Voorbeschouwing Volt Discussion Series:
Foto via Facebook Volt Amsterdam

Voorbeschouwing Volt Discussion Series: “Europe as a competitive block”

In het Claverhuis aan de Elandsgracht vindt woensdagavond een nieuwe editie plaats van de Volt Discussion Series: Europe as a competitive block. Vrije Tijd Amsterdam ging met Floris Eigenhuis, de co-coördinator van de Volt Discussion Series op zoek naar het verhaal achter de aankomende editie, de Volt Discussion Series én Volt Amsterdam.

Zou je allereerst Volt Amsterdam eens kunnen introduceren voor de mensen die er nog niet van gehoord hebben?

“Volt Amsterdam is onze lokale vertegenwoordiging van Volt Europa. Volt Europa is een beweging die tot stand is gekomen kort na het referendum over de Brexit in 2016, als tegenreactie op toenemende nationalistische sentimenten en populisme. Tijdens de Europese verkiezingen in mei 2019 kon er voor het eerst op ons gestemd worden en onze radicaal positieve boodschap slaat aan, want sindsdien zijn wij snel gegroeid. Inmiddels zijn wij in alle 28 (voormalig) EU-lidstaten actief, zijn wij in 14 Europese landen een officieel erkende organisatie én hebben wij een vertegenwoordiger in het Europees Parlement. Nu bereiden wij ons in Nederland voor op de nationale verkiezingen in maart 2021.

Met Volt geloven wij dat de manier waarop politiek bedreven wordt, moet veranderen. Wij zien dat de politiek en de maatschappij van elkaar wegdrijven, waardoor er een voedingsbodem is ontstaan voor ontwrichtende en negatieve gevoelens. Als grassroot-beweging maken we de politiek bereikbaar voor iedereen, zodat we de kloof gezamenlijk kunnen dichten vanuit een positieve en constructieve toekomstvisie. Wij geloven dat verandering het beste van onderaf vorm kan krijgen, in plaats van dat er van bovenaf verteld wordt welke uitdagingen de maatschappij belangrijk moet vinden. Hiervoor zijn onze stedenteams heel erg belangrijk en spelen zij een centrale rol in het betrekken van de mensen.”

Wat is de achterliggende gedachte van de Volt Discussion Series?

“Wij zijn samen brengers. De enige manier om vooruit te komen, is door naar elkaar te luisteren. De Volt Discussion Series is een platform dat het mogelijk maakt om op een veilige manier discussies te voeren en van gedachten te wisselen. Wij proberen dan ook altijd om sprekers met verschillende perspectieven op ons podium te krijgen, zodat een standpunt vanuit verschillende hoeken uitgelegd wordt. De Volt Discussion Series is niet bedoeld om mensen te overtuigen of om onze partijstandpunten over te brengen, maar om te zorgen dat mensen een geïnformeerde en goed doordachte mening kunnen vormen. Wij geloven dat als we de dialoog op gang kunnen krijgen, dat mensen dan meer tot elkaar zullen komen. Ook al zijn ze het niet met elkaar eens.”

Kun je iets meer vertellen over de aankomende editie?

“De Europese economie staat voor een groot aantal economische uitdagingen, zoals het toenemende protectionistische beleid van de Verenigde Staten en het meer naar buiten tredende China; maar ook maatschappelijke veranderingen zetten de economie onder druk, zoals verduurzaming, robotisering en vergrijzing. Met gerichte hervormingen kunnen we de Europese economie moderniseren en competitief houden; de EU heeft de grootste interne markt en één van de grootste economieën op de wereld. Dat koesteren we. De vraag is echter hoe we de economie competitief kunnen houden, zonder belangrijke Europese waarden, zoals (sociaal-)economische gelijkheid, democratie en vrije marktwerking, te verwaarlozen. Oftewel, hoe kunnen we de Europese economie competitief inrichten zonder dat we dit ten koste laten gaan van belangrijke Europese waarden?”

Welke gasten zijn uitgenodigd bij de allernieuwste Volt Discussion Series? Waarom is er voor deze sprekers gekozen?

“Onder leiding van Annelies Drost (nationaal beleidscoördinator economie, Volt Nederland) gaan Ger Baron (technisch directeur, Amsterdam Innovation Team), Yvette van Eechoud (directeur Europese en Internationale Zaken, ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Gareth Davies (hoogleraar Europees recht, Vrije Universiteit Amsterdam) hierover met ons in gesprek op woensdag 19 februari. De sprekers benaderen de centrale vraag elk vanuit hun deskundigheid en ervaring, maar ieder met een ander perspectief: Ger Baron werkt voor de gemeente Amsterdam, Yvette van Eechoud voor het Rijk en Gareth Davies is gespecialiseerd in Europese integratie. Met deze sprekers willen wij dus een volledig beeld creëren, maar ook spanningen blootleggen tussen de verschillende bestuurslagen. Onze gasten helpen ons om onze achterliggende gedachte waar te maken.”

Waarom is de keuze op het Claverhuis gevallen?

“Onze keuze is om meerdere redenen op het Claverhuis gevallen. In de eerste plaats omdat wij de Volt Discussion Series zo toegankelijk mogelijk willen maken voor iedereen. Buurtcentra kunnen daar een belangrijke rol in spelen. In plaats van dat wij mensen vragen om naar ons te komen, zoeken wij de mensen op. Op deze manier hopen wij ook mensen te bereiken die de drempel te hoog vinden om naar een echt discussiehuis te gaan.

Daarnaast spelen ook enkele praktische redenen een rol. Buurtcentra hebben vaak goede voorzieningen, vriendelijk personeel en vragen over het algemeen niet zoveel geld. Als jonge politieke beweging is geld geen overbodige luxe, maar helaas wel een schaarste. Zeker hier in Amsterdam is het moeilijk om een locatie te vinden waarbij wij, de organisatoren van de Volt Discussion Series, niet uit eigen zak hoeven bij te leggen.

Voor deze avond heeft de event lead, Jaap le Poole, contact opgenomen met Koen Gijzel, eigenaar van Koentact Language School. Koen heeft het mede mogelijk gemaakt dat wij nu in het Claverhuis ons evenement mogen hosten. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor alle hulp die wij krijgen bij het organiseren van de Volt Discussion Series. Hulp van alle vrijwilligers, maar ook van de sprekers en alle anderen die de Volt Discussion Series mogelijk maken!

Inmiddels zijn we wel begonnen met het vragen van een vrijwillige bijdrage, zodat we de Volt Discussion Series kunnen door ontwikkelen. We hebben een donatiedoos en er kan ook met een Tikkie geld worden overgemaakt. Natuurlijk is het geen verplichting, voor ons is het veel belangrijker dat iedereen met de discussies mee kan doen!”

Kan iedereen aan de avond deelnemen?

“Jazeker! Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om mee te praten, dus we houden de drempel zo laag mogelijk. Iedereen die bij wil dragen aan een constructieve, inhoudelijke discussie in een veilige omgeving mag (vanaf 19:30 uur) plek nemen in de zaal. Als we écht van elkaar willen leren, dan moeten we ook naar mensen luisteren met wie we het niet eens zijn. De Volt Discussion Series is dus voor iedereen toegankelijk die zich aan de huisregels kan houden, er wordt geen entreegeld gevraagd en je hoeft ook (nog) geen lid van Volt te zijn!”

Heb je nog iets toe te voegen?

“Naast de Volt Discussion Series organiseert Volt ook vele andere evenementen. Zo organiseren veel lokale teams regelmatig borrels, zijn er jaarlijks meerdere nationale bijeenkomsten en maakt het nationale beleidsteam een “Tour d’Hollande” om heel Nederland te betrekken bij de ontwikkeling van ons nationale beleidsprogramma. Houd onze agenda dus in de gaten!

Ook zijn wij hard op zoek naar mensen die ons verder willen helpen ontwikkelen. Wij groeien hard als organisatie en daardoor hebben wij veel en regelmatig nieuwe vacatures open. Als je dus op zoek bent naar een energieke, innovatieve en positieve organisatie waarin je jezelf kan ontwikkelen terwijl je óók nog eens een maatschappelijke bijdrage levert, kijk dan eens bij onze vacatures.

Volt heeft zijn blik op de toekomst en ik wil alle vooruitdenkers dan ook oproepen om met ons mee te denken”, aldus Floris Eigenhuis, nationaal beleidscoördinator ‘Klimaat, Milieu en Natuur’ en ‘Energie’ bij Volt Nederland”.

Interview door:

In het Claverhuis aan de Elandsgracht vindt woensdagavond een nieuwe editie plaats van de Volt Discussion Series: Europe as a competitive block. Vrije Tijd Amsterdam ging met Floris Eigenhuis, de co-coördinator van de Volt Discussion Series op zoek naar het verhaal achter de aankomende editie, de Volt Discussion Series én Volt Amsterdam. Zou je allereerst Volt Amsterdam eens kunnen introduceren voor de mensen die er nog niet van gehoord hebben? “Volt Amsterdam is onze lokale vertegenwoordiging van Volt Europa. Volt Europa is een beweging die tot stand is gekomen kort na het referendum over de Brexit in 2016, als tegenreactie op toenemende nationalistische sentimenten en populisme. Tijdens de Europese verkiezingen in mei 2019 kon er voor het eerst op ons gestemd worden en onze radicaal positieve boodschap slaat aan, want sindsdien zijn wij snel gegroeid. Inmiddels zijn wij in alle 28 (voormalig) EU-lidstaten actief, zijn wij in 14 Europese landen een officieel erkende organisatie én hebben wij een vertegenwoordiger in het Europees Parlement. Nu bereiden wij ons in Nederland voor op de nationale verkiezingen in maart 2021. Met Volt geloven wij dat de manier waarop politiek bedreven wordt, moet veranderen. Wij zien dat de politiek en de maatschappij van elkaar wegdrijven, waardoor er een voedingsbodem is ontstaan voor ontwrichtende en negatieve gevoelens. Als grassroot-beweging maken we de politiek bereikbaar voor iedereen, zodat we de kloof gezamenlijk kunnen dichten vanuit een positieve en constructieve toekomstvisie. Wij geloven dat verandering het beste van onderaf vorm kan krijgen, in plaats van dat er van bovenaf verteld wordt welke uitdagingen de maatschappij belangrijk moet vinden. Hiervoor zijn onze stedenteams heel erg belangrijk en spelen zij een centrale rol in het betrekken van de mensen.” Wat is de achterliggende gedachte van de Volt Discussion Series? “Wij zijn samen brengers. De enige manier om vooruit te komen, is door naar elkaar te luisteren. De Volt Discussion Series is een platform dat het mogelijk maakt om op een veilige manier discussies te voeren en van gedachten te wisselen. Wij proberen dan ook altijd om sprekers met verschillende perspectieven op ons podium te krijgen, zodat een standpunt vanuit verschillende hoeken uitgelegd wordt. De Volt Discussion Series is niet bedoeld om mensen te overtuigen of om onze partijstandpunten over te brengen, maar om te zorgen dat mensen een geïnformeerde en goed doordachte mening kunnen vormen. Wij geloven dat als we de dialoog op gang kunnen krijgen, dat mensen dan meer tot elkaar zullen komen. Ook al zijn ze het niet met elkaar eens.” Kun je iets meer vertellen over de aankomende editie? “De Europese economie staat voor een groot aantal economische uitdagingen, zoals het toenemende protectionistische beleid van de Verenigde Staten en het meer naar buiten tredende China; maar ook maatschappelijke veranderingen zetten de economie onder druk, zoals verduurzaming, robotisering en vergrijzing. Met gerichte hervormingen kunnen we de Europese economie moderniseren en competitief houden; de EU heeft de grootste interne markt en één van de grootste economieën op de wereld. Dat koesteren we. De vraag is echter hoe we de economie competitief kunnen houden, zonder belangrijke Europese waarden, zoals (sociaal-)economische gelijkheid, democratie en vrije marktwerking, te verwaarlozen. Oftewel, hoe kunnen we de Europese economie competitief inrichten zonder dat we dit ten koste laten gaan van belangrijke Europese waarden?” Welke gasten zijn uitgenodigd bij de allernieuwste Volt Discussion Series? Waarom is er voor deze sprekers gekozen? “Onder leiding van Annelies Drost (nationaal beleidscoördinator economie, Volt Nederland) gaan Ger Baron (technisch directeur, Amsterdam Innovation Team), Yvette van Eechoud (directeur Europese en Internationale Zaken, ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Gareth Davies (hoogleraar Europees recht, Vrije Universiteit Amsterdam) hierover met ons in gesprek op woensdag 19 februari. De sprekers benaderen de centrale vraag elk vanuit hun deskundigheid en ervaring, maar ieder met een ander perspectief: Ger Baron werkt voor de gemeente Amsterdam, Yvette van Eechoud voor het Rijk en Gareth Davies is gespecialiseerd in Europese integratie. Met deze sprekers willen wij dus een volledig beeld creëren, maar ook spanningen blootleggen tussen de verschillende bestuurslagen. Onze gasten helpen ons om onze achterliggende gedachte waar te maken.” Waarom is de keuze op het Claverhuis gevallen? “Onze keuze is om meerdere redenen op het Claverhuis gevallen. In de eerste plaats omdat wij de Volt Discussion Series zo toegankelijk mogelijk willen maken voor iedereen. Buurtcentra kunnen daar een belangrijke rol in spelen. In plaats van dat wij mensen vragen om naar ons te komen, zoeken wij de mensen op. Op deze manier hopen wij ook mensen te bereiken die de drempel te hoog vinden om naar een echt discussiehuis te gaan. Daarnaast spelen ook enkele praktische redenen een rol. Buurtcentra hebben vaak goede voorzieningen, vriendelijk personeel en vragen over het algemeen niet zoveel geld. Als jonge politieke beweging is geld geen overbodige luxe, maar helaas wel een schaarste. Zeker hier in Amsterdam is het moeilijk om een locatie te vinden waarbij wij, de organisatoren van de Volt Discussion Series, niet uit eigen zak hoeven bij te leggen. Voor deze avond heeft de event lead, Jaap le Poole, contact opgenomen met Koen Gijzel, eigenaar van Koentact Language School. Koen heeft het mede mogelijk gemaakt dat wij nu in het Claverhuis ons evenement mogen hosten. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor alle hulp die wij krijgen bij het organiseren van de Volt Discussion Series. Hulp van alle vrijwilligers, maar ook van de sprekers en alle anderen die de Volt Discussion Series mogelijk maken! Inmiddels zijn we wel begonnen met het vragen van een vrijwillige bijdrage, zodat we de Volt Discussion Series kunnen door ontwikkelen. We hebben een donatiedoos en er kan ook met een Tikkie geld worden overgemaakt. Natuurlijk is het geen verplichting, voor ons is het veel belangrijker dat iedereen met de discussies mee kan doen!” Kan iedereen aan de avond deelnemen? “Jazeker! Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om mee te praten, dus we houden de drempel zo laag mogelijk. Iedereen die bij wil dragen aan een constructieve, inhoudelijke discussie in een veilige omgeving mag (vanaf 19:30 uur) plek nemen in de zaal. Als we écht van elkaar willen leren, dan moeten we ook naar mensen luisteren met wie we het niet eens zijn. De Volt Discussion Series is dus voor iedereen toegankelijk die zich aan de huisregels kan houden, er wordt geen entreegeld gevraagd en je hoeft ook (nog) geen lid van Volt te zijn!” Heb je nog iets toe te voegen? “Naast de Volt Discussion Series organiseert Volt ook vele andere evenementen. Zo organiseren veel lokale teams regelmatig borrels, zijn er jaarlijks meerdere nationale bijeenkomsten en maakt het nationale beleidsteam een “Tour d’Hollande” om heel Nederland te betrekken bij de ontwikkeling van ons nationale beleidsprogramma. Houd onze agenda dus in de gaten! Ook zijn wij hard op zoek naar mensen die ons verder willen helpen ontwikkelen. Wij groeien hard als organisatie en daardoor hebben wij veel en regelmatig nieuwe vacatures open. Als je dus op zoek bent naar een energieke, innovatieve en positieve organisatie waarin je jezelf kan ontwikkelen terwijl je óók nog eens een maatschappelijke bijdrage levert, kijk dan eens bij onze vacatures. Volt heeft zijn blik op de toekomst en ik wil alle vooruitdenkers dan ook oproepen om met ons mee te denken”, aldus Floris Eigenhuis, National policy coördinator 'Climate, Environment and Nature' and 'Energy' van Volt Nederland en Volt Europa

Rik Verkaik

vrijeijdamsterdam.nl

Zie ook VTA agenda

Is de toekomst vrouwelijk? Gender gelijkheid 2020