Toch aangifte gestolen kunst Slotervaart Ziekenhuis
Wil van Soest: 'Misdaad mag nooit lonen"

Wil van Soest: “Misdaad mag nooit lonen”

De gemeente Amsterdam doet toch aangifte nu blijkt dat er kunst, die in eigendom was van de gemeente, gestolen is uit het voormalig Slotervaartziekenhuis. De Partij van de Ouderen had er over aan de bel getrokken bij kunstwethouder Touria Meliani.

Er waren 38 kunstwerken in bruikleen gegeven aan het Slotervaarziekenhuis, maar slechts 14 zijn bij de inventarisatie tijdens het faillissement teruggevonden. Deze worden door de curator teruggegeven. Volgens de gemeente zijn er aanwijzingen dat de 24 verdwenen kunstwerken al ruim voor het faillissement verdwenen. “Desalniettemin heeft het college besloten om aangifte te doen van de verdwenen werken”, schrijft de wethouder in een brief aan de raad.

Fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen, Wil van Soest is blij dat er naar haar geluisterd is. “Goed dat het college, na aandringen van ons, toch aangifte doet van de kunstroof. Misdaad mag nooit lonen en met eigendommen van de inwoners van Amsterdam moet de stad zuinig omgaan. We hopen dat de kunst zo snel mogelijk teruggevonden wordt”, aldus het raadslid.

Geschreven door:

Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl