De kracht van het Roze Stadsdorp Amsterdam
Foto van een maandelijkse borrel. Foto via Roze Stadsdorp Amsterdam

“Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor 50+ LHBTIQ-ers in Amsterdam en omstreken. We bestaan sinds 2016 en hebben inmiddels meer dan 900 deelnemers. Als je minder gaat werken of helemaal stopt, komt er meer ruimte voor nieuwe activiteiten en nieuwe ontmoetingen. Het Roze Stadsdorp is een netwerk waar je je makkelijk bij aan kunt sluiten, waar je nieuwe mensen ontmoet en met elkaar invulling geeft aan deze (nieuwe) levensfase”, vertelt Niels Wolf, één van de bestuursleden van het Roze Stadsdorp Amsterdam (RSA). Rik Verkaik van Vrije Tijd Amsterdam stelde een aantal vragen.

Wat wordt er verstaan onder een roze nabuurschap?

“Uit onderzoek blijkt dat naarmate je ouder wordt het des te belangrijker is om actief te blijven en voldoende sociale contacten te onderhouden. Het zijn vooral de contacten die je gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven bepalen.

Zolang je nog mobiel bent maakt het niet uit waar je die anderen ontmoet, dat kan overal, maar naarmate je ouder wordt, wordt je actieradius beperkter. Daarom is het van belang een sociaal netwerk in je eigen omgeving te hebben.”

De roze familie

“Onze generatie roze ouderen heeft meestal geen kinderen, familie woont vaak niet in de buurt of het contact is niet optimaal. Ook blijkt uit onderzoek dat roze Amsterdammers vaker geen vaste partner hebben. Dat betekent dat we in mindere mate kunnen terugvallen op traditionele netwerken. Maar velen van ons hebben in hun leven deel uitgemaakt van allerlei roze netwerken. Dat is inmiddels onze ‘roze familie’.”

Het roze netwerk

“Met een twintigtal buurtgroepen, per wijk georganiseerd, wil het Roze Stadsdorp de mogelijkheid bieden om in de eigen woonomgeving in contact te komen met andere roze buurtbewoners. Zo kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen zoals een kopje koffie drinken, ergens heen gaan, elkaar bellen, maar ook hand- en spandiensten voor elkaar verrichten bijvoorbeeld een boodschapje doen. Op deze manier bouwen we met elkaar een roze netwerk op in onze eigen woonomgeving. Maar dat doe je pas als je elkaar beter kent. Het is dan immers vanzelfsprekender om even iets voor elkaar te doen.”

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

“Allereerst is er onze maandelijkse Roze Stadsborrel die zeer goed bezocht wordt door mensen uit alle buurtgroepen en daarbuiten. Ook vrienden zijn welkom. Daarnaast hebben we regelmatig themabijeenkomsten over relevante en interessante onderwerpen. De activiteiten vinden op verschillende en vaak wisselende locaties plaats.
Andere activiteiten zijn samen wandelen, fietsen, dansen, poolen of bridgen. Ook hebben we een actieve filmclub en een museumclub. Nieuwe initiatieven zijn o.a. boekenclubs. Alle activiteiten worden aangekondigd op onze website (www.rozestadsdorp.nl) en in de maandelijkse uitgebreide en informatieve nieuwsbrief ‘Flamingo’.”

Wat is het mooiste dat Roze Stadsdorp Amsterdam tot dusverre heeft bereikt?

“Dat we met elkaar in ruim vijf jaar tijd zo’n groot netwerk geworden zijn waar men elkaar kan ontmoeten en samen dingen kan ondernemen en vooral ook uitwisselen. Met dank aan de vele vrijwilligers die daar gezamenlijk iedere keer hun schouders onder zetten. We zijn allemaal vrijwilligers.”

Hoe gaat het ‘anno 2021’ met de acceptatie van 50+ LHBTI’ers?

“Anno 2021 zijn we op de goede weg en is er veel aandacht voor lHBTI-ers, ook voor ouderen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid samen een roze senior-woongemeenschap te vormen en juist op deze leeftijd niet (meer) bang te hoeven zijn buitengesloten te worden. Ook is er betere zorg op maat en meer aandacht voor eenzaamheid, iets dat in onze ‘roze’ gemeenschap veel voorkomt. Omdat kennis van en omgaan met digitale sociale media voor veel ouderen lastig is, is vooral persoonlijk contact zo belangrijk. Het woord ‘acceptatie’ is eigenlijk een achterhaalde en uitsluitingsbevestigende term; het gaat er om in onze samenleving vanzelfsprekend met elkaar samen te leven en voor elkaar te zorgen. Maar we zijn er helaas nog lang niet en extra aandacht zal nodig blijven!”

De organisatie achter Roze Stadsdorp Amsterdam

“We hebben een klein bestuur, een aantal commissies: de commissie buurtgroepen, een commissie zorginformatie een actieve redactie. Met daarnaast kleine groepjes mensen die de activiteiten organiseren. De buurtgroepen hebben allemaal één of meer coördinatoren.”

Kan iedereen zomaar deelnemen aan de activiteiten of is er een lidmaatschap vereist?

“Wij zijn een stichting, er is geen lidmaatschap, maar we vragen mensen zich wel aan te melden via onze website en dan ontvangen ze iedere maand onze nieuwsbrief met veel informatie. Dit aanmelden is belangrijk omdat we naast persoonlijk contact ook de beslotenheid c.q. veiligheid van onze bezoekers optimaal willen waarborgen voor zover dat kan.”

Heeft u nog iets toe te voegen?

“Wij willen graag ook die mensen bereiken die wij zelf niet direct in ons netwerk tegenkomen. Misschien is dit artikel een mooie handreiking en weten ze ons nu ook te vinden”, laat een enthousiaste Niels Wolf ten slotte weten namens het Roze Stadsdorp Amsterdam.

Lees ook: Tweede editie Gay Circus in 2022 op nieuwe locatie

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam