Landelijke Collecteweek Leger des Heils

Landelijke Collecteweek Leger des Heils

Van maandag 27 november t/m zondag 3 december 2017 vindt de landelijke collecte van het Leger des Heils plaats.

Waarom een collecte?

De samenleving verandert. We individualiseren, de overheid trekt zich terug, burgers worden steeds meer teruggeworpen op zichzelf. Je moet jezelf kunnen redden. Maar dat lukt niet iedereen, zeker niet in de crisis. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. 12% van de Nederlanders heeft geen vrienden. En als je dan ziek wordt, je baan verliest of je huur niet meer kunt betalen. Wat dan?

Enige houvast

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Dat is belangrijk werk, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleren we iedereen om samen te werken aan een gezonder sociaal leefklimaat. Het sociaal-maatschappelijke werk van Bij Bosshardt is daar een goed voorbeeld van. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Er worden wekelijks inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Voor sommige mensen is het hun enige houvast. “Wat ik daar krijg, sterkt me om verder te gaan in het leven,” getuigt Jacoba.

Daarom een deurcollecte

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een deurcollecte onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’. Help jij ons mee? Geef aan de collectant.

Meer informatie

Je vindt meer informatie op de website van het Leger des Heils. Hoe jij bijvoorbeeld ook kunt collecteren.

vrijetijdamsterdam.nl i.s.m. Leger des Heils

Lezers vonden dit artikel ook interessant:

Aftellen richting Amsterdam Light Festival