Partij van de Ouderen wil raad terugroepen van reces: college breekt belofte over aantal sociale huurwoningen
Wil van Soest: Foto door Richard Mouw

Corporaties nemen recordaantallen nieuwe huizen in aanbouw, maar door verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huurwoningen daalde het aantal betaalbare huurwoningen toch – tegen alle afspraken in. De Partij van de Ouderen wil dat de raad terugkomt van reces voor een spoeddebat.

De belofte van het stadsbestuur om de voorraad goedkope, sociale corporatiewoningen vanaf 2020 met 750 woningen per jaar te laten groeien wordt bij lange na niet gehaald. Integendeel, vorig jaar telde Amsterdam zelfs 10 goedkope corporatiewoningen minder dan in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarbericht van de AFWC, de koepel van Amsterdamse wonincorporaties waarover het Parool vandaag bericht. In 2020 zijn 1373 nieuwe woningen afgebouwd en in de verhuur gegaan, maar tegelijkertijd verdwenen er 1383 woningen door sloop, liberalisatie en verkoop uit het sociale segment. Mede hierdoor is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam inmiddels weer opgelopen tot 13,8 jaar, nadat die sinds 2016 aan het afnemen was.

Belazerd

De Partij van de Ouderen is des duivels over de gebroken beloftes en wil dat de raad terugkomt van reces voor een spoeddebat. “De stad is gewoon keihard belazerd”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. “Het stadsbestuur moet zo snel mogelijk tekst en uitleg geven. Dit is te belangrijk om te laten wachten tot iedereen eens uit de hangmat is”, zegt Van Soest die al jaren pleit voor een gemeentelijke woningbouwvereniging en het opkopen van woningen. “Ik was blij dat de vertrokken wethouder Ivens dit ook wilde gaan doen maar we hebben nooit een voorstel ontvangen. Er is nog niet eens een begin gemaakt maken om woningen te gaan opkopen om toe te voegen aan het sociale bestand. Het college heeft heel wat uit te leggen”, besluit Van Soest.

De Partij van de Ouderen heeft het spoeddebat aangevraagd bij de griffier en rekent op voldoende steun in de raad.