Het verhaal achter Slot Racing Almere

Vrije Tijd Amsterdam gaat iedere dag op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam en omstreken. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Arie van der Graaf van Slot Racing Almere.

Zou u Slot Racing Almere allereerst eens willen introduceren?

“SRA is opgericht in 2004 en is een kleine vereniging van ca. 12 leden, er is ruimte voor groei. Enkele leden zijn al lid sinds de oprichting. SRA is twee avonden in de week geopend op dinsdag en vrijdag, behalve de eerste dinsdag van de maand. Onze baan ligt op de zolderverdieping van het clubgebouw van Motorvereniging Almere (MVA ) in Almere Haven.”

 

Wat is slotracen?

“Slotracen doe je met een slotcar. Een slotcar is een schaalmodel van een auto voorzien van een speciale geleideschoen en een elektromotor die de achterwielen aandrijft. De schoen (guide/flag) zakt in een groef in de racebaan en geeft hierdoor de slotcar richting en voortstuwing door middel van elektrische stroom (12-18V) verkregen door contacten aan weerszijden van de schoen. De rijder kan door middel van een handregelaar (controller) de hoogte van de spanning regelen en zodoende de wagen “besturen”. De gebruikte slotcars zijn afhankelijk van de klasse meestal schaal 1/32 en 1/24. SRA rijdt alleen met 1/32. De racebaan is meestal van kunststof maar in geval van 1/24 ook vaak van hout gemaakt. Het aantal gleuven (slots) van een racebaan is twee tot maximaal acht. SRA heeft een baan van 32 meter lang met 4 slots.”

Wie zijn de drijvende krachten achter SRA?

“De vereniging heeft een drie mans bestuur. Het bestuur bewaakt de structuur. De secretaris is actief in het benaderen van andere verenigingen rond evenementen en soms via de media in onze zoektocht naar meer enthousiastelingen. Verder worden de taken verdeeld onder de leden en draagt iedereen naar kunnen bij.”

Moet iemand lid zijn om te kunnen deelnemen aan de activiteiten?

“Om te kijken of Slotracen iets voor jou is hoef je geen lid te worden. De eerste keer is altijd gratis en later vragen we een bijdrage per avond. Als je binnen komt lopen is er altijd wel iemand te vinden om je te vertellen hoe het gaat. Ook kun je materiaal lenen om het gevoel te krijgen. Uiteraard kan een herintreder ook zijn eigen materiaal meebrengen en proberen of hij het nog in de vingers heeft. Als je besluit om te blijven dan uiteraard graag als lid. Maar er zijn vaak ook gastrijders aan de baan te vinden.”

Draait de club op vrijwilligers?

“Ja volledig. Iedereen kan wel wat, maar ons lid Paul (ook penningmeester) levert een grotere bijdrage dan de rest als het gaat om de techniek achter en vooral onder de baan. Is alles veilig en functioneert het naar behoren. Voor landelijke wedstrijden moet er altijd worden schoongemaakt, moeten boodschappen gedaan worden, de keuken bemand en de wedstrijdleiding georganiseerd.”

Worden er ook wedstrijden georganiseerd?

“Zeker. Er is een gezonde competitiedrang. Binnen de club rijden we om het clubkampioenschap. Deze wedstrijden doen we op vrijdag, maar niet iedere week want tussendoor moet er ook gesleuteld worden en nieuwe auto`s getest. Deze wedstrijden worden uitgevochten over meerdere klassen (oud, modern of F1 en Lemans klasse).

Tijdens wedstrijden gaat het altijd om het afleggen van de grootste afstand binnen een bepaalde tijd. Een typische wedstrijd is 4 minuten per spoor en je rijdt op ieder spoor dus 16 minuten met je eigen auto. Maar voor het zover is worden de auto`s getoetst aan het reglement en er worden nieuwe banden onder geplaatst waarna de kwalificatie volgt en de startvolgorde wordt bepaald.

We rijden soms ook met clubauto`s deze reageren vaak anders dan dat je van je eigen auto zou wensen of we draaien de rijdrichting om. De optelsom van de resultaten van alle wedstrijden resulteren in een jaarkampioen. Ook worden er landelijke wedstrijden georganiseerd en deze rouleren bij de verschillende clubs in het land.”

Kunt u wat over de 4-sporen Carrera baan vertellen?

“Onze baan heeft een lengte van ca. 32 meter en wordt analoog aangestuurd. Er kan per spoor(slot) één auto tegelijkertijd rijden. De rijders hadden een vaste opstel plek van waar de baan goed te overzien is en je dus je auto kunt volgen. Langs de baan is er plaats voor de marshalls, dit zijn de rijders die nog niet aan de beurt zijn, of al zijn geweest. Zij zorgen ervoor dat als je auto uit het slot schiet deze weer wordt teruggeplaatst. Dan is er nog de wedstrijdleiding van waaruit de ronde telling en de baan wordt bediend.”

Heeft Corona een impact op SRA?

“Sinds maart hebben we nu voor een langere tijd de baan moeten sluiten. Wel hebben we aanpassingen gedaan aan de baan, twee rijdersplekken verplaats zodat er meer ruimte voor mensen is. Dit geeft hele andere uitdagingen voor het rijden. De auto is lastiger te volgen en soms zelfs onzichtbaar, maar het leert redelijk snel. In de ruimte zijn werkplekken gemarkeerd maar de ruimte is niet zo heel groot en 1,5 m afstand houden is soms lastig, dan gebruiken we een mondkap. Ook momenteel is de baan weer gesloten. We vermelden dit ook op onze website. Hier is nog veel meer te zien van onze baan en de wedstrijd verslagen en je kunt via de website contact met ons opnemen.”

Heeft u nog iets toe te voegen?

“Momenteel bestaat het ledenbestand uit mannen die vroeger een racebaantje thuis hadden. Ook nu zijn er nog genoeg mensen die dat hebben. SRA kan nog wel een aantal leden gebruiken, vers bloed met race genen”, laat Arie van der Graaf ten slotte namens Slot Racing Almere weten.

Interview door:

Vrije Tijd Amsterdam gaat iedere dag op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam en omstreken. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Arie van der Graaf van Slot Racing Almere.

Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl