Het verhaal achter AKC Sporting West/Bonarius.com
Foto via AKC Sporting West/Bonarius.com

Vrije Tijd Amsterdam is altijd maar zeker in tijden van Corona op zoek naar leuke verhalen in de hoofdstad. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Rob van Nifterick van AKC Sporting West/Bonarius.com.

Wanneer is AKC Sporting West/Bonarius.com opgericht?

“Sporting West/Bonarius.com is een korfbalclub ontstaan in 1989 door fusie van twee verenigingen: Westerkwartier (opgericht in 1917) en Landlust (opgericht in 1937). Later hebben zowel de verenigingen Hespa als TCNH zich aangesloten.

Sporting West/Bonarius.com speelt inmiddels al veertien jaar haar thuiswedstrijden op een unieke plek midden in het Westerpark. Na een grondige verbouwing fungeert het vroegere Ladderhuis van de Westergasfabriek als clubhuis. Het spelen en trainen in het park heeft een grote invloed gehad op de groei van de vereniging.”

Improvisatie vanwege Coronacrisis

“De Coronacrisis heeft veel impact gehad en heeft dat nog steeds. Uiteraard volgen we de door de overheid aangekondigde maatregelen zo goed mogelijk. Er zijn Coronacoördinatoren aangesteld, looplijnen uitgezet, verplicht handen wassen en desinfecteren voor en na de trainingen, materiaal telkens opnieuw reinigen, geen ouders langs de lijn, trainingsschema’s opnieuw gemaakt, met niet meer dan 8 mensen per vak en trainen met onderling anderhalve meter tussenruimte, video vergaderen etc.

Het meest heeft Corona invloed op sociaal gebied. Omdat er geen wedstrijden meer worden gespeeld en het clubhuis gesloten is, is het onderlinge contact tussen de leden tot een minimum teruggebracht.”

Kernwaarden AKC Sporting West/Bonarius.com?

“Sporting wil een vereniging zijn waarin sportiviteit, gezelligheid en respect voor elkaar samengaan. Het sociale aspect gaat vóór prestaties. Het idee is dat als iedereen zich bij de club op zijn plaats voelt, de vereniging automatisch sterker wordt en de prestaties dan zullen volgen.”

Kans op promotie

“Op dit moment heeft de vereniging 6 seniorenteams, 1 Midweekteam, een combinatie samen met SKV Amsterdam en 9 jeugdteams, met een 10de in aantocht. Over het algemeen werd er door alle teams redelijk tot goed gepresteerd. De selectieteams draaien mee in de top van hun klasse met kans op promotie, en de overige teams kunnen zich in hun klasse goed handhaven, zowel bij de senioren als bij de jeugd.”

Hoe gaat het met de selectie? Zijn er veel ambities met het oog op de toekomst?

“De vereniging wil een stabiele tweedeklasser zijn, met mogelijk een uitschieter richting de eerste klasse. Het eerste team presteert naar behoren. In de zaal al een aantal jaar in de middenmoot van de tweede klasse en op het veld vorig seizoen ruim koploper in de derde klasse, maar vanwege Corona geen promotie!!

Dit seizoen in de derde klasse wederom ruim op kop. We hopen natuurlijk niet dat Corona op het veld opnieuw roet in het eten gooit en de promotie voor de tweede keer wordt misgelopen. De beide andere selectieteams spelen zowel op het veld als in de zaal reserve derde klasse, waarbij het tweede team op het veld volop meedraait om het kampioenschap.”

Hoe gaat het met de korfbalsport binnen Nederland?

“Over het algemeen is er sprake van een stabiele hoeveelheid beoefenaars. Op dit moment ongeveer 85.000. Al enige jaren streeft het KNKV naar een aantal van 100.000, maar dat is een lastige opgave. De sport blijft een wat suffig imago houden, ondanks alle pogingen om dat te weerleggen. Wie ooit wel eens heeft meegedaan zal ervaren dat de sport veel eist van je fysieke en technische vermogens.

De topspelers zijn zonder uitzondering atleten die zich ook zouden kunnen handhaven in andere takken van sport. Het KNKV probeert door het aanbieden van korfbal in diverse vormen zoals walking korfbal, kombi-fit, kangoeroe klup etc. en door het streamen van de Korfbal League wedstrijden via YouTube de belangstelling voor de sport te verhogen.”

Vrijwilligers

“De vereniging mag zich gelukkig prijzen met veel vrijwilligers. Alle vitale delen zijn bezet met spelende leden of mensen die op andere wijze betrokkenheid voelen bij de vereniging. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, kende vele jaren een stabiele samenstelling, vorig jaar is er een verjonging ingezet die zich dit jaar zal voortzetten om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Veel leden van de bovenste teams trainen de jeugdploegjes, voor kantinediensten worden ouders ingezet, de jeugdcommissie is gevuld met oudere jeugd onder aansturing van enkele volwassenen. Naast de structurele activiteiten heeft ook een aantal mensen zich beschikbaar gesteld voor incidentele taken. Kortom: we hebben op dit moment niets te klagen, maar gaan zeker niet achterover zitten en blijven waakzaam.”

Nevenactiviteiten

“Korfbalverenigingen in het algemeen staan erom bekend veel nevenactiviteiten voor haar leden te organiseren, zo ook onze vereniging. Het betreft hier wel vaak eenmalige activiteiten, want de hoofdactiviteit blijft natuurlijk trainen en wedstrijden spelen. Voor de jeugd organiseren we drie keer per jaar een thema-avond in of rond het clubhuis (een mooiere omgeving dan het Westerpark om iets te organiseren is er niet), daarnaast jaarlijks de Sinterklaasavond en het Kerstdiner.

Sinterklaasviering 2020. AKC Sporting West/Bonarius.com

Samen met de senioren het bezoek aan de korfbalfinale in Ahoy en het jaarlijkse Palentoernooi op Hemelvaartsdag. Hoogtepunt voor de jeugd is het Pinksterkamp, waar iedereen naar uitkijkt en na afloop met veel plezier op terugkijkt.”

Samenwerking studentenvereniging Amsterdam

“Ook voor andere doelgroepen zijn er mogelijkheden. Zo biedt de vereniging de mogelijkheid voor recreanten en buurtbewoners om wekelijks een aangepaste training te volgen. Daarnaast is er een samenwerkingsverband ontstaan met de studentenvereniging Amsterdam waardoor jong studerenden de mogelijk hebben om de sportintensiteit af te stemmen op hun studielast en zodoende behouden blijven voor de korfbalsport.

En voor de allerjongsten zoals kinderen van leden en buurtkinderen in de leeftijd vanaf vier jaar, houden we elke zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur op ons veld of in de Van Hogendorphal een kangoeroe-ochtend waar elk kind vrijblijvend aan kan meedoen.”

De samenwerking met één sponsor

“Al meer dan 10 jaar werkt de vereniging samen met één sponsor. De relatie is zo hecht dat we dit jaar als resultaat van nieuwe contractbesprekingen besloten hebben om de sponsornaam van Bonarius Bedrijven aan onze verenigingsnaam toe te voegen.

Wij proberen zoveel mogelijk de naam van onze sponsor uit te dragen in alle uitingen van de vereniging. Denk daarbij aan trainingspakken, kleding, tassen, borden, correspondentie etc. Binnen de korfbalwereld wordt Sporting West/Bonarius.com al als een twee-eenheid genoemd en dat is terecht.”

Hoogtepunten

“Er zijn een aantal hoogtepunten te bedenken, op organisatorisch en sportief niveau. De fusie op zich was het eerste hoogtepunt, want zonder fusie zouden beide afzonderlijke verenigingen niet meer hebben bestaan. De leden van de verenigingen hebben zich volop ingezet om van deze fusie een succes te maken.

Daarnaast is de verhuizing naar het Westerpark een hoogtepunt gebleken. Aanvankelijk was er de nodige scepsis tegen het spelen in het park, maar nu, veertien jaar later, kunnen we constateren dat door het spelen op het park de vereniging enorm gegroeid is.

Bogen op een palmares zoals die van Westerkwartier (12 maal veldkampioen van Nederland en 1 maal Zaalkampioen) kunnen we niet. Maar op sportief niveau zijn er in de afgelopen jaren vele kampioenschappen behaald, waarbij het hoogste bereikte niveau de eerste klasse is geweest.”

Waar staat AKC Sporting West/Bonarius.com over tien jaar?

“Over 10 jaar staat Sporting waarschijnlijk nog steeds waar het nu staat. Een gezonde vereniging met een grote jeugdafdeling en een seniorengroep, bestaande uit veel van de huidige junioren, die makkelijk het niveau tweede klasse aankan. Wel hopen we dan op enigerlei wijze een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het sociale en sportieve gebeuren in de Staatsliedenbuurt.”

Waar kijkt de vereniging het meeste naar uit als straks de corona crisis achter de rug is?

“We kijken uit naar het moment waarop de vereniging weer normaal kan functioneren. Deze periode komt de saamhorigheid niet ten goede. Korfbal is een teamsport met daaromheen veel sociaal gebeuren. Dat willen we graag zo spoedig mogelijk hersteld zien.”

Tot slot

“Met het 25-jarig bestaan is er een krant uitgegeven waarin nog meer te lezen staat over de vereniging. Bezoek hiervoor onze website op: https://www.sportingwest.com/wp-content/uploads/2015/03/2014.06_SW.-jubileumkrant_spread_lowres.pdf

VTA Sport van Vrije Tijd Amsterdam bedankt Rob van Nifterick voor zijn tijd en antwoorden. We wensen iedereen bij AKC Sporting West/Bonarius.com een mooie toekomst toe.

Interview door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl