Het verhaal achter de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam

Het verhaal achter de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam
De Gierzwaluw

“De Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam zet zich al sinds 1993 in voor de bescherming van de gierzwaluwen in Amsterdam. Toen werden er een aantal mensen zich ervan bewust, dat Amsterdam de broedende gierzwaluwen dreigde te verliezen. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat hier meer bekendheid aan is gegeven, zodat nu de nesten bewaakt worden en er meer nestgelegenheid gecreëerd wordt door het ophangen van nestkasten. Wij willen ook “natuur-inclusief bouwen” en stimuleren bij de gemeente en projectontwikkelaars het inbouwen van nestkasten bij nieuwbouwprojecten”, vertel Margreet Bloemers namens de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam.

VTA ging op zoek naar het verhaal achter de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam en stelde een aantal vragen aan Margreet Bloemers.

Waarom is het van belang dat gierzwaluwen beschermd worden?

“Het is een héél bijzondere vogel! Gierzwaluwen zijn van oudsher rots bewoners. Zij wonen vooral in Zuid-Afrika, maar komen elk jaar naar het noorden om te broeden. Zij broeden in oude gebouwen en al heel lang vooral in Amsterdam en andere oude steden, vanwege de goede (toen) nestgelegenheid in oude gebouwen. Door de renovaties echter is er enorm veel verloren gegaan: dakpannen werden vervangen door leisteen, of andere bedekking, waar geen vogel, ook mussen niet, onder kon komen. Er wordt geschat, dat na de jaren 70 het aantal broedende vogels met de helft is afgenomen!”
Het verhaal achter de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam
De Gierzwaluw

Wie zijn de organisatoren achter de werkgroep?

“De werkgroep is gestart door een paar mensen die het nodig vonden om de bedreiging van de vogels tegen te gaan. Eén van hen is Gerard Schuitemaker, die veel contacten had bij de gemeente en het voortouw nam.
Een echte stichting/vereniging is het niet geworden. Gert de Jong, een bioloog, brengt als ecoloog voor de gemeente al enkele jaren de gierzwaluwen in kaart. Met behulp van anderen worden ook de nesten per stadsdeel in kaart gebracht.”

Werkt u met vrijwilligers en waarom zijn zij zo belangrijk?

“Behalve Gert zijn de andere medewerkers allemaal vrijwilliger. Zij inventariseren en monitoren de nesten in hun eigen wijk. Daardoor worden alle stadsdelen van Amsterdam in kaart gebracht. Zie deze website. www.maps.amsterdam.nl/vogels”

Worden er door de werkgroep ook evenementen georganiseerd?

“Tot nu toe kleinschalige excursies in het broedseizoen en berichten op Facebook. We willen volgend jaar hier in Amsterdam de World Swift Day organiseren, ontstaan in België. Daaraan willen we veel aandacht besteden, waaronder PR.”

Hoe worden mensen attent gemaakt op het belang van de bescherming van de gierzwaluwen?

“Door excursies, Facebook en PR op Vroege Vogels, lokale nieuwsgaring. Ook bestaat de landelijke Gierzwaluw Bescherming Nederland, met als doel de bescherming van de gierzwaluwen. Daar ben ik sinds kort de secretaris van. Het GBN heeft een website, Nieuwsbrief, leden.”

Zijn er veel gierzwaluwen in Amsterdam en waar bevinden ze zich?

“Nu wordt het aantal broedparen geschat op 2500-2800. Dat zou dus 2-3x zoveel moeten zijn. Er vliegen hier echter ook een paar duizend niet-broedende vogels. De gierzwaluw is pas zijn 3e jaar geslachtsrijp! Nu broeden ze nog in oude stadsgedeeltes, waar nog niet veel is gerenoveerd, zoals de Pijp, Oud-West, maar ook oudere nieuwbouwwijken, als Geuzeveld.”
De Gierzwaluw

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“We zoeken meer leden van de werkgroep, zodat we meer mensen kunnen benaderen en een echte vereniging of stichting kunnen worden. Daarover zijn we aan het nadenken”, laat Margreet Bloemers ten slotte namens de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam weten.
Neem ook eens een kijkje op de website van de landelijke bescherming.
Interview door:
Rik Verkaik
Vrijetijdamsterdam.nl