KNNV: “Enthousiaste natuurliefhebbers die graag de natuur intrekken”

KNNV: “Enthousiaste natuurliefhebbers die graag de natuur intrekken”

Vrije Tijd Amsterdam is altijd op zoek naar mooie verhalen in de stad. In dat kader stelde we een aantal vragen aan Carla Kuit van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

Wilt u de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) introduceren?

“We zijn een groep mensen die regelmatig de natuur in trekken om planten, vogels, zoogdieren, insecten, paddenstoelen en alles wat leeft te observeren. Enthousiaste natuurliefhebbers. Het doel van de vereniging is het vermeerderen en het verspreiden van kennis van de natuur. Het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook buiten de vereniging. Het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.”

Hoeveel KNNV afdelingen zijn er in Nederland?

“Er zijn 48 KNNV afdelingen verspreid over heel Nederland.”

Wie zijn de drijvende krachten achter de KNNV-afdeling Amsterdam?

“Hanneke Waller, Gerard Schuitenaker, Hein Koningen, Finette van der Heide, Lida den Ouden, Geert Timmermans, Paul van Deursen, Tobias Woldendorp, Martin Camphuisen, Peter Wetzels, Christiane Baethcke, Frans van der Feen , Guus Muller, kortom: te veel om op te noemen.”

Hoeveel leden telt de vereniging?

“Een levendige groep oud gedienden en nieuwkomers, dat schommelt om de 300 leden.”

Kan iedereen zomaar lid worden?

“Ja, vanaf 18 jaar kan men lid worden.”

Welke activiteiten worden er door KNNV-afdeling Amsterdam georganiseerd?

“Organiseren van wandel- fiets- of bus excursies in de natuur, geven van cursussen, lezingen, bijeenkomsten om uilen braakballen of planten of paddenstoelen te onderzoeken en kampeervakanties. Er zijn werkgroepen met specifieke onderwerpen: een plantenwerkgroep, paddenstoelenwerkgroep, insectenwerkgroep, werkgroep voor vissen amfibieën & reptielen en een werkgroep stadsnatuurbeheer.”

Hoe gaat het met de vrijwilligers bij KNNV-afdeling Amsterdam?

“Gaat goed, we zijn allemaal vrijwillig lid. Het is een leuke familie en nieuwe leden zijn welkom.”

Wat is de doelgroep?

“Mensen die hun interesse in de natuur willen delen of verdiepen.”

Wat is het leukste dat de KNNV-afdeling Amsterdam ooit heeft meegemaakt?

“Dat is moeilijk te zeggen. Wij zijn trots op de tentoonstelling en het jubileumboek De wilde stad, maar dat is alweer flinke tijd geleden. Sommige mensen amuseren zich ontzettend wanneer iemand, liefst een ander, in de sloot valt, uitglijdt, gestoken of gebeten wordt of in een mierennest gaat zitten. Anderen genieten van een bijzondere vogel, orchidee of vlinder of van een koffie, biertje of de gezelligheid tijdens een excursie.”

Heeft u nog iets toe te voegen?

“We zijn blij dat we zoetjesaan onze activiteiten weer kunnen hervatten”, laat Carla Kuit
ten slotte namens KNNV weten.

Meer informatie kun je vinden op de website.

VTA De Stad

vrijetijdamsterdam.nl