.Nieuwe Sporthal Elzenhagen: 'Toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit'
Zo komt de sporthal er van de buitenkant uit te zien. Ontwerp en beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Amsterdam Noord krijgt in 2023 een prachtige nieuwe sporthal Elzenhagen. De voorbereidingen van de bouw zijn van start gegaan en het proces verloopt volgens planning. Voor Vrije Tijd Amsterdam redenen ten over een aantal vragen te stellen aan Lonneke Pruijssers van LIAG architecten + bouwadviseurs.

Zou u LIAG architecten + bouwadviseurs allereerst eens willen introduceren?

“LIAG is in 1919 opgericht door Dirk Roosenburg, tijdgenoot van architecten als Dudok, Oud en Rietveld. Zijn visie was niet anders dan die van LIAG vandaag: gebouwen ontwerpen die mensen gelukkig maken en waarde toevoegen aan de maatschappij. Veel van zijn gebouwen zijn inmiddels rijksmonument, waaronder de voormalig hoofdkantoren van Philips in Eindhoven en KLM in Den Haag, of die van de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam (Apollo House).

Wij zijn gespecialiseerd in maatschappelijk vastgoed en dan met name in onderwijs, sport en zorggebouwen. Deze gebouwen ontstaan altijd vanuit de behoefte van de gebruiker. Voor ons is een ontwerp pas geslaagd als het een plek is waar mensen zich thuis voelen, als het uitnodigt tot ontmoeting. Als ze zich net als de eerder genoemde rijksmonumenten weten te bewijzen, in de periode die volgt. Daar zetten we ons iedere dag met hart en ziel voor in.”

Kunt u eens toelichten wat voor een sporthal er door jullie is ontworpen?

“Sporthal Elzenhagen is multifunctioneel en gezond, met een gymzaal op de begane grond, dat volgens het zogenaamde Athletic Skills Model (ASM) is ingericht. Het is een methode, dat van sporters weer goede allround bewegers maakt. De grote topsporthal, inclusief tribune, is deelbaar in drie gelijke zaaldelen. Door de horizontale raamstroken valt er daglicht naar binnen.

De sporthal trekt de aandacht in de nieuwe woonwijk. Het gebouw heeft een belangrijk hoogte accent. Het steekt ook iets uit ten opzichte van het naastgelegen, nog te bouwen Technasium. De functie is goed te herkennen. In het metselwerk zijn beelden van sporters te zien. Nieuwsgierige voorbijgangers kunnen door de grote gevelopeningen een blik naar binnen werpen.

Deze hal wordt het toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit. We zetten volop in op hergebruik. De oude vloer uit de Apollohal krijgt hier een tweede leven; als wandafwerking. De draagconstructie is volledig ‘losmaakbaar’. Zo kunnen de stalen constructie en de houtskeletbouw elementen van sporthal Elzenhagen, weer in een ander project verwerkt worden.”

Nieuwe Sporthal Elzenhagen: 'Toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit'
Ontwerp en beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs
Nieuwe Sporthal Elzenhagen: 'Toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit'
Ontwerp en beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Krijgt de nieuwe sporthal een nieuwe naam?

“De nieuwe sporthal vervangt de bestaande. De naam nemen we over. Letterlijk. Net als de letters.”

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? Is er overleg geweest met externe partijen zoals de gemeente, buurtbewoners en sportclubs?

“Een architect kan niet in z’n eentje een gebouw ontwerpen waar de gebruiker zich gelukkig voelt. Dat kan alleen door co-creatie. Het Programma van Eisen vormde een goed vertrekpunt. We spraken tijdens het proces geregeld met de gemeente en de sportclubs over het ontwerp. Enerzijds om te toetsen of het voorstel voldoet aan de verwachtingen. Anderzijds om een goed inzicht te krijgen in specifieke behoeften van de verschillende partijen. Met presentaties hebben we de buurtbewoners bij het proces betrokken.”

In welke en wat voor buurt wordt de sporthal gebouwd?

“De circulaire sporthal verschijnt in Elzenhagen-Zuid in Amsterdam-Noord. Het ligt slim gepositioneerd tussen de nieuwe atletiekbaan en groene woonwijk. Het vormt een ‘connectivity point’. Het is de plek, waar de topsporter en/of de recreatieve sporter uit de buurt samenkomen en elkaar ontmoeten.”

Wie gaan er gebruik maken van de sporthal?

“Hier zullen de kinderen gymles krijgen, die in de buurt naar school gaan. Daarnaast wordt deze sporthal de thuisbasis van handbalvereniging VOC.”

Is de bouw al van start gegaan en wat is de verwachte opleveringsdatum? Zijn jullie tevreden met de voortgang?

“De voorbereidingen van de bouw zijn gestart. De oplevering is naar verwachting begin 2023. Het proces verloopt volgens planning.”

Wij hebben vernomen dat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn? Hierdoor kan er frustratie ontstaan bij bezoekende sportclubs. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

“Het is een bewuste keuze van de Gemeente Amsterdam: niet parkeren direct voor de deur van de sporthal, maar aan de rand van de wijk. Dit past bij de ruimtelijke invulling van Elzenhagen-Zuid; die van een autoluwe, groene woonbuurt. De sporthal ligt op loopafstand.”

Is de nieuwe sporthal te vergelijken met een andere locatie in Amsterdam?

“De sporthal is specifiek ontworpen voor Elzenhagen-Zuid. Het gebouw is goed zichtbaar en duidelijk herkenbaar. De uitstraling sluit aan bij de omgeving. Zo is het logo van Amsterdam op subtiele wijze verwerkt in het metselwerk. Overigens verwijst het baksteen naar de stijl van de Amsterdamse School, die zich ook in Amsterdam-Noord manifesteert.”

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam