Provincie Noord-Holland geeft zegen fusie Amsterdam en Weesp

Provincie Noord-Holland geeft zegen fusie Amsterdam en Weesp
Foto via Pixaby / Mrs Brown

De fusie van Amsterdam met Weesp krijgt de zegen van de provincie Noord-Holland. Op 27 mei 2020 bespreken de raden van Amsterdam, respectievelijk Weesp het herindelingsadvies dat beide gemeenten hebben opgesteld. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld. Dat schrijft het WeesperNieuws.

Amsterdam als fusiepartner

Volgens de nieuwssite van Weesp is de provincie content over het exacte proces dat het gemeentebestuur van Weesp heeft bekeken. Inwoners, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten zijn voldoende betrokken om uiteindelijk te komen tot de keuze van Amsterdam als fusiepartner.

Herindelingsadvies

De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK, aldus het WeesperNieuws.

vrijetijdamsterdam.nl

Gerelateerd -> We HaVe: “vrijwilligers moet je koesteren”