Frascati Producties, huis voor talentontwikkeling, sluit gedwongen de deuren

Na 20 jaar stopt de kraamkamer van theatertalent. Ondanks een positieve beoordeling, valt vanaf juli 2021 het doek voor Frascati Producties; meer dan 20 jaar het brandpunt voor de ontwikkeling van eigenzinnig theatertalent. De door de cultuurminister voorgestelde zes maanden overbruggingssubsidie, biedt geen toekomst aan jonge makers.

Gisterenmiddag presenteerde cultuurminister Van Engelshoven de uitwerking van het tweede steunpakket voor de cultuursector. Frascati Producties had hierop haar hoop gevestigd, nadat eerder dit jaar een positieve beoordeling door de Raad voor Cultuur niet gehonoreerd kon worden doordat er te weinig budget was. 95% van de financiering van Frascati Producties gaat direct naar jonge makers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Dit rechtvaardigt een gedegen financiering uit het steunpakket.

De minister schrijft: “Juist nu is het van belang om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen. Ik denk daarbij aan productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien.” Toch kiest de minister ervoor om Frascati Producties slechts een overbruggingssubsidie van een half jaar te geven. Daarmee valt definitief het doek voor Frascati Producties.

Artistiek directeur Mark Timmer: “Het is een volstrekt raadsel hoe de minister de terechte en grote zorg voor toekomstige generatie en het behoud aan infrastructuur voor jonge makers rijmt met een overbruggingsperiode van 6 maanden. Juist in tijden van crisis moet de aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare groep; de makers van de toekomst.”

Ivo van Hove, ITA: “We hebben in de podiumkunsten een ideale springplank voor jong talent en daar dreigt de bijl in te worden gezet. We gaan enorm veel kwaliteit verliezen. Dat is het ergste van het ergste.”

Rob Ligthert, directeur Toneelacademie Maastricht: “Wat een verschraling en verarming. Wat een schande.”

Sadettin Kirmiziyüz, Troubleman: “Ik heb hier voorstellingen kunnen maken die bepalend zijn geweest voor mijn signatuur als maker. Frascati Producties verdient onze steun, zodat het voor toekomstige generaties makers diezelfde rol kan blijven vervullen, zeker nu!”

Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92 / directeur Zuiderstrandtheater: “Frascati is een onvervangbare steppingstone naar groei, doorstroom, ontwikkeling en zichtbaarheid. Er is zoveel ervaring, verbinding en slagkracht.”

Reddingsplan

Frascati Producties en PLAN Brabant (beide positief beoordeeld en niet gehonoreerd) hebben de afgelopen maanden in nauwe samenwerking een plan ontwikkeld en gepresenteerd, waarmee een klein deel van de coronamiddelen voor een jonge generatie duurzaam kan worden belegd. Hierin voorzien ze pas afgestudeerden van inkomen en ondervangen ze voor een belangrijk deel de terugval aan talentontwikkelingsplekken (ca 40%) voor jonge makers. Bij de ontwikkeling van dit plan werden ze gesteund door de Raad voor Cultuur, het kunstenveld en de kunstvakopleidingen. Dit plan werd helaas terzijde geschoven.

Tweede Kamer

Nu de minister heeft gesproken is het laatste woord aan de Tweede Kamer. Op maandag 23 november worden de plannen en de begroting van minister Van Engelshoven behandeld.

vrijetijdamsterdam.nl