Partij van de Ouderen en Partij voor de Dieren: College zet bewoners en raad op verkeerde been over Noorderpark
Foto vrijetijdamsterdam.nl

Raadsleden Wil van Soest en Anke Bakker: “Voorstel Noorderpark moet terug naar de raad en opnieuw besproken worden”

De gemeente trekt 6,1 miljoen euro uit voor de herinrichting van het Noorderpark. In het voorstel dat voorlag bij de Amsterdamse raad op 20 januari werd echter met geen woord gerept over een evenemententerrein voor ruim 5.000 bezoekers. Ook in het participatietraject is dit niet gemeld. De Partij van de Ouderen en Partij voor de Dieren vinden dat de gemeenteraad en bewoners op het verkeerde been zijn gezet en eisen dat het voorstel teruggaat naar de raad.

Het begon met mooie woorden van stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud (D66) vorig jaar: “De herinrichting van het Noorderpark zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt.” De waarheid blijkt anders in elkaar te zitten. “In alle communicatie vanuit het stadsdeel wordt het woord evenemententerrein geen enkele keer genoemd, terwijl de hele herinrichting juist daarom draait”, aldus een boze Van Soest die erop wijst dat er in de stukken eufemistisch gesproken wordt over ‘op een aantal plekken struiken verwijderen om de sociale veiligheid te verbeteren’ en dat er door het kappen van bomen ‘meer ruimte ontstaat voor bomen die blijven staan.’

Informatie onvindbaar
Het definitieve ontwerp van het Noorderpark is nauwelijks vindbaar voor bewoners en raadsleden. En op de informatieavond voor omwonenden lijkt onjuiste informatie te zijn verstrekt aan de bewoners over het aantal te kappen bomen en het maximale aantal bezoekers op het evenemententerrein: 5000 in plaats van 500. Anke Bakker: “Amsterdammers willen meer bomen en minder festivals in parken. En hier gebeurt precies het tegenovergestelde. Het ‘groenste college ooit’ gaat 61 bomen kappen voor een festivalterrein voor 5000 bezoekers. Ook de bodem wordt verhard. Dat is geen radicale vergroening, maar radicale ontgroening.”

Na de herinrichting wil de gemeente het locatie profiel aanpassen zodat er waarschijnlijk nog meer festivals kunnen plaatsvinden. In de raadsvoordracht en bijlagen voor de raad is ook voorbij gegaan aan het omzetten van een stuk natuur met braamstruweel, riet en jonge elzen en wilgen naar kort gemaaid grasland waarmee het evenemententerrein mogelijk gemaakt wordt. Hier broeden vogelsoorten die definitief verloren gaan door deze ingrepen. Het stadsbestuur onder leiding van GroenLinks, stelt juist dat de ecologie in het park er op vooruit gaat.

Opnieuw naar de raad
De Partij van de Ouderen en Partij voor de Dieren roepen het college op om de herinrichting en de aanleg van het evenemententerrein niet uit te voeren en het voorstel terug te sturen naar de raad voor nieuwe beraadslaging. “Het plan is er met ontbrekende stukken doorgekomen en dat is een schoffering van de democratie. Er moet volledig open kaart gespeeld worden bij zowel de raad als de bewoners. Start het traject opnieuw en met open vizier. Het vertrouwen van de mensen in Noord in het stadsbestuur is inmiddels tot ver onder nul gezakt”, besluit Van Soest.

De Partij van de Ouderen en Partij voor de Dieren stellen schriftelijke vragen.

 

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam