Het verhaal achter Vogelwerkgroep Amsterdam

Het verhaal achter Vogelwerkgroep Amsterdam
Een Grutto. Foto door: Roely Bos

Vrije Tijd Amsterdam schrijft, een reeks achtergrond verhalen over leuke verenigingen en initatieven in de stad. In deze editie stelde we een aantal vragen aan Marion de Groot van Vogelwerkgroep Amsterdam.

Kunt u de ‘Vogelwerkgroep Amsterdam’ eens introduceren?

De Vogelwerkgroep bestaat momenteel uit een kleine 500 leden: van actieve leden tot stille genieters (van ons blad De Gierzwaluw bijvoorbeeld), van professionele vogelaars tot beginners van oud tot jong.

Wie is de organisatie achter de ‘Vogelwerkgroep’?

We zijn een 100% vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden zonder vergoeding gedaan. Dat geldt ook voor het bestuur. Alleen onkosten worden vergoed.

Op welke locatie komt de ‘Vogelwerkgroep Amsterdam’ bijeen?

We hebben geen eigen locatie, maar houden onze lezingen en de theorie-avonden van cursussen in de Buurtsalon in Oud-West op het voormalig WG-terrein. Verder overleggen de diverse groepjes bij mensen thuis. Maar vooral vind je ons in het veld!

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

We organiseren jaarlijks een vogelherkenningscursus, organiseren lezingen – met altijd prachtig beeldmateriaal, deze zijn openbaar; daarnaast worden er regelmatig excursies georganiseerd, waarvoor leden zich kunnen inschrijven. Er worden ook verschillende tellingen gedaan. Tenslotte probeert de werkgroep stelselmatig aandacht te vragen voor groen in de stedelijke omgeving, in het belang van iedereen en vooral van vogels.

Wat leren de cursisten bij de Vogelherkenning en/of Inventarisatie cursus?

De jaarlijkse herkenningscursus, altijd in het voorjaar gehouden, is gericht op de herkenning van vogels op zicht en geluid. Dat gebeurt tijdens twee theorie-avonden, met 5 bijbehorende excursies. De cursus kent een tweejarige cyclus: in het eerste jaar zijn de zangvogels aan de beurt, in het tweede jaar zijn dat roofvogels, steltlopers en meeuwen.

Kan de jeugd ook bij de ‘Vogelwerkgroep Amsterdam’ terecht?

Dat kan. Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen sinds 2019 jeugdlid worden en aan onze activiteiten meedoen. Vanaf 16 jaar worden ze automatisch volledig lid en kunnen ook stemmen en in het bestuur gekozen worden. We werken aan activiteiten, specifiek voor deze groep. Voor jonge kinderen worden excursies ‘op maat’ aangeboden.

Zo zijn er deze weken, in samenwerking met GroeneBuurten, juist twee excursies voor kinderen georganiseerd in het Vondelpark en de Lutkemeerpolder. De deelnemers waren zeven tot tien jaar oud.

Kunt u de vogeltellingen eens toelichten?

We kunnen onderscheid maken in verschillende soorten tellingen. Als je de algemene soorten weet kun je bijvoorbeeld in je eigen buurt tellen wat daar voorkomt. In januari wordt een watervogeltelling georganiseerd. De opgehaalde gegevens worden voor het uitbreiden van kennis van vogels gebruikt . Zie ‘Sovon: Vogelonderzoek Nederland’.

Daarnaast worden broedvogels en winterwatervogels geteld. Momenteel brengt onze werkgroep, gelukkig ook met hulp van niet-leden uit de regio, alle broedvogels in de regio Groot-Amsterdam in kaart: het Atlasproject. Tellers tellen één of meer ‘kilometerhokken’.

Maakt u gebruik van vrijwilligers en hoe kan men zich als vrijwilliger aanmelden?

Die vraag is hierboven al beantwoord: vrijwilligers zijn we allemaal.

Heeft de ‘Vogelwerkgroep Amsterdam’ ook last van de Corona-crisis?

Zeker. De meeste activiteiten liggen helaas stil, behalve kleinschalige excursies waarbij we de 1,5 meter in acht houden. Ook tel-activiteiten kunnen doorgaan, die doe je immers alleen of met 2 mensen. We hopen vanaf het najaar weer iets meer te kunnen gaan doen!

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

Ja! ga naar buiten, kijk en luister… voordeel van deze nare tijd is, dat het veel rustiger is in de stad. Je hoort dus veel meer vogels. En met wat geduld zie je ze ook.

En kijk vooral op onze website voor veel meer achtergrondinformatie. En natuurlijk als je lid wilt worden. Van harte welkom!

Vrije Tijd Amsterdam bedankt Marion de Groot voor haar tijd en wenst Vogelgroep Amsterdam een mooie toekomst toe.

VTA De Stad

vrijetijdamsterdam.nl