Het verhaal achter AMVJ Schaatsen
Enthousiastelingen van AMVJ Schaatsen. Foto via AMVJ Schaatsen

“Wij zijn een recreatieve schaatsvereniging met ongeveer 160 leden. Opgericht in 1986 met als doel door middel van instructie het individuele schaats niveau te verhogen. Van kruk tot crack, van schaatsbaan tot natuurijs. Er wordt geschaatst in 8 groepen van verschillende niveaus. Met als doel goed te leren schaatsen en ook om goed voorbereid te zijn op natuurijs. De bestuurs- en commissieleden zijn vrijwilligers, de instructeurs krijgen een onkostenvergoeding”, vertelt Jaap Bollee Vice voorzitter en publiciteit van AMVJ Schaatsen. VTA ging op zoek naar het verhaal achter deze schaatsvereniging.

Ontstaan van AMVJ Schaatsen

“De geschiedenis gaat terug tot 1908, toen werd de federatie de Amsterdamse Jonge Mannen Vereeniging AJMV opgericht, welke 10 jaar later fuseerde met Excelsior. De nieuwe naam werd Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen, waardoor AMVJ ontstond. Vanaf 1932 mochten vrouwen deelnemen aan de tennisclub van AMVJ. Pas na WOII werd Jongemannen vervangen door Jongeren, waardoor AMVJ stond (en nog steeds staat) voor Algemene Maatschappij voor Jongeren.

De vereniging richtte zich op sociaal maatschappelijke en culturele ontplooiing van jongeren, waarbij sporten als onontbeerlijk werd gezien. Al in 1923 werd er een schaatsafdeling opgericht. Het AMVJ-gebouw aan het Leidsebosje diende als centraal ontmoetingspunt en uitvalbasis. In het inpandige zwembad heeft menig Amsterdammer zijn zwemdiploma behaald.”

Het verhaal achter AMVJ Schaatsen
Nieuwjaarsborrel 2020. Foto via AMVJ Schaatsen

Ondersteuning welzijns- en jongerenorganisaties

“In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het onroerend goed verkocht. De baten werden, en worden nog steeds, via het AMVJ-fonds ingezet om welzijns- en jongerenorganisaties te ondersteunen. In totaal kan het fonds jaarlijks ongeveer €100.000 ter beschikking stellen.

In 1981 werd de AMVJ-sportfederatie opgericht, welke de basis en middelen verschafte voor het voortbestaan en de oprichting van diverse AMVJ sportverenigingen. De afzonderlijke verenigingen zijn volkomen autonoom, maar de verschillende besturen hebben jaarlijks overleg met de federatie en met elkaar. Gezamenlijk wordt dan ook de omnisportdag georganiseerd. Op 10 oktober 1986 werd voor de tweede keer in het bestaan van AMVJ een schaatsclub opgericht, onze huidige vereniging AMVJ Schaatsen.”

Schaatsen op de Jaap Edenbaan

“Wij schaatsen op de Jaap Edenbaan elke dinsdagavond van 19:40 tot 20:40 uur. Wij hebben geen specifieke jeugdafdeling, ons jongste lid is 19, het oudste 72 jaar. De leden zijn naar schaatsniveau ingedeeld in groepen die elk met een eigen instructeur hun lesprogramma afwerken. Onze instructeurs zijn ervaren schaatsers, velen schaatsen ook wedstrijden en vinden het leuk om hun kennis en ervaring aan anderen over te brengen. Zij doen dit door middel van persoonlijke begeleiding en gebruik van videomateriaal. Wij schaatsen uitsluitend recreatief, er is een vijftal ‘snelle’ schaatsers die op persoonlijke titel aan marathonwedstrijden deelnemen.”

Het verhaal achter AMVJ Schaatsen
Instructeurs. Foto via AMVJ Schaatsen

Het magische ijs

“Aan het einde van het jaar organiseren wij een bustocht naar ‘het magische ijs’ van Thialf Heerenveen. De belangstelling voor dit uitje is altijd zeer groot, ook vanwege de terugreis die vanwege de royale catering een begrip is. In de zomer organiseren wij sinds kort een wielertoertocht van verschillende afstanden met de Jaap Edenbaan als start en finish.”

Schaatsen tijdens Corona

“Wij zijn erg gelukkig dat de Gemeente Amsterdam en de Jaap Edenbaan gedurende de gehele periode schaatsen mogelijk maken. Uiteraard onder strikte voorwaarden, die regelmatig aangescherpt worden, vooralsnog kunnen wij blijven schaatsen.”

Jubilea activiteiten

“Ons 25-jarig bestaan hebben wij uitgebreid gevierd in de ‘Skeve Skaes’ op de Jaap Edenbaan waarbij veel oud-leden en oud-bestuursleden aanwezig waren. Bij het 100-jarig bestaan van AMVJ in 2018 waren wij enthousiast over de door ons georganiseerde wielertoertocht.”

Café JAAP

“Na afloop van ons lesuur gaan de meeste leden wel even naar het café JAAP om de dorstige keel te smeren en gezellig bij te kletsen aan de grote tafels”, laat Jaap Bollee ten slotte namens AMVJ Schaatsen weten.

Interview door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Het verhaal achter de Amsterdam Ravers