Zelfs Holland Casino stelt dividendbesluit uit

Zelfs Holland Casino stelt dividendbesluit uit
Via Pixaby - PIRO4D / 2501 beelden

Het zijn barre tijden vanwege corona, alle bedrijven hebben het zwaar en zelfs Holland Casino verkeert in zwaar weer vanwege sluiting van alle vestigingen. Uit voorzorg en om zo veel mogelijk de verplichtingen te blijven voldoen, heeft het staatsbedrijf behaalde resultaten 67,6 miljoen toegevoegd aan het vastgestelde vermogen. Dat het staatsbedrijf voor amusement haar dividend niet uitbetaald aan de staat is een domper maar, zelfs voor Minister van Financiën, zeer begrijpelijk.

De deelneming keerde in 2018, 46 miljoen euro, 67% van het geschatte resultaat uit aan de Nederlandse Staat. Het dividend dat zou worden uitgekeerd is nog niet vastgesteld en zal om zo veel mogelijk weerbaar te zijn voor deze crisis op zich laten wachten.

Het besluit is in goed overleg uitgesteld heeft de woordvoerder van het staatsbedrijf laten weten. Zij zijn overigens van alle staatsdeelnemingen niet de enige, die vanwege de crisis het dividend niet beschikbaar hebben gesteld. Volgens de website van Ideale Casino’s zijn alle besluiten vooraf afgestemd met de aandeelhouder om zodoende enerzijds een solide bedrijf voor de toekomst te blijven, maar anderzijds te kunnen investeren in de internet activiteiten van het bedrijf welke verder moeten worden uitgebouwd.

Geschat werd 50 miljoen

Op basis van inschattingen die eerder gemaakt werden zou door Holland Casino 50 miljoen worden uitgekeerd. Dit zou in lijn zijn met de eerdere 70% doelstelling die in het jaarverslag van de onderneming werd aangegeven. Waar in voorgaand jaar juist zeer voorzichtig werd omgegaan met de uitkeringen omdat Holland Casino aan het investeren was in het verbeteren van het interieur en ook de gebouwen zou het, juist de komende jaren een hoger uitkeringspercentage gaan worden.

Het besluit om dividend te schrappen betekent niet dat op een later moment, alsnog zal worden bekeken of slotdividend 2019 kan uitkeren. De investeringen zouden op deze wijze alsnog het dividend over maken, maar dit besluit zou dan worden genomen nadat deuren van alle vestigingen open zouden zijn gegaan. Sinds de sluiting op 12 maart van alle vestigingen, wordt momenteel aangegeven door de Holland Casino dat tot 20 mei dit zo blijft. Vanuit de onderneming zelf wordt echter niet uitgesloten dat het langer zal duren als de overheidsmaatregelen dit voorschrijven.

Gemaakte analyses

De onderneming is momenteel diverse analyses op aan het stellen, waarbij men naar kijkt wat de impact zal zijn als regels langer duren als momenteel is afgekondigd. In eerste instantie werd aangegeven dat op 28 april Holland Casino open zou gaan voor het publiek, echter dit plan is door de laatste aankondigingen wederom uitgesteld. Het ergste en zwaarste scenario dat door de onderneming is opgesteld, houdt zelfs rekening met het sluiten van de vestigingen tot 6 april 2021.

Zoals alle bedrijven die gesloten zijn en eveneens voldoen aan alle criteria die gesteld zijn aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, heeft Holland Casino beroep gedaan om personeelskosten vergoed te krijgen. Op deze manier kan de rekening worden betaald en zijn de loonkosten voor 90% gedekt. Het eventueel uitstel van de belastingen zal nog nader moeten worden bepaald daar deze situatie alleen in noodsituaties zal worden gebruikt.

Overige maatregelen

Naast het genoemde uitstel voor de dividenduitkeringen en de analyses die zijn gemaakt door Holland Casino, is eveneens aangegeven dat geen nieuw personeel zal worden aangenomen en zal in minimale mate gebruik worden gemaakt van extern personeel.

De in aanbouw zijnde casino’s in Venlo en Utrecht zullen echter gewoon doorgaan, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de voorschriften en 1,5 meter afstand die moet worden gehouden. De contracten voor deze opdrachten zijn namelijk gesloten en geven aan dat het volgens planning eind 2020 moet worden opgeleverd.

vrijetijdamsterdam.nl