Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Rogier Noyon

“De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is in 1975 opgericht door Geurt Brinkgreve, een van de grote monumentenbeschermers van deze stad. Amsterdam lag er toen kapot en verwaarloosd bij. Bovendien werd de stad moedwillig afgebroken om geschikt te worden gemaakt voor de moderne tijd, waarin auto’s het straatbeeld zouden bepalen. Het jaar 1975 betekende een keerpunt in het denken over de stad, mede door de VVAB. Vanaf dat moment moest niet de stad zich aanpassen aan de moderne tijd, maar andersom: laat die historische structuren staan, en laat de moderne tijd zich daar maar aan aanpassen. Dat is wonderwel gelukt. Grote verkeersdoorbraken komen er niet meer, terwijl de moderne tijd volop bloeit in die historische stad”, aldus Rogier Noyon namens Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Vrije Tijd Amsterdam ging op zoek naar het verhaal achter de VVAB.

Wie is de organisatie achter VVAB?

“We hebben een bestuur van 8 leden dat elke twee weken vergadert, diverse werkgroepen, en vooral: 3000 actieve en betrokken leden.”

De Gemeente Amsterdam overweegt nieuwe regels in te stellen en vastgoed aan te kopen. Dit om de drommen prettoeristen terug te dringen en de stad meer voor de bewoners te maken. Dit moet jullie als muziek in de oren klinken?

“Inderdaad, dit is iets wat wij al jaren bepleiten. Want was de grootste bedreiging voor de historische stad ten tijde van onze oprichting de sloop, tegenwoordig is het de onbalans en onleefbaarheid.”

Kunt u iets vertellen over de ‘Vrienden van Diogenes’ en ‘Levend Monument’?

“Dat zijn voorlopers van de VVAB die ten dele nog bestaan, maar niet zo’n actieve rol meer spelen.”

Wilt u de ‘Werkgroep Waakhond’ eens voorstellen?

“De werkgroep bestaat uit zes leden die elke veertien dagen bij elkaar komen om alle vergunningverleningen te bekijken. Dat kan gaan om verbouwingen, aan- en opbouwen, sloop van (delen van) gebouwen in de binnenstad, maar ook om straatmeubilair, reclame-objecten, etc. De werkgroep doet voorstellen aan het bestuur om bezwaar aan te tekenen, handhavingsverzoeken te doen of gerechtelijke procedures te beginnen.”

Hoeveel leden telt VVAB en waarom is het belangrijk dat het ledental zich uitbreidt?

“Zoals gezegd hebben we 3000 leden. We merken nu al dat dat aantal gewicht in de schaal legt als we bijvoorbeeld met de gemeente praten; het verleent ons gezag. Dat betekent ook: met nog meer leden kunnen we nog beter een vuist maken.

Wat houdt het in om lid te zijn en hoe worden de leden op de hoogte gehouden?
Uiteraard hebben we ‘slapende’ leden die onze doelstellingen willen ondersteunen. Maar opvallend veel leden nemen deel aan activiteiten, of fungeren als ‘ogen en oren’ van de vereniging om ons te attenderen op dingen die niet in de haak zijn in de stad.
De leden worden op de hoogte gehouden op onze maandelijkse borrel, via onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, en door middel van ons verenigingsblad ‘Binnenstad’.”

Wat moet er in uw ogen gebeuren met het Wallengebied?

“Wij hebben voorgesteld om de raamprostitutie die een ware toeristenmagneet is, af te schaffen. Dat betekent niet dat we tegen prostitutie zijn, maar wel tegen de aantrekkende werking ervan. Laten de sekswerkers dus rustig doorgaan met hun werk, maar schaf die etalages af. Het zou ook goed zijn om de coffeeshops niet meer voor buitenlanders toegankelijk te maken. Ook hier: niet omdat we tegen drugs zijn, maar omdat we tegen de magneetfunctie van de coffeeshops zijn.”

Worden er door VVAB ook activiteiten georganiseerd?

“Voor de leden hebben we elke derde woensdag in de maand de borrel in de Zuiderkerk. Ze worden dan bijgepraat over wat de vereniging in de afgelopen maand heeft gedaan, er is een spreker die in een half uur een bepaald onderwerp uitdiept, en natuurlijk is er de gezelligheid die je van een borrel mag verwachten. Daarnaast organiseren we lezingen en excursies, en ontvangen leden de digitale nieuwsbrief.”

Kunt u het tijdschrift ‘Binnenstad’ toelichten?

“Binnenstad is het tweewekelijks ledenblad van de VVAB. Er staat verenigingsnieuws in, maar ook allerlei wetenswaardigheden over de historische stad.”

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“De coronacrisis leert ons dat we de tijden van vroeger niet weer terug willen. De VVAB zal een actieve rol spelen in het debat over wat er moet gebeuren”, laat Rogier Noyon ten slotte namens VVAB weten.

Interview door:

Rik Verkaik

VTA De Stad

vrijetijdamsterdam.nl