Amsterdammers uitgenodigd voor informatiebijeenkomst Pride 2019

Amsterdammers uitgenodigd voor informatiebijeenkomst Pride 2019

De Gemeente Amsterdam organiseert op 2 april 2019 een bijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat er inhoudelijk mag worden verwachten van het evenement Pride Amsterdam 2019, en wat de organisator en de gemeente doen om hinder voor de omgeving waar mogelijk te beperken. De speciale avond wordt georganiseerd naar aanleiding van Pride Amsterdam 2018. Samen met stichting Amsterdam Gay Pride constateert de gemeente dat de afgelopen editie van de Pride succesvol is verlopen, maar dat Pride Amsterdam anderzijds in toenemende mate vercommercialiseert en gepaard gaat met overlast. Deze  ontwikkeling is voornamelijk merkbaar tijdens de botenparade.

Naar aanleiding van afgelopen editie is Onderzoek, Informatie en Statistiek gevraagd een peiling te houden onder Amsterdammers naar de beleving van de Botenparade. De gemeente herkent zich in de uitkomst van dit onderzoek. Ook de stichting herkent zich grotendeels in de uitkomst van het onderzoek. Ten aanzien van de observaties over vercommercialisering van de botenparade ziet de stichting een uitdaging in de communicatie over het doel van de deelname van de corporate boten. In het kort komt het er op neer dat de gemeente en de stichting zich voor de komende editie samen inzetten om de overlast en commercialisering op het water en langs de kade tijdens de aankomende editie van de Pride tegen te gaan. Dat schrijft de Gemeente Amsterdam.

‘Daarnaast wordt onder andere aangegeven dat in opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam, de afdeling OIS Amsterdammers heeft gevraagd hoe zij de botenparade van de Pride ervaren en hoe zij vinden dat het festival zich in de toekomst verder moet ontwikkelen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat zowel bezoekers als niet bezoekers positief zijn over de botenparade. Op de vraag wat er zou moeten veranderen zijn zowel bezoekers als niet bezoekers ongeveer dezelfde mening toegedaan. De top drie —in willekeurige volgorde- van beide groepen bestaat uit: niets veranderen -het is goed zoals het is-, minder commercieel en meer ruimte bieden aan belangenorganisaties en kleinere boten, het terugdringen van de harde muziek langs de kant.

Wanneer bezoekers één ding aan de botenparade zouden kunnen veranderen zegt bijna een op de vijf bezoekers niets aan de botenparade te willen veranderen, omdat het goed is zoals het is (19%). Bijna een kwart (23%) zou de botenparade minder commercieel maken en meer ruimte bieden aan belangenorganisaties en kleinere boten. Op afstand volgt het terugdringen van de harde muziek aan de kant, die soms ook de botenparade zelf overstemt (5%). Als niet-bezoekers één ding aan de botenparade zouden kunnen veranderen kiest een kwart (25%) voor minder commercie en meer belangenorganisaties. Op de tweede plaats staat niets veranderen (14%) en de gedeelde derde plaats is voor minder harde muziek aan de kant en het afschaffen van de botenparade (beide 8%).

Afgelopen editie heeft de Pride organisator geëxperimenteerd met het aanbieden van arrangementen op een boot langs de route in eigen beheer binnen de vergunning (voorschriften). Gebleken is dat er een markt voor dergelijke arrangementen is en dat deze goed te beheersen is. Het aanbieden van dergelijke arrangementen zorgt er namelijk voor dat de muziek niet te hard staat en er geen afval achtergelaten wordt na afloop. Bovendien komen de inkomsten toe aan de Pride organisator.

Voor 2019 onderzoekt men op welke wijze commerciële boten kunnen worden geweerd langs de route en of en onder welke condities de organisator van de Pride arrangementen kan aanbieden. Ook zal ingezet worden op een gecoördineerde samenwerking tussen Waternet, gemeente en politie om overlast op het water door plezier- en passagiersvaartuigen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er spontane afterparty’s ontstaan aan de wal. In april zal een plan opgeleverd worden waarin deze maatregelen verder uitgewerkt zijn’, aldus de Gemeente Amsterdam.

vrijetijdamsterdam.nl

Volg ons blog: Pride Amsterdam 2019 activiteiten