Koorproject Opus viert tweede lustrum met drie bijzondere concerten
Koorproject opus C Cor Salverius

Koorprojekt Opus organiseert in samenwerking met Orkest Nootstroom in november drie concerten, waarbij een unieke totaalbeleving van muziek, zang en lichtkunst op het podium centraal zullen staan. De muzikale optredens vinden plaats in Kampen, Leeuwarden én Amsterdam.

Opus pakt tijdens de tiende editie extra groot uit omdat de stichting dit jaar haar tweede lustrum viert. Vrije Tijd Amsterdam blikte vooruit op het muzikale spektakel en stelde een aantal vragen aan Jokelien Miedema van het Koorproject.

Stichting Koorprojekt Opus

“Stichting Koorprojekt Opus bestaat uit vijf enthousiaste bestuursleden/muziekliefhebbers die als doelstelling hebben: het jaarlijks uitvoeren van bijzondere, nog niet eerder in Nederland uitgevoerde, muziekwerken. Dit alles, waar mogelijk in aanwezigheid van de componist en altijd gecombineerd met een andere vorm van kunst.

De keuze voor onbekende muziek van nog in leven zijnde componisten, wordt ingegeven door het feit dat deze muziek hier vrijwel niet onder de aandacht van het grote publiek wordt gebracht. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe, soms zelfs experimentele, maar vooral ook melodieuze muziek, die een grote groep mensen aanspreekt.

Dit heeft sinds 2007 geleid tot negen eerdere projecten:

Project Jaar Componist Land Werk Kunst
OPUS 1 2007 Steve Dobrogosz Zweden Requiem en Mass Schilderkunst Sonja Burgerjon
OPUS 2 2008 Stale Kleiberg Noorwegen Requiem Mediakunst Lamp&Kap
OPUS 3 2009 Steve Dobrogosz Zweden My Rose Mode Femke Agema
OPUS 4 2010 Jonathan Willcocks Engeland Diverse werken Beeldbouwer Alinda Ottens
OPUS 5 2011 Howard Goodall Engeland Diverse werken Lichtkunstenaar Dorette Sturm
OPUS 6 2012 Egil Hovland Noorwegen Diverse werken Dans Ernst Meisner NL danstheater
OPUS 7 2013 Stale Kleiberg Noorwegen Opera David en Batseba Theater Onno Spreij
OPUS 8 2016 Will Todd Engeland Requiem en Te Deum Kinderkoren en -kunst
OPUS 9 2018 Paul Carr Engeland Requiem for an angel Dichtkunst Obe Postma

 

Opus 10

“De concertreeks Opus 10 vindt op 8, 9 en 10 november plaats. Wij hebben er als Stichting Koorprojekt OPUS tijdens voor gekozen, de tiende editie in het teken te stellen van de hedendaagse Amerikaanse componist Dan Forrest. Het koor van OPUS zal voor deze bijzondere concerten omlijst worden door sopraan Jeannette van Schaik, mezzosopraan Rosina Fabius, tenor Sander de Jong, het Groninger Kinder- en Jeugdkoor en een drietal instrumentale solisten.”

Orkest Nootstroom

“Daarnaast wordt medewerking verleend door het orkest Nootstroom; een inspirerend ensemble bestaande uit 40 professionele musici uit Friesland en omstreken. De muzikale leiding is in handen van de Nederlandse dirigent Arnaud Oosterbaan. Voor elk project wordt een gerenommeerde concertmeester uit binnen- of buitenland aangetrokken. Deze editie is dat Eva Stegeman.”

Het projectkoor

“Het projectkoor, bestaande uit geschoolde amateurzangers, wordt voor ieder project opnieuw samengesteld en de grootte van het koor is afhankelijk van het uit te voeren project. Tevens wordt er gezocht naar passende begeleiding, solisten en kunstenaars.”

Combinatie van muziek en kunst

“Zoals gebruikelijk bij OPUS projecten verbinden we dus ook bij deze concertreeks van OPUS 10 muziek en kunst. Als vorm is gekozen voor Lichtkunst. Teus van der Stelt van Lumiteus is regisseur, lichtcomponist en heeft als video-artiest een lichtontwerp gemaakt op de uit te voeren muziek. Via subtiele afstemming, timing en creativiteit ‘verbindt’ en ‘ademt’ het lichtplan mee met de muziek, musici, omgeving en publiek.”

Hoogtepunten

“Alle concertreeksen van OPUS zijn bijzonder geslaagd geweest en Rudolf Nammensma, kunstrecensent van de Leeuwarder Courant, weet uitstekend te verwoorden ‘waarom’:

https://vimeo.com/366234470

Andere van de vele mooie momenten waren OPUS 3 en OPUS 9!

OPUS 3, omdat Steve Dobrogosz voor OPUS 3 zijn My Rose componeerde en de wereldpremière van het oratorium My Rose door OPUS op dubbel CD is uitgebracht, onder het label Aliud Records.

OPUS 9, omdat OPUS voor het eerst in haar geschiedenis concerteerde in Het Concertgebouw en met groot succes! Het was bij deze negende editie vooral bijzonder dat met een concert van OPUS 9 in het Concertgebouw het Europese evenement ‘Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad 2018’ buiten de provinciegrenzen is getreden, waarmee een bijzondere ontmoeting plaats vond tussen de diepgewortelde culturele traditie in Amsterdam en de inspirerende initiatieven in Friesland.”

Het grootste compliment

“Behalve de 5 sterren van Rudolf Nammensma in de LC en een lovende recensie in het Friesch Dagblad is het feit dat Paul’s broer Gavin Carr (een Britse componist en bariton die werkt met grote koren in Groot Brittannië en daarnaast verschijnt in verschillende opera’s en concerten wereldwijd) niet wilde geloven dat wij een amateurkoor zijn, dit is misschien nog wel het grootste compliment!”

Kampen, Leeuwarden en Amsterdam

“We willen ons publiek verbreden door zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze projecten. Omdat het een grote inzet vergt voor zowel het koor, het orkest, de solisten en de componist die overkomt uit het buitenland vinden alle concerten plaats in één weekend. Eerder gaven we concerten in Groningen en Utrecht. Dit jaar hebben we gekozen voor Leeuwarden, Kampen (zijn inspiratie voor geestelijke werken haalt Dan Forrest met name uit zijn geloof) en wederom Het Concertgebouw in Amsterdam!”

Dan Forrest

“Dan Forrest is een upcoming composer in Amerika. Zijn muziek is in Nederland nog niet bekend. Wel zijn zijn composities al uitgevoerd op toonaangevende locaties over de hele wereld, waaronder Carnegie Hall, Lincoln Center, NPR’s Performance Today en op de BBC Proms.

Koorproject Opus viert tweede lustrum met drie bijzondere concerten
Dan Forrest

De wereldlijke en geestelijke composities van Dan Forrest omspannen een breed spectrum van genres, variërend van zeer grote werken voor koor en orkest, a-capella, instrumentaal tot solo sonates. Forrest voelt zich thuis in zowel concertmuziek als kerkmuziek en zijn koorwerken staan bekend om hun gevoeligheid voor de nuances, spraakritmes en diepere betekenissen van de teksten. Zijn bekendste werken zijn Requiem For The Living (2013), Jubilate Deo (2016) en LUX : The Dawn From On High (2018).”

Totaalbelevenis van muziek, zang en licht

“Tijdens Opus 10 krijgt de bezoeker een totaalbelevenis van muziek, zang en licht. Op het programma staan maar liefst twee grote werken en voor het eerst worden twee Nederlandse premières uitgevoerd in deze grote orkestbezetting. We beginnen dit concert met het monumentale Requiem for the Living en na de pauze volgt het feestelijke Jubilate Deo. Alle werken worden uitgevoerd door koor, groot orkest en solisten (sopraan, mezzo en tenor).”

Requiem

“Voor het Requiem pakt OPUS speciaal voor deze jubileumeditie uit met een bijzondere klankkleur in het orkest, het orgel. Na de pauze voegen we als klap op de vuurpijl ook nog een kinderkoor, Chinese ‘Erhu’ en gitaar toe. En let op: Vergeet niet weg te dromen bij de solo van enkele jonge dames uit het kinderkoor in deel 5, het Spaanse Bendecid su Nombre!”

Psalm 100

“Jubilate Deo is een muzikale bewerking van de traditionele tekst van Psalm 100 “Juicht de Here, gij ganse aarde”. Dat wereldwijde aspect van deze psalm laat Dan Forrest zien door zeven verschillende talen te gebruiken en door te putten uit een breed scala van muzikale stijlen. Elk deel combineert muzikale kenmerken van Dan Forrest met kenmerken van de in dat deel gebruikte muzikale stijl en taal.”

Deel 1 Jubilate Deo

“In het openingsdeel is de oude liturgische Latijnse vertaling van de psalm op muziek gezet, die duidelijk Amerikaans aandoet. Ook worden muzikale motieven die in het hele werk voorkomen in het openingsdeel geïntroduceerd.”

Deel 2 Ve adthdor vader

“Dit deel gaat over het vijfde vers van de psalm “zijn trouw is tot in verre geslachten”. Hier heeft hij de Hebreeuwse en Arabische tekst gebruikt. Dit deel roept beelden op van oude culturen uit het Midden-Oosten. Deze twee talen worden door de muziek samengebracht als symbolisch gebaar van eenheid tussen deze culturen.”

Deel 3 Ta cao chang de yang

“ln het Mandarijn Chinees verwijst dit deel naar de bekende beeldspraak over de herder en zijn schapen, die in psalm 100 wordt opgeroepen. In het orkest hoort u de traditionele Chinese erhu.”

Deel 4 Ngokujabula!

“Van dit deel ‘dient de Here met vreugde’ wordt u zelf vast ook direct vrolijk. De taal in dit deel is Zulu waarmee terug gegrepen wordt op Afrikaanse zang en drum tradities.”

Deel 5 Bendecid su nombre

“Deel vijf vertegenwoordigt Latijns-Amerika. De Spaanse tekst is hier op een melodie gezet die doet denken aan een volksliedje. De gitaar in het orkest versterkt dit gevoel nog eens.”

Deel 6 Song of the Earth

“In het ‘Lied van de aarde’, zingt de aarde zelf zonder woorden. Gaandeweg dit deel vindt de aarde haar eigen stem. Naadloos gaat dit deel over in het laatste deel.”

Deel 7 Omnis terra

“Hier komen veel eerder gebruikte thema’s terug. In dit deel is de hele wereld verenigd en juicht, “omnis terra, jubilate!”.

Het verbinden van gepassioneerde muziekgezelschappen

“Dirigent Arnaud Oosterbaan is artistiek leider van orkest Nootstroom en van Opus. In die positie weet Arnaud Oosterbaan een uitgelezen kans te scheppen om bij OPUS10 gepassioneerde muziekgezelschappen te verbinden.

Voor OPUS10 heeft Nootstroom een symfonisch orkest samengesteld bestaande uit 40 professionele musici uit Friesland en omstreken. Concertmeester voor deze concertreeks is topvioliste Eva Stegeman.”

Groninger Kinder- en Jeugdkoor

“Het Groninger Kinder- en Jeugdkoor is bereid gevonden van OPUS 10 een apart project te maken. De leeftijd van de kinderen ligt tussen 8-16 jaar en per concert zullen er circa 25 kinderen in een totale koor grootte van 40-45 personen, meezingen onder leiding van dirigente Mirna Westra.”

Extra bijzonderheden

“Behalve de solisten sopraan Jeannette van Schaik, mezzo sopraan Rosina Fabius en tenor Sander de Jong, zal ook organist Sander van den Houten (sinds april 2017 benoemd tot organist van het wereldberoemde Batz-orgel in de Lutherse Kerk van Den Haag) zijn medewerking aan onze concerten verlenen. Wat het concert extra bijzonder maakt is dat in het Jubilate Deo de Chinese Zheng Sun de ‘Erhu’ zal bespelen en de Portugese gitarist João Monteiro zal musiceren op de gitaar.

Sámen met het projectkoor OPUS 10, bestaande uit 65 zangers, zullen bovenstaande zangers en musici, voorafgaand aan de concerten, slechts één repetitieweekend gezamenlijk doorbrengen!”

Arnaud Oosterbaan

“Arnaud is een jonge, gedreven en enthousiaste dirigent, met een schat aan ervaring op velerlei gebied. Dirigent en koor zijn volledig op elkaar ingespeeld. Arnaud verbindt mensen en weet koor en musici naar een hoger plan te tillen.”

Van de componist

“I’m always thrilled when music I dream up in my head, ends up being brought to life by musicians for others to hear; but the rewards are even greater when my music reaches into places I never would have dreamed, earlier in my career. This series of performances is meaningful to me, as it is my first time to be in the Netherlands. I’m thrilled for my musical voice to be added to the rich artistic heritage of your beautiful country, and I’m profoundly grateful to Koorprojekt Opus for this honor!

Dan Forrest”

Voor meer informatie over de projecten zie de website www.koorprojektopus.nl en voor OPUS 10 zie opus10.info.

Interview door:

Rik Verkaik

Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl

Gerelateerde artikelen:

Cubaanse en Arubaanse romantiek, mooie zaal, twee gedreven pianisten en prachtige vleugels

Drie keer in Het Concertgebouw: Around the world on two Pianos

Staande ovatie en toegift Around the World on two pianos’

Lees ook: Amsterdam kreeg op bijzondere wijze kleur tijdens ADEV 2019