Sessie van ‘Portret op zondag' toen Jan Six het model was

Vrije Tijd Amsterdam zoekt ten tijde van Corona naar mooie lichtpuntjes in de stad. In dat kader interviewde we Thea de Haan-Tetteroo van de Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders.

Kunt u de Zondagsschilders eens introduceren?

“De Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders, Centrum voor Beeldende Kunst is de grootste en oudste amateurvereniging in Nederland. Doel: Het bevorderen en verbeteren van de beoefening der beeldende kunst door de leden.

Het is een vereniging met een bestuur, tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden dus inspraak. Vrijwilligers vormen allerlei commissies, o.a. atelier- PR/communicatie-, tentoonstellings-, websitecommissie en een redactie van het nieuwsblad dat 4 x per jaar verschijnt.”

Wat is uw rol bij De Zondagsschilders?

“Momenteel verzorg ik de perscontacten naar kranten, radio en TV en verzorg de interviews.”

Wanneer is ‘De Zondagsschilders’ opgericht? Kunt u iets vertellen over het ontstaan?

“De vereniging is opgericht op 17 april 1935 en begon als een groep van vijfenzeventig amateurkunstenaars, die enkele avonden per week bij elkaar kwamen om te schilderen in ateliers op vele plekken in het centrum. Tot in 1974 een vaste basis werd gevonden op de Geldersekade.

“De Zondagsschilders” is uitgegroeid tot een grote, actieve vereniging van vierhonderdvijftig leden die zeven dagen in de week, in de Rozenstraat 206 (per 2020 de nieuwe locatie) actief zijn. Vanaf 16 jaar is iedereen welkom om lid te worden. Onze vereniging bestaat dit jaar dus 85 jaar, een jubileum dat we tot nu toe niet hebben kunnen vieren vanwege de coronacrisis.

De kracht van de vereniging zijn de gedreven vrijwilligers. Met veel plezier maken zij samen de vereniging tot wat zij is: een centrum waar iedere dag de mogelijkheid bestaat om kunst te maken en mee te doen aan de extra activiteiten.”

Welke cursussen worden er bij De Zondagsschilders aangeboden?

“Men kan bij De Zondagsschilders o.a. tekenen en schilderen, model tekenen, aquarellen, beeldhouden en er is een grafisch atelier. Deze cursussen worden gegeven door getalenteerde docenten. Ook is er een mogelijkheid om vrij te werken. Het totale aanbod en rooster kun je op onze website lezen.”

De Zondagsschilders zijn een paar maanden geleden verhuisd van de Nieuwmarkt naar de Rozenstraat, bevalt de nieuwe locatie?

“Vanaf het begin waren de leden enthousiast, temeer omdat we een aantal jaren in onzekerheid waren over het voortbestaan van de vereniging. Na aanvankelijke onwil van de gemeente is er na inspreken en een grootse manifestatie van honderden mensen naar het stadhuis, medewerking verleend en kregen we de parterre van het gebouw in de Rozenstraat aangeboden. De oppervlakte is ongeveer gelijk, de indeling is anders en dat is nog even wennen natuurlijk.”

Worden er buiten de atelierlessen ook andere activiteiten georganiseerd?

“In april is de jaarlijkse expositie waaraan ieder lid deel kan nemen. Verder zijn er buitenschilder-dagen in Amsterdam en omgeving, de open dag en de activiteiten op zondag, zoals de kunstlezingen en “Portret van een bekende Amsterdammer” op de eerste zondag van de maand. Net zo vermeldenswaardig zijn de twee zomerse werkweken in een groepsaccomodatie en varend door Nederland op een salonboot.”

Wat jammer dat er nu met de coronacrisis niet gewerkt kan worden in de ateliers. Wordt er wel contact gehouden met de leden?

“De meeste docenten geven digitale opdrachten aan de leden van hun groep. De leden zijn vrij om hieraan mee te doen. Vervolgens wordt er digitaal of telefonisch advies gegeven. Per groep is het contact onderling wisselend, maar soms is het contact zo intensief dat mensen meer informatie over privéactiviteiten uitwisselen dan op het atelier, waar er niet altijd tijd voor is. Foto’s van gemaakte werken worden al of niet becommentarieerd en opgestuurd naar storytell zodat ze op de digitale kanalen worden tentoongesteld. Dit gebeurt ook met foto’s van de werken die waren ingestuurd voor de jaarlijkse expositie. Deze is helaas ook niet doorgegaan wegens de coronacrisis.”

Wat is het leukste dat jullie ooit hebben meegemaakt?

“Voor mij is het de demonstratie met prachtige uitingen, doeken met fantastische teksten en muziek naar het stadhuis waar geschilderde portretten van alle fractievoorzitters en de burgemeester persoonlijk zijn aangeboden. Gemeenteraadsleden ontdekten hoe belangrijk, ook sociaal, De Zondagsschilders voor de leden is. Afbraak van al dergelijke verenigingen en instituten is funest voor de sociale cohesie van de stad. Dat heeft de coronacrisis weer bewezen.”

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“De begeleiding van de groepen is in goede handen van professionele kunstenaars. Zij stimuleren de leden – op hun eigen niveau – in hun ontwikkeling om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn ook beginners van harte welkom. De artistieke prestaties van de leden staan vaak op een hoog peil. Er zijn ook enkele groepen zonder begeleiding van een docent.

Afhankelijk van de groep wordt er gewerkt in opdracht: stilleven, model, portret, miniatuur, figuratief of abstract, op muziek of naar aanleiding van een gedicht. Sommige groepen hanteren bepaalde technieken, zoals olie-, aquarel- of acrylverf. Verder is de materiaalkeuze vrij. In Artis wordt op twee dagdelen per maand geaquarelleerd. Er zijn groepen waarin leden al jaren achtereen actief zijn. Dit bevordert een goede wisselwerking met de betreffende docent en het onderlinge contact tussen de leden.

De korte cursussen worden meestal voor 3 maanden opgezet. Er zijn introductie-cursussen en cursussen voor speciale (moderne) technieken, naar gelang wensen of behoeften.

De Zondagsschilders is een vereniging om lid van te worden, o.a. vanwege de goede sfeer. Ze is niet alleen geschikt voor gevorderden maar zeker ook voor beginners. De prijzen zijn gunstig door de inzet van de vele vrijwilligers”, laat Thea de Haan-Tetteroo ten slotte namens De Zondagsschilders weten.

Vrije Tijd Amsterdam bedankt Thea voor haar tijd en wenst De Zondagsschilder een gezonde en mooie toekomst toe!

Volg De Zondagsschilders ook via:

Facebook & Instagram

Interview door:

 

Rik Verkaik

VTA Cultuur

vrijetijdamsterdam.nl