De Grote Verkiezingsestafette met Teun van de Keuken, Nick Schilder e.v.a.

Amsterdam, 11 januari – Basisscholen en middelbare scholen zijn sinds deze week weer open. Gelukkig, want sluiting van scholen – en dus onderwijs op afstand – leidt tot leer- en ontwikkelingsachterstanden. Met name kinderen uit kwetsbare groepen worden hard geraakt als de reguliere lessen niet doorgaan. Toch ontbreekt een langetermijnvisie over het openhouden van scholen ten tijde van corona. Aanstaande donderdag om 20.00 uur bespreekt De Balie met belangrijke betrokkenen en experts hoe we de regie kunnen terugpakken met betrekking tot het openhouden van de scholen.

Dit programma is online te bekijken via de website van De Balie 

De avond betaat uit twee delen. In het eerste deel spreken ze met een docent uit het primair onderwijs, een docent uit het voortgezet onderwijs, docent en programmamaker NTR Karim Amghar en dagelijks bestuurder AOB Thijs Roovers over de praktijk van het sluiten en weer heropenen van de scholen. Hoe gaan docenten om met maatregelen die (ook deze heropening weer) last minute aangekondigd worden?

Het tweede deel van de avond gaan onder andere hoogleraar, voorzitter RVS en Ex-minister van onderwijs Jet Bussenmakers en de eerste kinderombudsman van Nederland Marc Dullaert in gesprek over (het gebrek aan) lange termijn visie. Zo heeft meer dan een kwart van de scholen hun ventilatie niet op orde. Landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen wijzen ondertussen naar elkaar als het gaat om eindverantwoordelijkheid.

Op deze avond, gepresenteerd door programmamaker onderwijs Mohammed Saiah, hopen ze met experts en betrokkenen enige helderheid te scheppen over een mogelijk plan dat ervoor zorgt dat de scholen niet alleen tijdelijk weer open zijn maar permanent en veilig.