Het verhaal achter Stichting Beelease

Het verhaal achter Stichting Beelease
Foto via Stichting Beelease

Vrije Tijd Amsterdam is altijd maar zeker in tijden van Corona op zoek naar leuke verhalen in de hoofdstad. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Ellen Touwen van Stichting Beelease.

Wilt u ‘Stichting Beelease’ introduceren?

“Stichting Beelease is een particulier initiatief. Sinds 2013 kweekt Beelease bijzondere en aangepaste honingbijen om het wereldwijde probleem met de varroa parasiet te verhelpen. We kweken met steeds meer succes resistente bijen. In 2017 is er een kweekkas gebouwd en we produceren meer dan 15.000 planten per jaar voor de insecten om de kans voor overleven zo groot mogelijk te maken. Stichting Beelease nam het initiatief voor de 15 kilometer lange Bloemenlint in Amsterdam-Noord. Beelease is een ANBI-stichting en een non-profit organisatie. De stichting is een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en productie van honingbijen, honingproductie en de kweek van waardplanten.”

Wie is de organisatie achter ‘Stichting Beelease’?

“De Stichting is opgericht in 2012 door Dirk Dekker. De Stichting Beelease verzorgt als Instituut de opleiding voor bijenhouder. Daarnaast is Beelease een erkend leerwerkbedrijf met werkervaringsplekken voor stagiairs van de ROC. Voor werkervaring en dagbesteding werken we samen met de afdeling DWI/TPW voor trajecten in groen- en tuinbeheer op ons terrein. Voor onderhoud klussen en projecten heeft stichting Beelease een groot aantal vrijwilligers.”

Wat doet een imker?

“Een imker leert de methode om een bijenvolk zijn jaarlijkse ontwikkeling te laten doorlopen. Met behulp van verschillende materialen en gereedschappen speelt de imker een rol om een bijenvolk te onderhouden. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de bijen voldoende voedsel krijgen en ook om te zorgen dat de bijen niet gaan rondzwermen. En er wordt natuurlijk honing geoogst!”

Kunt u iets over het bijenvolk vertellen?

“Stichting Beelease heeft ongeveer 60 bijenvolken en wist je dat 20.000 bijen één volk vormen? Dus dan kom je op 60 x 20.000 bijen, dat zijn er heel veel! Een bijenkoningin wordt maar één keer bevrucht, leeft ongeveer 3 jaar en is de grootste bij in het gehele volk. Een bijenkoningin kan alleen maar eten en eitjes leggen.”

Waarom hebben bijen bloeiende planten nodig?

“Bijen, maar eigenlijk alle insecten hebben het hele jaar door bloeiende planten met nectar en stuifmeel nodig. De bermen langs de wegen en de tuinen zijn helaas strak gemaaid of met tegels geplaveid. Het aantal insecten is door gebrek aan goed voedsel in 30 jaar tijd tot 75% afgenomen. Diversiteit houdt de natuur in balans. Op dit moment is deze balans aan het verdwijnen. Als er te weinig biodiversiteit in groenstroken te vinden is, dan sterven de insecten van inteelt en honger en sterven ze uit. Gelukkig heeft Stichting Beelease initiatief genomen om de biodiversiteit te helpen in Amsterdam Noord.”

Welke bloeiende planten kunnen de mensen het best aanschaffen om de bijen ter wille te zijn?

“Stichting Beelease is initiatiefnemer van het bloemenlint in Amsterdam-Noord. Inmiddels zijn er ruim 300 plantsoenen en bermen met een bloemenlint. Bij elkaar hebben zij een lengte van 15 kilometer! Met een bloemenlint wordt een plantsoen of een berm ingezaaid met zaadjes van bloemen en planten. Deze zaadjes zijn speciaal in de kas van Beelease gekweekt. Door de samenstelling in een bloemenlint zijn er diverse bloeiende planten met nectar en stuifmeel.

Iedereen kan bij Stichting Beelease deze speciale samenstelling van zaden ophalen in het voorjaar! Wil je samen met de buren of met de hele buurt helpen met een bloemenlint? Dat kan! Adopteer een bloemenlint! We zijn altijd op zoek naar een groep personen die een bloemenlint adopteren voor in het voorjaar. Je kunt je hier aanmelden.”

Veel mensen zijn bang om geprikt te worden door wespen en bijen, wat vindt u hiervan?

“Gezonde wespen en bijen zonder stress steken geen mensen. Door het verdwijnen van de biodiversiteit en minder bloeiende planten met nectar en stuifmeel, zullen de wespen en bijen op zoek moeten gaan naar voedsel. Als er te weinig voedsel is dan raken wespen en bijen gestrestst en kunnen ze gaan steken. Dit kan voorkomen worden door meer bloeiende planten in onze tuinen, in de straat en in de buurt. In Amsterdam-Noord speelt het bloemenlint initiatief een grote rol.”

Soms ligt er in de tuin een ‘Bij’ op de grond en zetten wij er een beetje water bij om hem weer op te laten knappen. Doen wij hier goed aan of moet er iets anders gebeuren?

“Suikerwater kan inderdaad hierbij helpen. Het beste is natuurlijk om te zorgen voor genoeg voedsel voor de bij en de insecten en dat zijn bloeiende planten.”

Wordt er ook voorlichting gegeven door ‘Stichting Beelease’?

“Beelease biedt een cursus ‘bijenhouden’ aan. Vanaf het voorjaar tot in de zomer zijn er diverse open dagen bij Stichting Beelease waar iedereen welkom is en genoeg informatie te delen is!”

Zijn er geïnteresseerden om het vak van imker door te geven?

“Ja zeker, de cursussen lopen altijd zeer snel vol! In verband met Corona zijn er ook cursussen niet doorgegaan dus er is inmiddels een wachtlijst. Heb je interesse? Houdt de website in de gaten: www.beelease.nl.”

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“Stichting Beelease is altijd bezig met diverse projecten en initiatieven. Houdt de website, facebook en Instagram in de gaten! Voor aankomende zondag 20 december is Beelease één van de ondernemers die een kerstbeurs organiseert in de buitenlucht op het stadslandbouw terrein NoordOogst in Amsterdam-Noord!”

Vrije Tijd Amsterdam bedankt Ellen Touwen voor haar tijd en antwoorden! We wensen iedereen bij Stichting Beelease een mooie en gezonde toekomst toe!

Interview door:

Rik Verkaik

VTA De Stad

vrijetijdamsterdam.nl