Het verhaal achter Erfgoedvereniging Heemschut

Het verhaal achter Erfgoedvereniging Heemschut
Christian Pfeiffer. Foto via Erfgoedvereniging Heemschut

Vrije Tijd Amsterdam gaat iedere dag op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam en omstreken. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut.

Wilt u ‘Erfgoedvereniging Heemschut’ eens introduceren?

“De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.”

Wie is de organisatie achter ‘Erfgoedvereniging Heemschut’?

“Heemschut bestaat uit meer dan 150 actieve vrijwilligers die over heel Nederland ons erfgoed en de schoonheid van Nederland in de gaten houden. Daarnaast heeft Heemschut een Landelijk Bureau met betaalde medewerkers die in het iconische Korenmetershuis in Amsterdam zitten.”

Kunt u iets over het pand en de locatie van Erfgoedvereniging Heemschut vertellen?

“Het Korenmetershuis is het mooist bewaarde gildepandje van Amsterdam. Het is gebouwd in 1620 en bestaat daarmee dit jaar precies 400 jaar. Tot aan de jaren twintig van de twintigste eeuw heeft het dienstgedaan voor de Amsterdamse graanhandel. Het is in bezit van de gemeente Amsterdam en Heemschut huurt het alweer meer dan een halve eeuw.”

 

Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut
Het Korenmetershuis. Foto via Erfgoedvereniging Heemschut

Zijn er veel leden en wat is het voordeel om lid te zijn van ‘Erfgoedvereniging Heemschut’?

“Heemschut heeft meer dan 5000 leden. Heemschut ontvangt geen structurele subsidie. We kunnen ons beschermingswerk alleen maar doen dankzij de donaties van onze leden. Dat maakt ons volstrekt onafhankelijk. We hoeven alleen maar verantwoording aan onze leden af te leggen. Wie Heemschut steunt, steunt dus direct de strijd voor het behoud van oude gebouwen.”

Draait de vereniging ook op vrijwilligers en wat zijn hun taken?

“Heemschut draait dankzij de vrijwilligers. Er is slechts een hele kleine betaalde staf die de vrijwilligers ondersteunen. Bij Heemschut doen de vrijwilligers al het contact en het beschermingswerk zelf. Dat doen ze met heel veel passie.”

Hoe wordt het bedreigde erfgoed in kaart gebracht en hoe houdt men hier zicht op?

“Via contacten, maar ook via onze website waarop wij een meldpunt Bedreigd Erfgoed hebben waar jaarlijks bijna 200 meldingen op binnenkomen.”

Worden de bedreigde culturele panden ook door de vereniging gerestaureerd?

“Nee, wij kopen niet aan en we hebben geen bezit. Wel heeft Heemschut aan de basis gestaan van verenigingen en instanties die dit wel doen, zoals bijvoorbeeld Stadsherstel Amsterdam en Hendrick de Keyser. Nog steeds zijn de banden met die ‘zusterorganisaties’ erg goed.”

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

“Voor leden zijn er excursies en lezingen. In Amsterdam doet Heemschut vaak mee met Open Monumentendag. Dan stellen wij ons bijzondere Korenmetershuisje open.”

Welke producten kunnen er in de winkel besteld worden?

“Onze boeken: we geven de Heemschutreeks uit. Leuke, informatieve en betaalbare boeken voor 10 euro (ex. verzendkosten). De meest recente gaat over het Korenmetershuis. Daarin wordt de geschiedenis van dit Amsterdamse topmonument beschreven.”

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“Maar weinig mensen beseffen hoe kwetsbaar onze prachtige historische stad nog is. Het is van continu zorg om te zorgen dat de prachtige omgeving ook de prachtige omgeving blijft”, laat Christian Pfeiffer ten slotte namens Erfgoedvereniging Heemschut weten.

Interview door:

Rik Verkaik

VTA De Stad

vrijetijdamsterdam.nl