Het verhaal van FC Weesp
Foto via FC Weesp

Vrije Tijd Amsterdam is altijd op zoek naar mooie sportverhalen in en rondom Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Rutger ter Hoeven, bestuurslid van FC Weesp.

Zou je FC Weesp allereerst eens willen introduceren?

“FC Weesp is in 2003 opgericht als fusieclub van de drie Weesper voetbalverenigingen Rapiditas (1902), The Victory (1920) en ADE (1933).  De voornaamste doelen van FC Weesp zijn het waarborgen van de continuïteit van het voetbal in Weesp op alle niveaus, zowel prestatief als recreatief, maar ook om verbinding tussen Weespers te faciliteren door mensen samen te brengen op ons prachtige sportpark.”

Nieuw bestuur

“We hebben een nieuw bestuur dat 2 jaar geleden is begonnen, dat nieuw elan heeft gebracht, en zich vol inzet op het door ontwikkelen van de jeugdafdeling en het seniorenvoetbal. We zien sterke groei bij zowel de jeugd (onderbouw), maar ook de vrijdag-senioren, met nu 8 teams van 7 mannenteams en 1 vrouwenteam.”

Hoeveel leden en teams zijn er bij de vereniging?

“FC Weesp heeft momenteel circa 1000 leden, van wie er 700 spelend lid zijn. FC Weesp heeft 60 veldteams en één zaalteam.”

Kernwaarden bij FC Weesp

 “De kernwaarden bij FC Weesp zijn betrokkenheid, verbondenheid, positiviteit, teamwork en voetbal. Qua betrokkenheid zijn we een vereniging van betrokken vrijwilligers. Verbondenheid wil zeggen dat we er zijn voor alle leden. Op het gebied van positiviteit ontvangen we onze leden, maar ook onze vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen in een prettige sfeer. Teamwork wil zeggen dat we waar mogelijk in teams van vrijwilligers werken, om elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. Met betrekking tot het voetbal zetten we ons in om de kwaliteit van de trainingen constant te verhogen en onze leden de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen.”

Hoe gaat het met de vrijwilligers?

“FC Weesp heeft veel actieve vrijwilligers, en we zien ontzettend veel animo vanuit de jeugdafdeling om taken op te pakken. Zo volgen momenteel 14 trainers de opleiding KNVB Pupillen wat de KNVB als vrij uniek bestempeld. En we hebben hiernaast alweer een wachtlijst van 10 trainers die volgend jaar de training willen gaan volgen. Toch hebben we ook nog dringende vacatures. Onder andere de kantinebezetting, de scheidsrechters, en het communicatieteam kunnen versterking gebruiken. Vrijwilligersbeleid en het kweken en behouden van verenigingsgevoel blijven voortdurend punten van aandacht. Het meest succesvol blijkt het persoonlijk aanspreken van kandidaten en het organiseren van introductiebijeenkomsten voor de ouders van nieuwe jeugdleden.”

Geweldige beheersploeg

“We willen hier ook zeker onze geweldige beheersploeg noemen, die onder leiding van Bart en Nol ervoor zorgen dat ons sportpark en clubgebouw er prachtig bij liggen. Deze groep mannen zorgen al lange tijd dat FC Weesp blijft draaien, zie hieronder het filmpje ter illustratie.”

Worden er naast voetbal ook andere activiteiten georganiseerd?

“Naast competitievoetbal van Onder 8 t/m Veteranen, hebben we ook speciale voetbalactiviteiten, zoals voor kabouters (4-6 jaar), G-team jeugd, Walking Football, Schoolvoetbal, toernooien en natuurlijk diverse verenigingsactiviteiten.”

Overstap naar zaterdagvoetbal

“De Zondag 1 draait goed mee in de 2de klasse en we gaan volgend seizoen overstappen naar de zaterdag 2de klasse (Amsterdam).”

Kun je iets meer vertellen over het Walking Football?

“Dit is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Walking Football is een voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Er wordt tijdens een partijtje niet gerend, er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Na de onderbreking wegens corona, hebben we nog steeds een kleine groep mannen en vrouwen die zeer enthousiast zijn en elke vrijdagochtend Walking Football spelen. We zijn naarstig op zoek naar meer spelers.”

Erelid Chris Blüm

“De oprichting van de fusieclub in 2003 en de opening van de nieuwe accommodatie in 2008 zijn een aantal van vele mooie hoogtepunten. De trekker van de fusie en het boegbeeld van de club erelid Chris Blüm, is helaas te vroeg overleden.”

Hoe is de sfeer in de kantine?

“Goed, maar helaas is het nog te rustig. Na de coronaonderbrekingen komt het moeilijk weer op gang, maar we verwachten dat de switch naar de zaterdag gaat helpen om meer bezoekers te trekken en de verbinding met de jeugd te maken, die veelal ’s ochtends spelen.”

De jeugdafdeling

“De onderbouw kent een sterke groei, onder meer vanwege stadsuitbreiding Weespersluis. We hebben veel enthousiaste trainers en leiders en een actieve technische commissie. FC Weesp zet vol in op het door ontwikkelen van de jeugdopleiding, in samenwerking met Ajax en de KNVB. We hebben ook net een nieuwe, ervaren Hoofd Opleidingen aangesteld, die ons gaat helpen om de volgende stap te maken.”

Slotwoorden

“FC Weesp is als voetbalvereniging een sociaal-maatschappelijk betrokken club. Wij werken mee aan of initiëren zelf maatschappelijke zaken, zoals statushouders of g-sporters een thuis geven in de sport. Samen met andere verenigingen vormen we “Weesp sportief”, dat een scala van sportactiviteiten aanbiedt, waar Weespers, soms kosteloos aan kunnen deelnemen.

Ook op het gebied van milieu en energie zijn we actief, bijvoorbeeld door het inzamelen en hergebruiken van voetbalschoenen en -kleding, gescheiden inzamelen van afval en een nieuw energiebeleid, gericht op het volledig klimaatneutraal worden in 2024”, laat Rutger ter Hoeven ten slotte enthousiast namens FC Weesp weten.

 

 

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam