Partij van de Ouderen luidt noodklok over armoede onder ouderen

Partij van de Ouderen luidt noodklok over armoede onder ouderen
Voedselbank inzamelingsactie 2012. Foto: © Pascal Maramis / Flickr

Wil van Soest: “Stadsbreed onderzoek naar armoede onder ouderen”

Steeds meer ouderen en gepensioneerden in ons land leven, ondanks de economische groei, in pure armoede. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en ouderenbond Anbo luidden eerder al de noodklok. Nu zijn er ook schokkende cijfers van Voedselbank: het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank is met 8 procent toegenomen. Vooral ouderen en alleenstaanden deden in 2019 een beroep op voedselhulp. De Partij van de Ouderen eist actie van het college.

Nu alle alarmbellen afgaan wil de Partij van de Ouderen dat het college een stadsbreed onderzoek instelt om de omvang van armoede in Amsterdam goed in beeld te hebben, teneinde armoede effectief te bestrijden. “Hoe kun je als gemeente effectief armoede bestrijden als je de omvang van de ellende niet kent?”, aldus fractievoorzitter Wil van Soest. “Veel ouderen dragen hun lot in stilte en zijn nog van de generatie die zich ervoor schaamt. Deze mensen doen hun uiterste best om het goed te verbergen. Terwijl zij juist altijd keihard gewerkt hebben voor de welvaart die we nu hebben”, zegt van Soest.

Maak vangnetten bekend bij ouderen

Ondanks alle vangnetten en toeslagen is de groep arme ouderen groter geworden. De Partij van de Ouderen wil daarom dat ouderen in Amsterdam beter gewezen worden op de rechten die ze hebben en de aanspraak die ze mogelijk kunnen maken op rijksregelingen. “Als tal van instellingen en organisaties, zoals het CBS, het SCP, ouderenbonden en de Voedselbank zeggen dat de armoede onder ouderen schrikbarend toeneemt, dan kan het college niet achterover leunen en en niets doen”, aldus van Soest.

Zij wil dat het stadsbestuur ouderen actief wijst op de regelingen waarop zij een beroep kunnen doen voor hulp. Daarnaast moet er een stevig signaal komen richting het Rijk. “Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet volgens ouderenbond KBO-PCOB de problematiek niet. Daarnaast maken ouderen nog steeds weinig kans op de arbeidsmarkt. Het is echt een menselijk drama”, besluit van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen inzake Armoede onder ouderen

  1. Is het college bekend met de berichten “Meer ouderen komen terecht in armoede” (1) en “Vooral alleenstaanden en ouderen naar Voedselbank (2)?
  2. Wat is de reactie van het college op deze berichtgeving?

Ouderenorganisaties stellen dat ondanks alle vangnetten en toeslagen de groep arme ouderen alleen maar groter wordt. In het Telegraaf artikel wordt aangegeven door hoofdeconoom, de heer van Mulligen, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de armoede is toegenomen bij de 55-plussers.

Volgens Van Mulligen zijn zij tijdens de economische crisis hun baan kwijtgeraakt, in de WW beland en daarna in de bijstand. Bij de 70-plussers is sprake van een lichte stijging, omdat de pensioenen niet zijn geïndexeerd. Ook voor andere groepen onder ouderen wordt de landelijke situatie geschetst. Zo wordt er opgemerkt dat de grootste problemen bij de 85- plussers zitten.

  1. Kan het college – per oudere doelgroep – aangeven hoe groot de armoede is? Zijn hier cijfers van beschikbaar?
  2. Om armoede effectief te bestrijden is het belangrijk om de omvang van armoede in Amsterdam goed in beeld te hebben. Een stadsbreed onderzoek naar armoede is noodzakelijk. Is het college bereid om een stadsbreed onderzoek te doen naar de omvang van armoede? Zo ja, wanneer en hoe zal dit onderzoek uitgevoerd worden. Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid in contact te treden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de stelling van ouderenbonden ‘het is onbegrijpelijk dat het ministerie deze problematiek niet wil zien’ onder de aandacht te brengen en om samen te kijken naar oplossingen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wil het college dan direct met het minsterie bespreken dat ouderen nog steeds te weinig kans op de arbeidsmarkt maken, teneinde hiervoor met oplossingen te komen? Zo nee, waarom niet?

vrijetijdamsterdam.nl