4 december in De Balie: Wie beslissen over leven en dood?
Rinske Hillen. Foto via De Balie

Mag een arts het leven beëindigen van een doodziek, ondraaglijk lijdend kind van jonger dan één jaar? In Nederland wel, zij het onder zeer strikte voorwaarden, samengebundeld in het Groningse protocol door onder andere kinderarts Eduard Verhagen. In Mannenmaal, de veelgeprezen roman van Rinske Hillen, worstelt een arts met de bovenstaande vraag. Zaterdag 4 december om 20:30 uur organiseren wij een avond naar aanleiding van deze roman: hoe maakbaar is het lot? Met: schrijver en filosoof Rinske Hillen, kinderarts Eduard Verhagen, hoogleraar, filosoof en medicus Marli Huijer en psycholoog en schrijver Arthur Eaton.

Tickets voor dit programma zijn verkrijgbaar via de website van De Balie.

Mannenmaal

In Mannenmaal, onderzoekt Rinske Hillen, tevens schrijver van de prijswinnende roman Houtrot, door middel van verschillende verhaallijnen in hoeverre wij vrij zijn in onze beslissingen over liefde en dood. Behalve een liefdesverhaal over een driehoeksverhouding neemt Mannenmaal de lezer mee in de tweestrijd van kinderarts Wout, die een ongeneeslijk zieke baby met een gruwelijke huidafwijking -waardoor ze wonden over haar hele lichaam heeft- onder behandeling krijgt. Hij komt onder vuur te liggen in de wereldpers omdat hij uitspreekt dat het wenselijker is om het leven van de baby te beëindigen.

Groningse protocol

De situatie van Wout is losjes geïnspireerd op wat kinderarts Eduard Verhagen in 2005 heeft meegemaakt. Hij behandelde een baby met een gruwelijke ziekte. Haar lijden was in zijn woorden ‘uitzichtloos en ondraaglijk’ maar hij mocht haar niet helpen. Na de dood van het meisje stelde hij een protocol op waarin beschreven staat onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld toestemming van de ouders en een oordeel van minimaal een extra arts, een arts een baby mag helpen sterven. Hij kreeg hier internationaal veel media-aandacht voor waardoor de discussie over dit aangrijpende en zeer moeilijke onderwerp ook in andere landen is overgenomen.

Hoe maakbaar is het lot?

Tijdens Hoe maakbaar is het lot? praten we over de roman van Rinske Hillen en de vragen die die oproept. Wie of wat bepaalt welk leven moet blijven en welk leven juist beëindigd mag worden? Draagt de maakbaarheid van ons leven bij aan ons geluksniveau of zijn we, in de afgelopen decennia waarin de mens zich razendsnel heeft ontwikkeld, misschien ook iets kwijtgeraakt? In hoeverre hebben we keuzes?

Over deze vragen en meer interviewen we Eduard Verhagen en Rinske Hillen en zij leest een passage voor uit Mannenmaal. Daarna schuiven twee andere gerenommeerde sprekers aan om over het thema maakbaarheid te praten: psycholoog en schrijver Arthur Eaton en voormalig Denker des Vaderlands en hoogleraar publieksfilosofie Marli Huijer. Eaton schreef voor het NRC en de Groene Amsterdammer verschillende artikelen over de manier waarop wij in de hedendaagse maatschappij met complexe problemen omgaan. Deze avond benadert hij de discussie vanuit maatschappelijk en psychoanalytisch perspectief. Huijer heeft als arts/filosoof deze onderwerpen tijdens haar carrière regelmatig bevraagd en spreekt in De Balie vanuit filosofisch en medisch perspectief.