De Circusclub
Henny Diebels en Marjolein Wagter

Vrije Tijd Amsterdam is dagelijks op zoek naar leuke onderwerpen in Amsterdam. In dat kader interviewden we Henny Diebels en Marjolein Wagter, de enthousiaste oprichters van de in 2016 gestarte De Circusclub.

Introductie

“De Circusclub zet het circus en haar zeer diverse circustechnieken bewust in om tot verdere persoonlijke groei en sociale betrokkenheid van de deelnemers te komen. Wij stellen ons tot doel om de verborgen talenten van ieder kind te herkennen en scheppen de voorwaarden om een klimaat te creëren waarin de deelnemers zich optimaal kunnen ontplooien.”

Het motto

“Ons motto is verbinding, verbeelding en beleving. De Circusclub stelt zich mede tot doel om een verbinding van de buurt te creëren waarin zij haar circusprojecten tot uitvoering brengt. Dit doen we door onder andere de presentaties van de clubs openbaar te maken voor publiek uit de buurt.

Henny Diebels/Stichting Arts in Motion en Marjolein Wagter/Compagnie with Balls, besloten in juni 2016 om een nieuwe circusplek voor jeugd en jongeren op te richten in Amsterdam. Dit omdat Circus Elleboog moest stoppen met haar werkzaamheden, omdat de subsidie stopte. Henny was hier 22 jaar en Marjolein 13 jaar in dienst.

De liefde en passie voor het werk wilden zij beide blijven uitdragen. De Circusclub werd een samenwerkingsproject vanuit hun beider organisaties Stichting Arts in Motion en Compagnie with Balls. De Circusclub gaat nu haar zesde seizoen in.

Naast het programma van de circusschool op Rapenburg geven Henny en Marjolein trainingen voor circusdocenten, stagiaires en vrijwilligers. Circuspunt voorheen Circomundo en het Vlaams Circuscentrum hebben al herhaalde malen van hun expertise gebruik gemaakt. Zij geven o.a. workshops op de Landelijke Studiedag voor Bewegingsonderwijs.”

Hoogtepunten

“De hoogtepunten in ons bestaan zijn – naast natuurlijk ons 5 jarig bestaan – de momenten dat je ziet hoe deelnemers vol overgave aan hun persoonlijke groei werken, dat ze hun grenzen verleggen, uitdagingen aangaan en met elkaar samenwerken. Allemaal dingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn, maar waar we hard aan werken. Dit zijn de soms grote, soms kleinere overwinningen en succesmomenten die we koesteren: Ik kan het!! Kleine pareltjes die blije en trotse gezichten tevoorschijn toveren.”

Verschillende locaties

“Naast onze kleine Circusschool op Rapenburg, waar wij lesgeven in een gymzaal, verzorgen wij ook sociale circusprojecten op aanvraag in alle wijken van Amsterdam. Dit kan in samenwerking zijn met de talentenmakelaars van Amsterdam maar ook met instanties zoals Paradiso, Stichting Spin, Mensen maken Amsterdam en Circusbende. Verder zijn wij werkzaam op diverse scholen zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs.”

Sociale betrokkenheid

“De Circusclub zet het circus en haar zeer diverse circustechnieken bewust in om tot verdere persoonlijke groei en sociale betrokkenheid van de deelnemers te komen.
Opbouwen van zelfvertrouwen, leren samenwerken en respectvol met elkaar omgaan zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Kortom zet kinderen en jongeren in hun kracht.”

De docenten

“Naast de oprichters Henny Diebels en Marjolein Wagter, zijn Lucy Brouwer Arial specialist, Lizzle Shakti Arial specialist Steltloper en Akrobaat en Tola Erisvaldo Breakdancer en Acrobaat, werkzaam bij de Circusclub.”

Diverse doelgroepen

“We zijn er voor alle jeugd en jongeren uit Amsterdam. Maar projecten met ouders en kinderen behoren ook tot de mogelijkheden.”

Slotwoorden

“Elk project of lessenserie sluiten wij af met een presentatie. Die worden altijd zeer positief ontvangen. Zijn jullie benieuwd? Bezoek dan vooral onze website of kom gezellig langs op Rapenburg 51. Een proefles is altijd gratis. Tot dan”, laten Henny en Marjolein ten slotte via een Lieve Circusgroet weten.

 

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam