Nieuwe buurtkantine van Sporthal Zeeburg geopend
Medewerkers van de nieuwe buurtkantine

Leuk nieuws over de nieuwe buurtkantine van Sporthal Zeeburg! Deze werd onlangs geopend en is direct naar tevredenheid in gebruik genomen. Sporthal Zeeburg is de thuishal van badmintonvereniging Zeeburg, basketbal vereniging Flying Oost, volleybalvereniging Netzo en de Rollerderby’s. Samen hebben deze verenigingen zich ingezet voor een nieuwe kantine in deze hal. Dat laat Joram Grünfeld van Netzo weten aan Vrije Tijd Amsterdam.

Buurtkantine Sporthal Zeeburg

“Een groot succes zijn de eerste avonden dat de buurtkantine open is. Enthousiaste sporters komen binnen in de frisse en nieuwe kantine. Gezelligheid en vooral ontmoeting krijgen weer alle ruimte. Achter de bar verwelkomt Ahmad iedereen met een grote lach. Supertof dat daarmee de levendigheid ook na het sporten in de sporthal Zeeburg terug is. De gebruikers van de hal kennen een grote diversiteit, passend bij de Indische Buurt. De kantine is er voor supporters, (jonge) sporters, senioren en buurtbewoners. Daarnaast opent de kantine voor medewerkers de weg naar de eerste (werk)ervaring en verdere kansen op sociaal en economisch gebied.”

Nieuwe buurtkantine van Sporthal Zeeburg geopend

Samenwerking 4 sportverenigingen

“Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat de kantine dreigde te verdwijnen, is een samenwerking ontstaan tussen vier sportverenigingen. Deze verenigingen zijn de vaste gebruikers van de sporthal. Als een paal boven water stond dat zo snel mogelijk de kantine weer open moest. Zo ontstond de wens om de kantinecrisis als kans te zien. Er waren meteen volop ideeën om de kantine gezelliger te maken en meer als buurtkamer in te richten.”

Stichting EC-Oost

“De vier sportclubs hebben contact gelegd met de stichting Educatief Centrum Oost. Deze instelling heeft als doel beroepsgerichte activiteiten te organiseren met als doel het creëren van werkgelegenheid. De stichting is in 2021 ontstaan vanuit community centrum De Meevaart uit de Balistraat en bewonersinitiatief Samen Vooruit Oost. Vervolgens zijn de sportverenigingen en de stichting in gesprek gegaan met gemeente Amsterdam. En met succes want midden in de corona-tijd heeft men kunnen starten met de verbouwing. De buurtkantine biedt nu kansen aan studenten van EC Oost, als leerwerkbedrijf.”

Sportief, Open en Thuis

“Met de opening van de kantine is de Zeeburghal een plek waar je graag komt. Sporters genieten na een training of wedstrijd samen op deze plek van een drankje. Er ontstaan nieuwe plannen en ideeën. Dit versterkt de vitaliteit en versterkt verbondenheid binnen en tussen verenigingen. De hal wordt een echte thuishal voor de beoefenaars. De kantine biedt daarnaast ook de buurt een plek voor ontmoeting en het realiseren van plannen. Loop dus gerust eens binnen en maak vooral ook een praatje met de medewerkers van de kantine.”

Derde helft

“Naast een drankje bestellen, zijn er ook een aantal hapjes te bestellen. Naast de traditionele bitterballen, zijn ook de falafelballen direct erg in trek. De ambitie is binnenkort ook een paar keer per week een eenvoudige daghap aan te bieden zowel voor sporters als buurtbewoners. Volleybalverenging Netzo, Badmintonvereniging Zeeburg, Basketbalvereniging Flying Oost en de Rollerderby’s zijn dan ook erg blij met de komst van de buurtkantine in ‘hun’ sporthal.”