Vormen kantoormeubelen risico’s op de werkvloer?

Zijn het de kantoormeubelen die op de werkvloer het grootste risico voor het personeel vormen? Zijn er eigenlijk wel risico’s als je op een kantoor werkzaam bent? De Algemene Kantoren-RI&E nam de proef op de som en legde de risico’s bloot. Resultaat: Het valt nog tegen, je loopt op kantoor best nog wat risico én de gevaren worden onderschat.

Minimaal zicht op risico’s

Dat is in ieder geval de gedachten gang van het Steunpunt RI&E, de opdrachtgever die de algemene Kantoren-RI&E het onderzoekje liet uitvoeren. Volgens het Steunpunt hebben kantoormedewerkers zelf maar minimaal zicht op risico’s die hen omringen op de plek waar zij werken.

Zichtbare belasting

RI&E geeft aan dat zichtbare belasting zoals beeldschermwerk en langdurig zitten kunnen leiden tot problemen. Maar, hoge werkdruk, agressieve klanten , RSI en discriminatie worden gemeld als nog groter probleem. Lijstaanvoerder na het onderzoek zijn psychische aandoeningen.

Specifieke risico’s

Tijdens het onderzoek werd specifieke risico’s op een kantoor. Naast de bovenstaande factoren werd aangegeven dat schadelijke effecten van printers er ook bij horen. Deze hebben negatieve invloed op het binnenklimaat. Het RI&E-instrument helpt mee om een plan van aanpak te maken.

vrijetijdamsterdam.nl