Partij van de Ouderen: College misleidt raad over evenemententerrein in Noorderpark
Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Wil van Soest: “Valse voorwendselen. Renovatie Noorderpark moet teruggedraaid worden”

De gemeente trekt 6,1 miljoen euro uit voor de herinrichting van het Noorderpark. In het voorstel waar de Amsterdamse raad op 20 januari mee instemde, wordt echter met geen woord gerept over het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Ook in het participatietraject is dit niet gemeld. Partij van de Ouderen spreekt van ‘misleiding van de raad’ en eist dat het voorstel terug naar de raad gaat.

Het begon zo mooi, de plannen voor de renovatie van het Noorderpark. Die herinrichting is nodig omdat het aantal bewoners in Noord de komende jaren flink groeit. Daarmee zal ook het aantal parkbezoekers toenemen. Het idee was dat het Noorderpark een centrale plek wordt voor Noorderlingen. “De herinrichting zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt,” zei stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud vorig jaar. De waarheid blijkt anders in elkaar te zitten. “We worden moedwillig voorgelogen door het stadsdeelbestuur en door het college”, zegt Wil van Soest. “In alle communicatie vanuit het stadsdeel wordt het woord evenemententerrein geen enkele keer genoemd, terwijl de hele herinrichting dus juist daarom draait”, aldus een boze Van Soest die erop wijst dat er in de stukken eufemistisch gesproken wordt over ‘op een aantal plekken struiken verwijderen om de sociale veiligheid te verbeteren’ en dat er door het kappen van bomen ‘meer ruimte ontstaat voor bomen die blijven staan.’

Pure misleiding

Op de informatieavond die voor omwonenden werd georganiseerd blijkt ook keihard gelogen te zijn tegen de bewoners over het aantal bomen wat er gekapt gaat worden en het maximale bezoekers op het evenemententerrein. “Er werd stellig gezegd dat er 25 bomen gekapt zouden worden in plaats van de daadwerkelijke 61 bomen. Er komt daardoor een festivalterrein voor 5.000(!) bezoekers in plaats van de maximale 500 wat toegezegd was. Na de herinrichting willen ze ook het locatieprofiel nog aanpassen zodat er nog meer festivals kunnen plaatsvinden. Pure misleiding!”, zegt Van Soest die aangeeft dat het opzettelijk onjuist informeren van de raad een politieke ‘doodzonde’ is en het college het juist tot beleid gemaakt heeft om minder bezoekers te trekken. In de raadsvergadering is ook volledig voorbij gegaan aan het omzetten van een stuk natuur met braamstruweel, riet, jonge elzen en wilgen naar kort gemaaid grasland waarmee het evenemententerrein mogelijk gemaakt wordt. “Hier broeden vogelsoorten die definitief verloren gaan door deze ingrepen en het stadsbestuur onder leiding van GroenLinks, roept dat de ecologie in het park er juist op vooruit gaat. Ze trekken een rookgordijn op omdat ze de 6,1 miljoen euro uit de pot ‘radicale vergroening’ halen maar voor dat geld bomen kappen, hockeyvelden met kunstgras en asfalt aanleggen. Hoezo radicale vergroening?”, vraagt Van Soest zich hardop af.

Opnieuw naar de raad

Het raadslid roept het college op om de renovatie niet uit te voeren en het voorstel terug te sturen naar de raad voor nieuwe beraadslaging. “Het plan is er nu onder valse voorwendselen doorgekomen en dat is schoffering van de democratie. Er moet volledig open kaart gespeeld worden tegen zowel de raad als de bewoners en daarom wordt het hele traject wat mij betreft opnieuw gestart. Het vertrouwen van de mensen in Noord in het stadsbestuur is inmiddels tot ver onder nul gezakt”, besluit Van Soest.

Lees ook: Noordvoerders halen jonge Noordelingen naar de stembus