Afbeelding van edamman via Pixabay
Afbeelding van edamman via Pixabay

Het jaar 2020 is voor Holland Casino het diepste dal ooit. De impact van het coronavirus is enorm. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag over 2020. De brutobaten daalden in 2020 met 54% naar 333 miljoen euro. Het resultaat voor vennootschapsbelasting daalde naar een verlies van 80,7 miljoen euro. Toch is Holland Casino financieel robuust gebleven met een stevige liquiditeitspositie en strategisch blijven investeren in haar toekomst. Dat schrijft de aanbieder van casinospelen in een vandaag gepubliceerd persbericht.

CEO Holland Casino Erwin Lambaart in het persbericht: “Ondanks de voortdurende veranderende omstandigheden en grote uitdagingen die dit crisisjaar veroorzaakte, is het mijn stellige overtuiging dat we er goed doorheen gaan komen”, zegt Erwin van Lambaart, CEO Holland Casino. “Dat is te danken aan de veerkracht van onze mensen, algemene steunmaatregelen van de overheid, focus op kostenbeheersing en een duidelijke strategische investeringsvisie op de toekomst. Dat samen heeft gemaakt dat wij steeds goed konden anticiperen op de gevolgen van deze crisis.”

Veerkracht medewerkers

De veerkracht van de medewerkers is de belangrijkste kurk waarop Holland Casino drijft. Een deel van de medewerkers heeft achter de schermen ontzettend hard gewerkt om alle, steeds veranderende, overheidsmaatregelen elke keer weer door te voeren. Voor de grote groep collega’s die maanden thuis moesten blijven, zijn vrijwilligerswerk en sociale online activiteiten mogelijk gemaakt. Hieruit zijn ontroerend mooie initiatieven ontstaan.

Om door de coronacrisis heen te komen en de toekomst van Holland Casino veilig te stellen, is eind 2020 een herstructurering aangekondigd. Dit zijn noodzakelijke soms pijnlijke maatregelen, zoals gedwongen afscheid nemen van mensen die met hart en ziel voor Holland Casino hebben gewerkt. Het is gelukt om daarbij meer dan 90% van de werkgelegenheid te behouden.

Steunmaatregelen overheid

Het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben in 2020 grote impact gehad op de financiële situatie van Holland Casino. Ondanks dat door de sluitingen van de casino’s gedurende het jaar de inkomsten tijdelijk geheel stil te kwamen liggen, terwijl de kosten grotendeels doorliepen, heeft Holland Casino nog steeds een robuuste liquiditeitspositie. Dit komt mede doordat er vanaf de eerste sluiting in maart, een tweede sluiting in november en opnieuw een sluiting in december strak gestuurd is op de kosten en gebruik kon worden gemaakt van de algemene steunmaatregelen vanuit de overheid, de NOW-regeling en uitstel van belastingbetalingen. De casino’s waren in 2020: 143 dagen volledige gesloten door corona, 151 dagen open met beperkingen en slechts 71 dagen open zonder beperkingen.

Investeringsvisie op de toekomst

Van Lambaart: “Ik ben trots dat wij ondanks de zware financiële tegenwind juist in tijden van crisis ook de lange termijn van de onderneming zijn blijven dienen. Naast belangrijke investeringen in voorbereidingen van ons online aanbod gaat het bijvoorbeeld om de strategische samenwerking met ESPN Eredivisie waarin ook veel aandacht voor preventie en voorlichting is opgenomen en de bouw van onze twee nieuwe duurzame vestigingen in Venlo en Utrecht. Ook investeren we aanzienlijk in onze afdeling Compliance, waarmee we opnieuw een verdieping geven aan de kwaliteit van ons preventie- en anti-witwasbeleid. Juist op dit punt wil ons casino zich blijven onderscheiden.”

Forse financiële tegenwind

De brutobaten in 2020 bedroegen 333,0 miljoen euro, een daling van 395,9 miljoen euro ten opzichte van 2019 (728,9 miljoen euro). Holland Casino heeft in het jaar 2020 slechts een ruime twee maanden onder normale omstandigheden kunnen opereren. De 14 vestigingen zijn ruim 4 maanden volledig gesloten geweest en 6 maanden open met sterke bezoekbeperkingen.

Het aantal bezoeken daalde naar 2,5 miljoen in 2020 (2019: 6,2 miljoen). De gemiddelde besteding per bezoek nam toe met 13,7 procent, van 117 euro in 2019 naar 133 euro in 2020 als gevolg van een andere bezoekersmix.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, daalde het resultaat voor vennootschapsbelasting met 170,3 miljoen euro tot een verlies van 80,7 miljoen euro; een daling van 190,2 procent ten opzichte van 2019 (89,6 miljoen euro). Het resultaat na belasting bedraagt een verlies van 58,8 miljoen euro (2019: 67,6 miljoen euro). Over 2020 is er 93,5 miljoen euro aan kansspelbelasting verschuldigd, waarvan Holland Casino voor 74,9 miljoen euro uitstel van betaling heeft gekregen.

Vooruitzichten

Ten tijde van de publicatie van dit jaarverslag zijn de casino’s nog altijd gesloten. De verwachting op dit moment is dat de vestingen ergens in de loop van het tweede kwartaal van 2021 met restricties weer open kunnen. Daarbij is het uitkijken naar het vieren van het 45-jarig bestaan op 1 oktober 2021.

Holland Casino is een conjunctuurgevoelig bedrijf en zal dus last krijgen van de te verwachten economische recessie. Toch ziet de onderneming de toekomst positief tegemoet. Door de herstructurering zit iedereen op de juiste plek, is de organisatie efficiënter en wendbaarder, en staat er een toekomstbestendige nieuwe structuur die de continuïteit waarborgt.

Daarnaast is er een gerechtvaardigde overtuiging dat de gasten graag weer een bezoek zullen willen brengen aan het casino. Sowieso wordt er een piek verwacht bij uitgaansgelegenheden op het moment dat de restricties volledig kunnen worden opgeheven. De interesse in casinobezoek afgelopen zomer liet dit ook zien en dat is ronduit hoopgevend. De gastvrijheid en het aanbod van veilig en verantwoord spel zullen ook de komende maanden voor veel Nederlanders ontspanning geven op het hoogste niveau.

Persbericht Holland Casino

Lees ook: Spijkerbar: daar telt je geld of wie je bent niet meer mee