Partij van de Ouderen: ‘Dubbeltjeszone’ voor parkeren bij ziekenhuis

Partij van de Ouderen: ‘Dubbeltjeszone’ voor parkeren bij ziekenhuis
Foto bron: Wikipedia

Wil van Soest: “Bijna 50 euro voor een dag parkeren is echt belachelijk”

Patiënten en familieleden die met regelmaat in het ziekenhuis moeten zijn, worden stevig op kosten gejaagd. Gemiddeld kost één dag parkeren 8,93 euro, met een uitschieter van het OLVG in Amsterdam-Oost van 48 euro. Dat meldt het Parool. De Partij van de Ouderen wil dat het eerst uur 10 cent kost en een maximum tarief van €8,50 per dag.

Patiënten die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af  inAmsterdam. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon, gevolgd door het OLVG-West en VUmc met 30 euro. Het OLVG staat ook bovenaan de top 10 van hoogste uurtarieven. Een uur parkeren bij de polikliniek in de Spuistraat kost 7,50 euro.

Ter vergelijking: gemiddeld betaalt een patiënt 1,88 voor de eerste zestig minuten. Patiënten die vaak in het ziekenhuis moeten zijn, vertellen dat ze jaarlijks soms meer dan duizend euro kwijt zijn, de rit naar het ziekenhuis meegerekend. De meeste ziekenhuizen hebben 10 tot 30 minuten gratis parkeren ingesteld.

Voor de Partij van de Ouderen is de maat vol. “Dit zijn schandalige tarieven in een tijd waarin de zorgkosten al enorm oplopen. Bijna 50 euro voor een dag parkeren is echt belachelijk”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. De ouderenpartij in de Amsterdamse raad wil maatregelen en denkt daarbij ook aan ‘dubbeltjesparkeren’ en een maximum dagtarief.

“Hanteer voor het eerste uur 10 cent en daarna een gewone uurprijs met een maximum dagtarief van €8,50. Daarmee wordt niemand tegengehouden om een bezoek aan een geliefde te brengen of een receptje op te halen”, zegt van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt raadsvragen.

Schriftelijke vragen inzake: Exorbitante parkeertarieven ziekenhuizen

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Een dag parkeren bij het OLVG? Dat is dan 48 euro’ van het Parool? (1)
  2. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat een dag parkeren bij een ziekenhuis voor bijna 50 euro, een belachelijk hoog tarief is? Zo nee, waarom niet?
  3. De zorgkosten lopen voor veel mensen al fors op. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat de parkeertarieven bij de ziekenhuizen een onevenredige verhoging vormen bovenop die zorgkosten? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met de Partij van de Ouderen dat de parkeertarieven van de ziekenhuizen nooit een barrière mogen vormen om op bezoek te gaan bij iemand of een afspraak met een arts na te komen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om ‘dubbeltjeszones’ in te voeren bij ziekenhuizen, waarbij het eerste uur parkeren 10 cent kost? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
  6. Bent u bereid om een maximum parkeertarief bij ziekenhuizen te onderzoeken van € 8,50? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?