Muziekcentrum Eiwerk: “Muziek en sociale samenwerkingen maken beter”
© Eiwerk.nl

Vrije Tijd Amsterdam is altijd maar zeker in tijden van Corona op zoek naar bijzondere verhalen in de hoofdstad. In dat kader stelde Rik Verkaik een aantal vragen aan Daan, de adjunct directeur van muziekcentrum Eiwerk.

Zou u allereerst ‘Muziekcentrum Eiwerk’ eens willen introduceren?

Eiwerk is een bijzonder muziekcentrum in Amsterdam Oost, tegenover de oude Bijlmerbajes waar nu een heel nieuw dorp gebouwd wordt. Eiwerk is gevestigd in het Ei-Complex, een broedplaats waar muziek gemaakt wordt door en voor mensen met psychiatrische en sociale of maatschappelijke kwetsbaarheden.

Er wordt serieus gewerkt aan muzikale producties, instrumentlessen en samenspel in bands en daarmee werken muzikanten aan eigen veerkracht, vertrouwen, weerbaarheid en positieve participatie. Iets wat mensen ontzettend hard nodig hebben (zeker in deze lastige en vaak eenzame corona tijden), maar wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Deelnemers bij Eiwerk werken met plezier aan het vergroten van talenten en vaardigheden door middel van muziekworkshops, wat ook de persoonlijke ontwikkeling en geestelijke gesteldheid erg ten goede komt. Er zijn diverse band workshops, instrumentlessen en ook veel audiovisuele cursussen, zoals videoclips maken, hiphop beats produceren, DJ-workshops, storytelling, elektronische muziek sessies, songwriting en podcast workshops. Eiwerk werkt in lesblokken, er starten elke 3 á 4 maanden nieuwe cursussen. Maar instromen tussendoor kan vaak ook…

Muziekcentrum Eiwerk: “Muziek en sociale samenwerkingen maken beter”
© Eiwerk.nl

Wanneer is Eiwerk ontstaan en waar staat Eiwerk voor?

Eiwerk bestaat sinds 2008 en is ontstaan als plek waar een belangrijke brug wordt geslagen tussen muziekonderwijs, welzijn, cultuur en zorg. Officieel zijn we dagbesteding, maar we zijn veel meer. Eiwerk is een veilige thuishaven voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling en vaak een reddingsboei voor mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problematiek die het lastig hebben. We gaan uit van de kracht van Muziek en het samen Muziek maken. Muziek werkt hier als medicijn. Maar Eiwerk is geen zorg, wel zorgzaam.

Muziek en deelname aan de activiteiten helpt de mensen die bij Eiwerk komen namelijk om te herstellen na een moeilijke periode, een zware psychose, een burn-out, een sociaal isolement, verwerking van lastige problemen, maatschappelijke terugval of andere kwetsbare momenten. Bij Eiwerk kun je positief bezig zijn aan producties, bands, beats, samenspel, plezier… Je kunt jezelf positief laten horen, trots terugvinden, zelfvertrouwen opbouwen, weer leren luisteren en samenwerken met anderen, een netwerk opbouwen van muziekvrienden, gewoon net als andere mensen met cultuur bezig zijn in een omgeving waar je kwetsbaar mag zijn. Muzikanten worden uitgedaagd zich te hervinden, dag/weekritme op te bouwen, actief en met plezier bezig te zijn.

Muziekcentrum Eiwerk: “Muziek en sociale samenwerkingen maken beter”
© Eiwerk.nl

Als ik me niet vergis was er nogal wat te doen omtrent WMO-financiering?

Eiwerk ontvangt al jaren financiering van de gemeente Amsterdam, eerst als onderaannemer en later als gewaardeerd hoofdaannemer voor WMO-dagbesteding (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De aanpak van Eiwerk werd en wordt hoog gewaardeerd door deelnemers (cliënten beoordelen Eiwerk gemiddeld met een 9), familie, begeleiders, vrijwilligers, docenten én de gemeente Amsterdam. Maar er kwam een nieuwe aanbesteding, door Gemeente Amsterdam uitgeschreven. Dit moeten gemeentes doen voor hun financieringsrondes. In de uitgeschreven aanbesteding waren veel zaken onduidelijk en niet transparant, de gemeente koos voornamelijk voor hele grote zorgorganisaties, waardoor Eiwerk geen financiering leek te krijgen vanaf 2022.

Gemeente Amsterdam heeft echter in januari 2021 besloten de hele aanbesteding terug te trekken en anders te gaan inrichten, het was niet goed gegaan. We hebben momenteel veel politieke steun en vertrouwen er op dat de gemeente in het nieuwe proces, wat dit jaar bekend zal worden, niet alleen grote aanbieders gaat financieren, maar ook de wat kleinere stadsbrede centra zoals wij. Meer over de WMO-aanbesteding van gemeente Amsterdam en waarom het teruggetrokken is, is te lezen via de volgende link.

Moet er veel geïmproviseerd worden in verband met Corona?

Er wordt bij Eiwerk sowieso veel geïmproviseerd, net als bij jazz  Dus we zijn gewend flexibel te zijn, bijvoorbeeld als er roosters aangepast moeten worden, nieuwe workshops worden georganiseerd of bij optredens van onze bands. Maar in de eerste lockdown was het extra bijzonder. We zijn toen binnen een paar weken van een offline muziekcentrum naar helemaal online gegaan. Lessen werden via videosoftware gegeven, bands hebben samen online muziekclips gemaakt en we hadden lunch sessies om in contact te blijven met elkaar. Er zijn veel video’s gemaakt samen, o.a. te vinden op ons youtube kanaal. Gelukkig konden we vanaf zomer 2020 weer fysiek op onze locatie terecht, met allemaal corona-maatregelen en natuurlijk de nodige voorzichtigheid, maar het gaat goed en veilig. We hebben langere lesdagen, omdat de groepen kleiner zijn, de roosters zijn aangepast en tussendoor zijn er meer pauzemomenten. Dus we moeten steeds blijven improviseren.

Muziekcentrum Eiwerk: “Muziek en sociale samenwerkingen maken beter”
© Eiwerk.nl

Kan iedereen zomaar meedoen of is er een lidmaatschap vereist?

Bij een intake kijken we of een geïnteresseerde tot de ‘Eiwerk doelgroep’ behoort; mensen met een achtergrond in psychiatrische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheden. Sommige deelnemers hebben nooit met zorg te maken gehad, anderen hebben elders ook trajecten of hulp. Als iemand zin heeft om te starten, overleggen we samen de doelen, persoonlijk, muzikaal en creatief. Er kan heel veel bij Eiwerk, daarom evalueren we ook vaak. Er komen bij Eiwerk mensen uit alle buurten van Amsterdam, zelfs uit omliggende gemeentes; mannen, vrouwen, alle soorten en maten, culturen en achtergronden, met leeftijden tussen de 18 en de 80. Echt Amsterdam.

Drijft ‘Muziekcentrum Eiwerk’ op vrijwilligers?

Bij Eiwerk wordt lesgegeven door professionals, vaak conservatoriumgeschoolde docenten, ervaren krachten uit de muziek, film en culturele wereld, en ook ervaringsdeskundigen. En meer dan 15 vrijwilligers helpen bijna elke week om alles goed te laten verlopen, met klusjes, technische hulp, geluid, beeldopnames, tuinonderhoud, een luisterend oor of koffie en thee. We hebben een klein kernteam aan organisatoren en bestuur van de stichting, dus we hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig. Samen vormen medewerkers, docenten, deelnemers, vrijwilligers en familie een muziekgemeenschap, waarbij er ook regelmatig optredens worden georganiseerd. Hopelijk deze zomer ook weer op openbare plekken.

Wat zijn de hoogtepunten in de historie van ‘Muziekcentrum Eiwerk’?

Elk lesblok eindigt normaal met een hoogtepunt, een eindoptreden voor publiek. Iets om trots op te zijn, om naartoe te werken. Maar sommige optredens zijn nét even bijzonderder dan anderen… Zo hebben we bijna elke zomer bij het Vondelpark Openluchttheater ons eigen festival “het Ritme van de Stad” met meer dan 80 muzikanten en acts, in samenwerking met andere muziekpartners. 2019 was ons laatste concert daar, een geweldig feestje. Als het lukt, deze zomer weer!

Muziekcentrum Eiwerk: “Muziek en sociale samenwerkingen maken beter”
© Eiwerk.nl

Zijn jullie blij met de locatie waar jullie gevestigd zijn?

In ons Ei-complex hebben we alle ruimte voor creativiteit en maken van muziek; er zijn geluidstudio’s, een grote zaal, beeldstudio’s en een fijne tuin. Wist je dat de zon bij Eiwerk altijd schijnt? Een fijne, veilige, huiselijke sfeer, maar met professionele middelen. Het voelt een beetje of je bij een leuke muzikale oom thuis bent. Er is altijd een koekje bij de thee.

Heeft u nog iets toe te voegen?

Eiwerk neemt een unieke positie in tussen cultuur, welzijn, muziekeducatie en zorg. Zonder diagnoses of therapieën; muziek en sociale samenwerkingen maken beter. Een gebied met een groot potentieel maar weinig structurele en financiële mogelijkheden. Subsidies van overheden blijven elke keer weer lastig. Eiwerk is daarom altijd op zoek naar vrienden die kleine donaties doen en ook grotere ambassadeurs en bedrijfspartners die ons ondersteunen. We hebben een leuk filmpje met een indruk van Eiwerk.
Meer informatie ook op; https://eiwerk.nl/partners

Vrije Tijd Amsterdam bedankt Daan voor dit interview. We wensen iedereen bij Muziekcentrum Eiwerk een mooie, gezonde en muzikale toekomst toe.

Interview door: Rik Verkaik

Lees ook: Het verhaal achter de 30-jarige HIV Vereniging