ALTC Joy Jaagpad:
Foto via ALTC Joy Jaagpad

“ALTC Joy Jaagpad, een fusie van drie verenigingen, bestaat dit jaar 90 jaar. Na een paar moeilijke jaren is de vereniging de laatste tien jaar fors gegroeid en is inmiddels de op-één-na grootste tennisvereniging van Nederland en mateloos populair. Enkele jaren geleden zijn alle velden vernieuwd en hebben we een prachtig nieuw clubhuis laten bouwen, waar we ongelooflijk trots op zijn”, vertelt Herman Berk namens ALTC Joy Jaagpad. Vrije Tijd Amsterdam ging samen met de penningmeester op zoek naar het verhaal achter de tennisvereniging.

Impact van Corona

“Corona heeft nauwelijks impact gehad op onze populariteit, we hebben nog steeds evenveel aanmeldingen en leden, maar de impact was enorm. Sportief gezien hebben we bijna niets kunnen doen, en náást de sport hélemaal niets. De pachter van ons clubhuis heeft – met onze hulp – gelukkig het hoofd boven water kunnen houden. We zijn onze leden enorm dankbaar dat ze ons zijn blijven steunen.”

Foto via ALTC Joy Jaagpad

Aantal leden

“We hebben nu rond de 1800, grotendeels actieve leden. Maar dat zouden er makkelijk 2000 kunnen zijn. We beperken het aantal (vooral senior-) leden om te zorgen dat iedereen kan blijven spelen op onze 15 banen.”

Geweldige feesten

“We zijn een tennisvereniging voor iedereen! Normaal gesproken is het altijd gezellig in en rond onze banen, met veel reuring, mede dankzij ons mooie clubhuis. Wel hebben we een grote hoeveelheid leden tussen de 25 en 40, en staan we bekend om onze geweldige feesten.”

Opening clubhuis.
Foto via ALTC Joy Jaagpad.

Prestatie en recreatie

“We hebben een aantal topteams dat behoorlijk hoog speelt, we sponsoren ook onze topteams, maar de nadruk ligt toch wel op alle recreatieve spelers.”

Tennisactiviteiten

“Er vinden allerlei activiteiten plaats. Heel veel competitie met meer dan 100 teams voor jeugd en volwassenen, elke week een open toss, een Open Toernooi, inlooptrainingen voor de jeugd, en natuurlijk clubkampioenschappen voor jeugd, voor 55+ spelers en voor iedereen daar tussenin. Maar we bieden bijvoorbeeld ook onderdak aan drie tennisscholen en aan de vereniging Verder in Balans – sporten voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.”

Foto tijdens een competitiedag (voor Corona).
Foto via ALTC Joy Jaagpad

Vrijwilligers

“Afgezien van de pachter van ons clubhuis en onze geweldige groundsmen, werken we met alleen maar vrijwilligers. We zouden niet zonder kunnen. Er zijn misschien wel 100 tot 150 leden actief in een commissie of in het bestuur.”

Geweldig clubhuis

“Er zijn verschillende hoogtepunten in ons bestaan geweest. Als we terugkijken op de afgelopen jaren is dat zeker dat we mede dankzij de gemeente Amsterdam, in één winterseizoen alle velden hebben verplaatst en vernieuwd. Daarbij hebben we een geweldig mooi clubhuis neergezet.”

ALTC Joy Jaagpad: "Gezellige tennisvereniging met veel reuring en mooi clubhuis"
Foto via ALTC Joy Jaagpad

Ereleden

“We hebben ereleden die, sportief of bestuurlijk, ongelooflijk veel hebben betekend voor onze club. We vinden het ook fantastisch dat een paar van die ereleden, ook van hoge leeftijd, nog steeds op de ledenvergadering komen.”

Populaire sport

“Onze leden komen uit heel Amsterdam en diverse plaatsen daaromheen. Eigenlijk zeggen leden alleen op als ze ver weg gaan wonen. Tennis is in heel Amsterdam erg populair, een groeiende sport. Ondanks dat ruimte schaars is, en we een hoge huur betalen aan de gemeente.”

Doelstellingen

“Op dit moment zijn we vooral bezig te kijken wanneer en hoe er weer wat meer mag dan alleen maar tennissen. Maar zaken die we belangrijk vinden is bijvoorbeeld dat we méér jeugdleden willen aantrekken en méér zouden willen doen voor 55+ leden. Sporten en bewegen is geweldig belangrijk voor mensen, en dat willen we zo veel mogelijk faciliteren. Dat hebben we ook tijdens de Corona-crisis zo veel mogelijk gedaan, voor leden maar vooral ook voor de jeugd, lid of niet.”

Opening clubhuis.
Foto via ALTC Joy Jaagpad.

World Championship Tennis

“Een paar jaar geleden was er even sprake van om een soort World Championship Tennis te organiseren voor oud-profs, van Martina Navratilova tot en met Richard Kraijek. Dat zou uitstekend kunnen worden georganiseerd op en rond de Zuidas: op een paar vierkante kilometer zijn er vier verenigingen met – snel gerekend, wel 40 velden of meer, een Olympisch Stadion voor de finales, voldoende faciliteiten. We zouden het geweldig vinden als we dat in Amsterdam voor elkaar kunnen krijgen”, laat Herman Berk ten slotte namens ALTC Joy Jaagpad weten.

Interview door: Rik Verkaik

Gerelateerd artikel: Tennis in Amsterdam: verenigingen, stadsbanen en tenniswinkels

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam