Bezwaar bestemmingsplan afgewezen: “Sluisbuurt kan er komen”

Bron / Auteur: Wikipedia Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen
Bron / Auteur: Wikipedia Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen

De nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam, kan er komen. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (6 november 2019) over het bestemmingsplan voor deze nieuwe wijk. Sluisbuurt zal bestaan uit maximaal 5.640 woningen. Verder is er ruimte voor onder meer een hogeschool. Tegen het bestemmingsplan kwamen de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, stichting Monumenten Amsterdam Noord en omwonenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep. Dat meldt de Raad van State.

Argumenten bezwaarmakers

In het bericht van de Raad van State is te lezen dat de bezwaarmakers onder meer vinden dat de geplande hoogbouw in het gebied in strijd is met het gemeentelijk hoogbouwbeleid. Die hoogbouw tast volgens ‘de klagers’ het uitzicht vanuit de binnenstad van Amsterdam aan, net als de door UNESCO als werelderfgoed aangewezen 17de-eeuwse grachtengordel en het uitzicht vanuit Amsterdam-Noord, de noordoever van het IJ, Schellingwoude en Waterland. Een ander argument is de ontsluiting van het gebied . Deze is volgens de bezwaarmakers niet goed geregeld, waardoor verkeersoverlast zal ontstaan, onder meer voor het fietsverkeer.

Geen vernietiging van het bestemmingsplan

In het officiële bericht van de Raad van State is ook te lezen dat de uitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze en de andere opgeworpen bezwaren er niet toe leiden dat het bestemmingsplan moet worden vernietigd. Het bestemmingsplan wijkt gedeeltelijk af van het gemeentelijk hoogbouwbeleid, maar de gemeenteraad heeft deze afwijking in dit specifieke geval voldoende daadkrachtig gemotiveerd.

Invloed van de hoogbouw

Daarbij heeft de gemeenteraad ook voldoende aandacht geschonken aan de invloed van de hoogbouw op de door de UNESCO toegekende beschermde status van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel, de UNESCO-bufferzone rond die grachtengordel, op de beschermde dorpsgezichten van Amsterdam Noord en het uitzicht vanuit Waterland. Uit de verkeersonderzoeken heeft de gemeente de conclusie kunnen trekken dat de verkeerssituatie na aanpassing op onderdelen van de lokale infrastructuur aanvaardbaar zal blijven.

Onafhankelijk adviseur van de regering

De Raad van State is onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vicepresident Thom de Graaf.

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Lesse namens Noord-Holland Noord naar COC songfestival