Stichting Aapjeskooi: ‘Plezier in sport en bewegen staat voorop’
Foto credits: Stichting Aapjeskooi

Vrije Tijd Amsterdam is altijd op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Stans de Jong van Stichting Aapjeskooi.

Wilt u stichting Aapjeskooi eens introduceren?

“De Aapjeskooi is een Stichting die zich specialiseert in gymnastieklessen voor de jongste doelgroep: dreumesen, peuters en kleuters (1,5 t/m 6 jaar). Plezier in sport en bewegen staat bij ons voorop. Daarnaast willen we de kinderen helpen in hun ontwikkeling op motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Er wordt lesgegeven op een fantasierijke manier, door enthousiaste docenten en met een vaste lesstructuur.”

Stichting Aapjeskooi: ‘Plezier in sport en bewegen staat voorop’
Foto credits: Stichting Aapjeskooi

Wie is de organisatie achter de stichting?

“Stichting Aapjeskooi is 10 jaar geleden opgericht in Utrecht. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid naar 5 regio’s in Nederland: Amsterdam, Arnhem, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Twee managers en drie coördinatoren zitten achter de organisatie en sturen ongeveer 14 docenten aan. Ook is er een bestuur wat verantwoordelijk is voor de Stichting.”

Wat is de doelgroep voor Aapjeskooi?

“De Aapjeskooilessen zijn geschikt voor kinderen die kunnen lopen, van 1,5 t/m 6 jaar oud. Daarbij worden de kinderen tussen 1,5 en 4 jaar vergezeld door één ouder/verzorger in de les. Bij leeftijd van 4 tot 6 jaar doen de kinderen mee met de kleuterlessen, zonder een ouder/verzorger.”

Op welke locatie kun je Aapjeskooien?

“We hebben locaties in Arnhem, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam!
In Amsterdam zijn er 2 locaties: Amsterdam West bij Gymzaal van Genstraat 16A en in Oost Gymzaal James Wattstraat 10.”

Kunt u iets over de viering van het 10-jarig bestaan vertellen?

“Tijdens de viering van ons 10-jarige bestaan hebben we in alle regio’s extra lessen gegeven van 40 minuten. De lessen werden gegeven door twee docenten, waren gratis en één groot feestje! Aan het einde van de les kregen alle kinderen een ballon, doosje met krenten en een kortingscode voor de zomerlessen.”

Wat zijn de hoogtepunten in de historie van jullie bestaan?

“Begin dit jaar gymden er wekelijks ongeveer 800 kinderen bij Aapjeskooi! Daarnaast was het 10-jarig bestaan natuurlijk een hoogtepunt.”

Hoe reageren de kinderen op het Aapjeskooien?

“De kinderen (en ouders) komen vaak de zaal binnen met enorm enthousiasme om overal op te klimmen, springen en veel te bewegen met plezier. Ook ontwikkelen de kinderen zich tijdens de lessen op motorisch, sociaal en cognitief vlak! De hele week door kijken ze uit naar de Aapjeskooi les!”

Hoe kan een ouder zijn/haar kind aanmelden en zijn hier kosten aan verbonden?

“Zeker! Via onze website: www.aapjeskooi.nl kan een ouder zijn/haar kind aanmelden voor een proefles of een Aapjeskooi periode. We zitten nu in de winterperiode, hiervoor kunnen ouders zich aanmelden voor de resterende lessen. In januari begint de nieuwe periode die uit 11 lessen bestaat.”

Wat kan men van een workshop verwachten?

“Tijdens een workshop gaan we aan de slag met spel- en dansactiviteiten. Afhankelijk van de locatie kunnen we natuurlijk ook een uitdagende zaalopstelling maken in de gymzaal. Maar ook op locaties zonder gymtoestellen kunnen we met klein materiaal een leuke, actieve activiteit verzorgen! Dit is altijd gekoppeld aan een fantasierijk thema wat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. We stemmen de inhoud van de workshop af met de aanvrager.”

Is er ook een mogelijkheid voor een gezellig kopje koffie voor de ouders?

“De ouders kunnen gezellig een kopje koffie drinken in de kleedkamers, of bij een restaurant/café die zich vlakbij de gymzaal bevindt.”

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam