Art Images by Hanny Porton.

Over kunst / art

Art / Kunst

Kunst is een gevarieerd scala van menselijke activiteiten bij het maken van visuele, auditieve of uitvoerende artefacten (kunstwerken), die de fantasierijke of technische vaardigheid van de auteur tot uitdrukking brengen, bedoeld om te worden gewaardeerd om hun schoonheid of emotionele kracht. In hun meest algemene vorm omvatten deze activiteiten de productie van kunstwerken, de kritiek op de kunst, de studie van de kunstgeschiedenis en de esthetische verspreiding van kunst.

De oudste gedocumenteerde vormen van kunst zijn beeldende kunst, waaronder het creëren van afbeeldingen of objecten op gebieden zoals hedendaagse schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, fotografie en andere visuele media.

Architectuur wordt vaak opgenomen als een van de beeldende kunst; echter, net als de decoratieve kunsten of reclame, gaat het om het maken van objecten waarbij de praktische overwegingen van gebruik essentieel zijn – op een manier dat ze bijvoorbeeld meestal niet in een schilderij voorkomen.

Muziek, theater, film, dans en andere podiumkunsten, evenals literatuur en andere media zoals interactieve media, zijn opgenomen in een bredere definitie van kunst of kunst. Tot de 17e eeuw verwees de kunst naar elke vaardigheid of meesterschap en was niet gedifferentieerd van ambachten of wetenschappen.

In modern gebruik na de 17e eeuw, waar esthetische overwegingen van het grootste belang zijn, worden de schone kunsten gescheiden en onderscheiden van verworven vaardigheden in het algemeen, zoals de decoratieve of toegepaste kunst.

Kunst kan worden gekenmerkt in termen van mimesis (de weergave van de werkelijkheid), verhalend (vertellend), expressie, communicatie van emoties of andere kwaliteiten. Tijdens de Romantische periode, werd kunst gezien als “een speciaal vermogen van de menselijke geest om te worden geclassificeerd met religie en wetenschap”.

Hoewel de definitie van wat kunst is, wordt betwist en in de loop van de tijd is veranderd, noemen algemene beschrijvingen een idee van verbeeldingskracht of technische vaardigheid die voortkomt uit menselijke keuzevrijheid en creatie.

De aard van kunst en gerelateerde concepten, zoals creativiteit en interpretatie, worden verkend in een tak van de filosofie die bekend staat als esthetica.

vrijetijdamsterdam.nl