HVO-Querido: “Soms heb je hulp nodig om vooruit te kunnen”

“Soms heb je hulp nodig om weer vooruit te kunnen. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om zelfstandig te wonen, bent dak- of thuisloos of hebt problemen met je gezin of partner. Dan bieden wij ondersteuning, begeleiding en zorg”, aldus Bart Zwagemaker, de Teammanager Communicatie bij HVO-Querido.

VTA interviewde de voorbije weken een aantal deelnemende boten aan de PRIDE 2018 waarvan HVO-Querido één van die deelnemers is. HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat.

“We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding”, laat Bart Zwagemaker, de man die we spreken over de deelname aan de Canal Parade 2018, trots aan ons weten.

Bart Zwagemaker vervolgt: “De zorgorganisatie heeft circa 1.200 medewerkers op 50 locaties. De 1.200 medewerkers van onze organisatie begeleiden jaarlijks circa 3.500 cliënten, die om heel uiteenlopende redenen bij ons aankloppen. Dat kan zijn vanwege psychische problemen, dakloosheid, een verslaving of een combinatie daarvan. Maar ook mensen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel kunnen een beroep op ons doen. Daarnaast bieden wij begeleiding en advies aan sekswerkers. HVO-Querido is actief in Amsterdam, Haarlem en Diemen. Bij de ondersteuning van onze cliënten werken we intensief samen met anderen, variërend van behandelaren tot medewerkers van corporaties en van de GGD tot jeugdhulp.”

De deelnemers voelden zich vrij zichzelf te zijn

“Het is het vierde jaar dat we meevaren. De afgelopen drie jaar dat we meevoeren was het enthousiasme bij cliënten en collega’s onverdeeld groot. De deelnemers voelden zich vrij zichzelf te zijn, ongeacht geaardheid, seksuele identiteit, etniciteit of religieuze achtergrond. Cliënten krijgen door deelname aan de Canal Parade de mogelijkheid om uiting te geven aan hun identiteit op een manier die zonder de deelname voor veel cliënten niet zo dichtbij zou komen. Voor een deel van de LHBTI-cliënten geldt dat zij een beperkt netwerk hebben waarin zij geen andere LHBT’ers ontmoeten. Door deelname aan de Canal Parade, maar ook door gesprekken te voeren over de betekenis van deze deelname voor de deelnemers persoonlijk, bieden we hier handvatten voor aan. Daarnaast geeft het ook LHBTI-medewerkers een platform om dit stuk van hun identiteit uit te dragen.”

We staan met 85 enthousiaste personen op de boot

“We staan met 85 enthousiaste personen op de boot. Cliënten mogen zich eerst aanmelden en dit wordt aangevuld met medewerkers op basis van inschrijvingsdatum. Als aankleding van de boot hebben we voor felle kleuren gekozen zoals blauw en rood met een mooie tekst erop. In het kader van het thema zijn onze eigen helden gekozen die op superman en catwoman zijn gebaseerd. We hebben de samenwerking gezocht met Sinkler en samen met hen het ontwerp van de boot bedacht.“

Stigmatisering en je anders voelen

“Geldt voor onze cliënten en medewerkers net als voor anderen: wanneer je (net) buiten de normatieve boot valt, krijgt je te maken met stigmatisering en je anders voelen. Voor een groot deel van de LHBT-cliënten geldt dat zij een beperkt netwerk hebben waarin zij geen andere LHBT’ers ontmoeten. Vaak zijn ze niet in de (of een) gelegenheid om invulling of uiting te geven aan hun LHBT-zijn. Door deelname aan de Canal Parade en gesprekken te voeren, bieden we als HVO-Querido handvatten.”

In 2015 voeren we voor het eerst door de grachten

“Vinden jullie het belangrijk dat PRIDE Amsterdam georganiseerd wordt? Het is zeker belangrijk dat er Pride Amsterdam georganiseerd wordt. Er heerst nog steeds een stigma op LHBTI. In de media gaat er geen dag voorbij of er is aandacht voor. Een collega zat een aantal jaren geleden aan de kant van de gracht te kijken naar de boten tijdens de Canal Parade en zag een aantal zorgorganisaties meevaren. Ze vroeg zich af waarom ‘haar’ HVO-Querido niet meevoer. Zij nam initiatief en zo geschiedde het dat we 2015 voor het eerst door de grachten voeren. Wij verwachten een mooie dag met onze cliënten en collega’s”, laat Bart Zwagemaker namens HVO-Querido ten slotte weten.

Vrije Tijd Amsterdam bedankt Bart Zwagemaker van HVO-Querido en wenst ze een fantastische toch over de grachten in Amsterdam toe!

Door: Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Netzo Amsterdam een gezellige Volleybalvereniging waar iedereen zich thuis voelt 

Publicatie: 20-06-2018

Her publicatie: 23-07-2018