiten heeft verboden op alle sportterreinen in Weesp. Zoals je je kunt voorstellen, hopen we héél vurig dat alles en iedereen door deze coronacrisis heen komt. Dat iedereen fris en fruitig zal blijven.”

Niemand kan zonder elkaar

“Bij WeHaVe kan niemand zonder elkaar. Als voorzitter en bestuur heb je een voortrekkersrol, maar de trainers, coaches van het sportieve gedeelte zijn vele malen belangrijker. Iedereen binnen de vereniging, vervult net als iedere andere vereniging een rol en taak. Ook sponsors spelen een belangrijke rol. Niemand kan zonder elkaar”, laat voorzitter Edwin Hoving enthousiast vooruitkijkend naar de toekomst van ‘zijn’ vereniging weten.

Geschreven door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl

PS WeesperNieuws schreef ook een interessant artikel over We HaVe!

PS Neem ook eens een kijkje op de VTA sportpagina!

Gerelateerd artikel -> Provincie Noord-Holland geeft zege fusie Amsterdam en Weesp

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam