Het verhaal achter Stichting Academie van de Stad
Foto door Camille Borkelmans

Vrije Tijd Amsterdam is altijd op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Renée van Academie van de Stad.

Wilt u Stichting Academie van de Stad eens introduceren?

“Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.”

Grootstedelijke vraagstukken

“Academie van de Stad haalt actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen en vertaalt deze vervolgens naar een project en een heldere opdracht voor studenten en young professionals. Op die manier werken studenten en young professionals in maatschappelijke projecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever.”

Wie is de organisatie achter Stichting Academie van de Stad?

“Eind 2007 stelde Wilfred Fischer, werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad?”

Waarmaken van een droom

ƒ“Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers.” Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Inmiddels hebben 15.070 studenten gezamenlijk meer dan 2.702.498 uur aan totaal 1.368 maatschappelijke projecten besteed.”

Kunt u iets over de locaties vertellen?

“Academie van de Stad zit echt in de steden zelf. Er zijn op dit moment drie teams: Amsterdam, Almere en Utrecht. Zij zijn werkzaam in hun eigen stad en omliggende steden zoals Haarlem en Amersfoort. De drie vaste kantoren bevinden zich in de hogescholen (HvA, HU en Windesheim Almere). Hierdoor staat de verbinding sterk met de studenten en het onderwijs.”

Jong, positief en ambitieus

“De projectcoördinatoren zijn jonge, positieve en ambitieuze mensen. Vaak starters waarbij dit hun eerste echte baan is. Het mooie is dat zij allemaal willen bijdragen aan de samenleving en zich daar hard voor maken. Maar zonder alle inzet van de studenten en young professionals zouden de projecten niet zoveel impact maken als dat ze nu doen. Hun tomeloze inzet maakt indruk en heeft een positieve impact op de samenleving.

Lerende houding

“Wat zowel de mensen bij Academie van de Stad als de mensen die meewerken (studenten, opdrachtgevers, docenten) allemaal gemeen hebben is de lerende houding. In alle verschillende projecten leren we van elkaar. Dus niet alleen de studenten die van de opdrachtgevers en projectcoördinatoren leren, maar juist ook andersom. Het is deze lerende en daarmee ondernemende en innovatieve houding die de stichting kenmerkt.”

Is er veel interesse voor de Stichting Academie van de Stad en wie zijn degene?

“De interesse komt voort uit de studenten die meedoen, maar ook de stedelijke partijen die graag een frisse blik van studenten willen voor hun uitdaging. Dat kan zijn met een vraagstuk over hoe ze bijvoorbeeld meer participatie onder buurtbewoners kunnen krijgen, maar ook door studenten in te zetten bij een community building project om zo de leefbaarheid in de buurt te vergroten.”

Frisse invalshoeken

“Studenten hebben de kracht om met vernieuwende en frisse invalshoeken uitdagingen te benaderen. Zij zijn immers de professionals van de toekomst. Daarnaast zijn zij benaderbaar voor bewoners als buurman of buurvrouw, waardoor zij goed een hechte community kunnen bouwen.”

Kunt u de verschillende projecten toelichten?

“Bij Academie van de Stad werken wij met vier verschillende projectformules: onderwijsprojecten, stageprojecten, woonprojecten en young professional-projecten. Bij onderwijsprojecten zoeken wij actief een match tussen de inhoud van het vraagstuk en de inhoud van een vak, minor of module. Deze match maken we samen met docenten. Studenten uit het onderwijs werken onder begeleiding van docenten en een projectcoördinator van Academie van de Stad aan het vraagstuk. De eindproducten van deze onderwijsprojecten zijn uiteenlopend: van creatieve ideeën tot een gedegen onderzoeksrapport of uitgewerkte concepten. De studenten krijgen studiepunten voor hun inzet. Een mooi voorbeeld daarvan is De Gouden Envelop.”

Stageprojecten

“In stageprojecten staat een breder, vaak complexer stedelijk vraagstuk centraal, gericht op de ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen of organisaties. Studenten met een relevante studieachtergrond lopen bij ons stage. Eerste- en/of tweedejaars stagiaires begeleiden jongeren, coachen vluchtelingen of helpen sportclubs. Ouderejaars stagiairs, de zogeheten studentcoördinatoren, begeleiden deze studenten, coördineren het project en onderhouden het contact met samenwerkingspartners. De jongerejaars studenten krijgen studiepunten, de ouderejaars studenten krijgen studiepunten en een stagevergoeding. Een mooi voorbeeld hiervan is het project JongGras Sportbuddies.”

Woonprojecten

“Bij woonprojecten zetten studenten zich in voor hun directe leefomgeving. Bij onze Springlevend Wonen projecten zetten studenten voor en samen met buurtbewoners activiteiten op om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. In ruil daarvoor krijgen zij in deze buurt een woning met huurkorting. In onze Community Building-projecten wonen studenten en young professionals in een gemengd wooncomplex samen met bijvoorbeeld vluchtelingen of ouderen. De Community Builders zijn het aanspreekpunt en richten zich op de community building van het hele complex. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. Een mooi voorbeeld hiervan is Community Building-project Stek Noord.”

Young professionals

“Bij young professional projecten worden studenten en recent afgestudeerden betaald voor hun flexibele inzet. In hun tijdelijke functie als projectmedewerker doen zij onderzoek, nemen ze interviews af, geven ze gastlessen of werken ze aan de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Alle vraagstukken die niet binnen het onderwijscurriculum passen zijn in principe om te vormen tot een Young Professional-project.”

Zijn er ook hoogtepunten te vermelden?

“Vorig jaar bezocht de Koning onze organisatie. Zijne Majesteit de Koning bracht een werkbezoek aan Academie van de Stad, om écht kennis te maken met ons en onze projecten. We kregen erkenning voor de impact die we maken. Onze oprichter Wilfred Fischer was gastheer en ontving samen met burgemeester Franc Weerwind, de Koning. De dag begon op het Odeonpark en werd vervolgd op het Stadhuis Almere. De Koning had gelachen en vond ons een inspirerende organisatie. Het was voor ons allen een geslaagd werkbezoek, een memorabele ochtend.”

https://vimeo.com/389284959

Buurteten

“Vorig jaar zomer hadden we Buurteten (corona-proof) georganiseerd in Haarlem. De echte verbinding van mens tot mens is lastig te leggen in de anderhalve meter samenleving waarin Nederland nu verkeert. En dit kan leiden tot eenzaamheid onder verschillende doelgroepen. Om men te laten weten dat zij er niet alleen voor staan, organiseerde Academie van de Stad Buurteten. Een buitenrestaurant in de buurt met lekker eten en interactie: weetjes, gastsprekers en liederen uit de buurt.”

https://vimeo.com/445524912

Hart onder de riem

“Ook wilde we graag de bewoners een hart onder de riem steken. Daarom organiseerde de studentcoördinatoren van de Springlevend Wonen projecten een muzikale verrassing. Een wagen reed door verschillende wijken en draaide verzoeknummers van buurtgenoten”, laat Renée ten slotte namens Stichting Academie van de stad weten.

Miljoenen voor Amsterdams kankeronderzoek